Декларация за поверителност

Декларацията за поверителност е последно изменена на 24.05.2018 г.

Тази декларация е приложима за Paysafe Group Limited и дружествата от групата, които понякога използват търговски наименования, включително Paysafe, paysafecard, Payolution, Skrill и Neteller (заедно наричани „Paysafe“, „ние“ или „наш“).

Декларацията показва нашия ангажимент да пазим Вашето право на неприкосновеност на личния живот и определя принципите, въз основа на които ще се обработват всички лични данни, които ни предоставяте или събираме от Вас. Приложима е за:

  • Функциите и услугите на уебсайта/портала, които Ви предоставяме, когато посещавате нашите уебсайтове, портали или панели за плащане, които нашите клиенти могат да използват на техните уебсайтове.
  • Когато кандидатствате да използвате и/или вече използвате продуктите и услугите на Paysafe (включително програми за лоялност или награди, независимо дали са базирани на точки или не („лоялност“ или „промоция“).
  • Използването от Ваша страна на софтуер, включително терминали, мобилни и настолни приложения, предоставен от Paysafe.
  • Имейли, други електронни съобщения, включително SMS, телефон, уебчат, уебсайт/портал и други начини за комуникация между Вас и Paysafe.

Внимателно прочетете следващия текст, за да се запознаете с нашите виждания и практики по отношение на Вашите лични данни и с това как ще ги третираме.

За да обясни практиките си по отношение на поверителността, Paysafe предприема „подход на нива“, както се препоръчва от регулаторните органи. Това означава, че първоначално се стремим да Ви предоставим основната информация за поверителността под формата на кратка декларация за поверителност. Ако искате да видите пълната декларация за поверителност, кликнете тук. Данните за контакт с нас, където можете да ни изпращате обратна връзка или запитвания относно поверителността, са посочени в края на декларацията.

ДАННИ, КОИТО МОЖЕМ ДА СЪБИРАМЕ ОТ ВАС

Можете да ни предоставяте данни, напр. когато изпращате запитвания или кандидатствате за услугите на Paysafe, регистрирате се, за да използвате, и/или използвате услугите на Paysafe, като попълвате формуляри на някой от нашите уебсайтове, участвате в някое от нашите събития или кореспондирате с нас по телефона, имейл, уебчат или по друг начин. Можем да събираме част от тези данни чрез автоматични средства, напр. като използваме "бисквитки", когато посещавате нашите уебсайтове. Прочетете нашата Политика за "бисквитките", за да научите повече. Също така можем да получаваме данни за Вас от трети страни, напр. агенции за кредитен рейтинг и агенции за предотвратяване на измами.

КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ ДАННИТЕ

Използваме данните, които събираме за Вас, за да Ви предоставим предлаганите от нас продукти и да Ви уведомяваме за промени и подобрения в нашите продукти. Също така използваме тези данни, за да Ви предоставим информация за други продукти, предлагани от нас или избрани трети страни, сходни с тези, които сте използвали или за които сте изпращали запитване, или мислим, че могат да представляват интерес за Вас. Ако използвате някой от нашите финансови продукти, Вашите данни също така ще бъдат използвани за оценка на финансовото Ви състояние и опит да се идентифицират и преследват евентуални измами.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ

Няма да разкриваме Вашите лични данни на никого освен в случаите, описани в настоящата декларация.

Можем да споделяме Вашите лични данни с всяко от дружествата, които са част от Paysafe Group Limited.

Можем да споделяме Вашите лични данни с трети страни, за да Ви осигурим предоставяните от нас продукти, включително доставчици на услуги, финансови институции и агенции за кредитен рейтинг. Също така можем да споделяме Вашите лични данни с трети страни за предотвратяване на престъпления или минимизиране на риска, ако сме законово задължени или когато счетем за уместно, за да реагираме на съдопроизводство или да защитим правата и имуществото на Paysafe, нашите клиенти или други лица.

КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Данните, които събираме от Вас, могат да се прехвърлят, съхраняват и обработват от получатели извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Тези държави може да имат стандарти за защита на данните, които се различават (и в някои случаи дори са по-ниски) от стандартите на държавата, в която пребивавате. Ще предприемем всички необходими мерки, за да гарантираме, че получателите ще използват и защитават Вашите данни по същия начин, както го правим и ние.

Ако сме Ви дали (или сте си избрали) парола, код за достъп или други сигурни средства за достъп или удостоверяване, които Ви дават достъп до определени части от нашия сайт, сте задължени да пазите тази парола в тайна и да спазвате нашите инструкции. Не трябва да споделяте идентификационните данни с никой друг и Вие упълномощавате Paysafe да изпълнява инструкции и получава информация от лице, което въвежда Вашите идентификационни данни.

Предаването на информация по интернет не е напълно сигурно. Въпреки че правим всичко възможно да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на данните, които се предават до нашия сайт, освен ако не комуникирате с нас по сигурен канал, който е бил осигурен от нас. След като получим Вашите данни, ще използваме най-строги процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неразрешен достъп.

ВАШИТЕ ПРАВА

Можете да имате определени права съгласно законодателството за защита на данните, (където е приложимо), включително право на достъп, коригиране, актуализиране или изтриване на Вашите лични данни; право да възразите срещу или да ограничите тяхната обработка; да изискате прехвърляне на някои от личните Ви данни към друг доставчик на услуги (т.нар. преносимост на данните); или да оттеглите всяко съгласие, което сте дали.

Имайте предвид обаче, че тези права си имат изключения. За разяснение на всички права вижте пълната Декларация за поверителност.

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Автоматизираното вземане на решения означава, че решенията, които се отнасят за Вас, се вземат автоматично на базата на компютърно определяне (с помощта на софтуерни алгоритми), без преглед от хора.

Използваме автоматизирани решения, напр. за да Ви направим кредитна оценка, когато кандидатствате за финансови услуги на Paysafe, или да проверим за измами транзакциите, които осъществявате. Ако се намирате обаче в Европейския съюз, имате право да възразите срещу автоматизираното вземане на решения и да поискате ръчен преглед на база данните, които можете да предоставите.

Можете да се свържете с нас на посочения по-долу адрес, за да упражните правата си.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА

Ще обработваме Вашите лични данни само ако е налице едно от следните основания:

  • На база Вашето съгласие, напр. да Ви изпращаме маркетингови съобщения.
  • Когато е необходимо да сключим договор с Вас и да изпълняваме задълженията си по този договор.
  • Когато имаме законово право да извършваме такава обработка и не нарушаваме Вашите права и свободи.
  • Когато сме законово задължени да събираме Вашите лични данни или по друг начин се нуждаем от Вашите лични данни, за да защитим Вашите жизненоважни интереси или тези на друго лице.
  • По изключение, когато е в интерес на обществото, напр. когато правоприлагащите органи изискват информация за разследване на престъпление.

ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В бъдеще всички промени в декларацията за поверителност ще бъдат публикувани на тази страница, а Вие ще бъдете уведомявани по имейл, когато е необходимо. Проверявайте периодично дали няма актуализации или помени на декларацията за поверителност.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Всякакви коментари, запитвания и искания във връзка с Вашите лични данни са добре дошли. Ако желаете да упражните правата си или да получите допълнителна информация, също и за дружествата от групата на Paysafe, за които декларацията е приложима, пишете ни на адреса по-долу, отдел FAO Privacy Department или кликнете на линка Данни за контакт.

Служителят по защита на личните данни на Paysafe е посочен по-долу. Можете да се свържете с него от линка Данни за контакт или на адреса по-долу:

Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU

Винаги имате сигурност

paysafecard е синоним на абсолютна сигурност. Тук ще намерите полезна информация за сигурно плащане в интернет и за защита от опити за измама.