ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Последната редакция на тази декларация за поверителност е била на 1 октомври 2019 г.

Тази декларация е приложима за компаниите, част от Paysafe Group, които понякога използват търговските наименования Paysafe, paysafecard, Paysafe Pay Later, Skrill и NETELLER (общо „Paysafe“ или „ние“, или „наш/а/о/и“).

Към датата на настоящата декларация за поверителност е договорено, че Skrill USA, Inc., дружество от Делауер със седалище на търговска дейност на 100 N Biscayne Blvd., Suite 2120, Miami, Florida 33132, Съединени американски щати, ще бъде придобито от Paysafe. Paysafe предоставя на Skrill USA, Inc и неговите клиенти услуги по обработка на данни и дргуги услуги. По тази причина Paysafe ще получава информация от Skrill USA, Inc в обем, необходим за работата на Paysafe и за управлението на транзакции и данни, и ще обменя данни със Skrill USA, Inc.

Тази декларация пояснява нашите усилия по запазване на Вашите права във връзка с поверителността. Тя изгражда основата, върху която ние обработваме личната информация, която събираме от Вас или Вие ни предоставяте. Декларацията се прави във връзка с:

  • Функции и услуги, които са Ви предоставени при посещението на нашите уебсайтове/портали или канали за плащане, които нашите клиенти използват на своите уебсайтове.
  • Вашия опит да използвате продукти и услуги на Paysafe или действителното използване на същите (включително базираните на точки или други схеми програми за лоялност и бонус програми)
  • Използването на предоставен от Paysafe софтуер, включително терминални, мобилни и настолни приложения
  • Имейли и други електронни съобщения, включително SMS, телефон, уебчат, уебсайт/портал и други начини за комуникация между Вас и Paysafe

Изброените са наречени в настоящото известие "Paysafe услуги".

Моля, прочетете текста по-долу внимателно, за да придобиете представа за достъпа и практиките ни във връзка с Вашата лична информация както и за начина, по който я обработваме.

За да обясни практиките си по отношение на поверителността, Paysafe предприема „подход на нива“, както се препоръчва от регулаторните органи. Това означава, че в началото ще Ви предоставим най-важната информация за защита на личните данни под формата на декларация за поверителност в "съкратена форма". Ако желаете да прочетете пълната декларация за поверителност, можете да кликнете тук. Информация за контакт за обратна връзка или при въпроси по отношение на поверителността ще намерите в края на декларацията.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕМ ДА СЪБИРАМЕ ОТ ВАС

Можете да ни предоставите информация, когато напр. изпращате заявка или поръчвате услугите на Paysafe, регистрирате или използвате услугите на Paysafe, попълвате формуляри на един от нашите уебсайтове, участвате в някое от нашите лоялни или промоционални събития или общувате с нас по телефон, имейл, уебчат или по друг начин. Други пък се събират автоматично, например посредством "бисквитки", когато посещавате уебсайтовете ни. Прочетете нашата Политика за "бисквитките", за да научите повече. Можем също така да получаваме данни за Вас от трети страни като агенции за кредитна информация и агенции за предотвратяване на измами.

УПОТРЕБА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние ползваме наличната за Вас информация, за да Ви представяме предлаганите от нас продукти, да Ви уведомяваме за промени в тях, както и за да подобряваме продуктите си. Освен това употребяваме тези данни, за да Ви предоставяме информация за други продукти или продукти на други доставчици, които са сравними с ползваните или разглеждани от Вас артикули или пък такива, за които смятаме, че биха представлявали интерес за Вас. Ако използвате някой от нашите финансови продукти, ние ще използваме Вашата информация за оценка на Вашето финансово състояние и ще се стремим да открием и преследваме потенциални измами.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние не предоставяме Вашата лична информация на други лица извън посочените в настоящата декларация.

Можем да споделяме Вашата лична информация с всяко едно дружество в групата на Paysafe. В хода на настоящото придобиване на Skrill USA Inc от Paysafe понякога ще бъдат разкривани данни и на тази компания, доколкото това се счита уместно или необходимо, за изпълнението на транзакции за клиенти на Skrill Ltd (или други компании от Paysafe Group) с цел придобиването на стоки и услуги от еднолични и други търговци, които са обвързани с договорни отношения със Skrill USA Inc (или други значими дружества на Paysafe). Декларацията за поверителност от Skrill USA, Inc ще получите чрез връзките за контакт или на по-долния адрес; и

Можем да споделяме Вашата лична информация с трети страни, за да Ви предоставим предлаганите от нас продукти; сред тези трети страни спадат и доставчици на услуги, агенции за кредитна информация и кредитни институции. Можем да споделяме Вашата лична информация с трети страни с цел предотвратяване на престъпления или намаляване на риска, когато имаме законно задължение за това, когато считаме споделянето на тези данни за необходимо, в отговор на съдебен процес или когато трябва да се защитят правата или собствеността на Paysafe, на нашите клиенти или на други страни.

МЕСТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Събраната за Вас информация може да бъде споделяна с получател, както и може да бъде запазена и обработвана от получатели, които се намират извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП). Тези страни имат норми за защита на личните данни, които може да се различават от тези във Вашата родна страна (и в някои случаи да са по-малко ограничаващи). Ще предприемем всички необходими мерки, за да гарантираме, че получателят ще използва и защитава Вашата информация по същия начин както и ние.

В случай че сме Ви предоставили парола, код за достъп или друг вид защита на достъпа или форма на проверка на правото на достъп, с които Ви се предоставя достъп до определени части на нашия уебсайт, Вие носите отговорност за това да пазите паролата си в тайна и да се съобразявате с предоставените от нас инструкции във връзка с нея. Това важи и за данни за достъп, които сами сте създали. Нямате право да споделяте данните си за достъп на трети лица, като същевременно упълномощавате Paysafe да действа според инструкциите и информацията, подадени от всяко едно лице, което разполага с тях.

Предоставянето на данни онлайн не винаги е напълно сигурно. Въпреки че се стремим да защитим Вашата лична информация, ние не можем да гарантираме сигурността на подадените към нашия уебсайт данни, освен ако не комуникирате с нас чрез защитен канал, който предварително сме предоставили. За предотвратяване на неоторизиран достъп след получаване на Вашата информация ние използваме най-стриктни процедури и функции за сигурност.

ВАШИТЕ ПРАВА

Ако е приложимо, може да имате определени права съгласно законите за защита на данните, включително правото на достъп, коригиране, актуализиране или изтриване на Вашата лична информация, да възразите срещу или ограничите обработка, да изискате прехвърляне на определена лична информация към друг доставчик на услуги (т. нар. преносимост на данни) или да оттеглите даденото си съгласие.

Моля, обърнете внимание, че тези права са обект на изключения. Пълното разяснение на възможните права ще намерите в пълната декларация за поверителност.

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Автоматизираното вземане на решения означава, че решенията, които се отнасят за Вас, се взимат автоматично на базата на компютърно определяне (с помощта на софтуерен алгоритъм), без човешка намеса.

Ние използваме в някои случаи автоматизирано взимане на решения напр. при оценката на Вашата кредитоспособност, когато поискате използването на финансови услуги на Paysafe или за проверка на Вашите транзакции в рамките на предотвратяването на измами. Ако се намирате в Европейския съюз, Вие имате правото да откажете автоматизираното вземане на решения и да получите ръчна проверка, която може да се основава и на допълнително предоставена от Вас информация.

За упражняването на това Ваше право, можете да се свържете с нас, използвайки информацията за контакт по-долу.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА

Ние обработваме Вашата лична информация само с поне някое от следните основания:

  • Въз основа на Вашето съгласие, напр. за да Ви изпращаме рекламна информация, в случай че съгласието се изисква от закон
  • Ако е необходимо за сключването на договор с Вас и за да изпълним нашите задължения по него
  • Ако имаме законен интерес да го направим, доколкото тези действия не накърняват Вашите права и свободи
  • Ако имаме правно задължение да събираме Вашата лична информация или по друг начин ни е необходима Вашата лична информация, за да защитим основните Ви интереси или тези на друго лице
  • Ако това е необходимо в изключителни случаи от обществен интерес, например, ако на правоприлагащите органи е необходима информация за разследване на престъпление

ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА НИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Всички промени, които ще правим по нашата Декларация за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани на тази страница и - доколкото това е подходящо - ще Ви бъдат изпращани по имейл. Моля, следете редовно за възможни обновявания или промени на нашата Декларация за поверителност.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

С удоволствие ще приемем всички Ваши коментари, запитвания и искания по отношение на използването на Вашата информация. Ако искате да упражните правата си или да получите допълнителна информация за групата от компании на Paysafe, за които се отнася тази декларация, моля, изпратете своето съобщение на адреса по-долу (с коментара „FAO Privacy Department“ върху плика) или отидете на Данни за контакт.

Служителят, отговорен за поверителността на Paysafe Group, е посочен по-долу и можете да се свържете с него от връзката "Контакт" по-горе или на следния адрес:

Г-н Дерек А. Уин
Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU, Великобритания

Винаги имате сигурност

paysafecard е синоним на абсолютна сигурност. Тук ще намерите полезна информация за сигурно плащане в интернет и за защита от опити за измама.