Правна информация

Prepaid Services Company Ltd.
Floor 27
25 Canada Square
London E14 5LQ

Номер в търговския регистър: 576 18 61
Търговски съд: Лондон

Изпълнителни директори:
Udo Müller
Elliott Mark Wiseman
Daniel Jay Chazonoff
Maximilian von Both
Mark Aidan Jeffrey
Paul James Brooking

Искате да се свържете с нас?

Екипът за обслужване на клиенти на paysafecard с удоволствие ще ви помогне.

Имейл: info@paysafecard.com
Уебсайт: www.paysafecard.com