Внимавайте за опити за измама!

Внимание: Както всяко платежно средство и paysafecard е винаги потенциална цел за престъпниците, които правят опити за измама. Престъпниците искат да се доберат до наличностите по чужди ПИН-ове на paysafecard. За това е особено важно да въвеждате ПИН кода на paysafecard единствено в прозореца за плащане на съответния онлайн магазин. ПИН кодовете на paysafecard никога не трябва да бъдат казвани на никого по телефона или по имейл!

Програмите за "хакване" на paysafecard и paysafecard генераторите са опити за измама. Също както и всички останали програми, за които се твърди, че увеличават наличността по paysafecard. След въвеждане на вашия ПИН в някоя от тези програми, вашата наличност ще бъде изгубена!

Престъпници се опитват посредством различни незаконни методи да откраднат наличността по paysafecard на потребителите. paysafecard е посочил най-честите методи за измама, за да ви предупреди.

Информирайте се тук и ни помогнете в борбата с измамите, като ни съобщавате за всички измамни уеб сайтове!

Внимавайте за фишинг атаки

Така нареченият фишинг се използва от измамниците, за да откраднат конфиденциална информация на клиентите на paysafecard, като пароли и ПИН-ове. paysafecard предоставя допълнителна информация и съвети по тази тема тук. Там ще намерите и информация за подходящи мерки, в случай че забележите подозрителни действия/транзакции.

Така нареченият фишинг се използва от измамниците, за да откраднат конфиденциална информация на клиентите на paysafecard, като пароли и ПИН-ове. paysafecard предоставя допълнителна информация и съвети по тази тема тук. Там ще намерите и информация за подходящи мерки, в случай че забележите подозрителни действия/транзакции.

 • Измамници крадат пароли и ПИН-ове за paysafecard
 • Фалшиви уеб сайтове имитират входа към my paysafecard.
 • Въвеждането на ПИН на paysafecard във фалшив уеб сайт води до загуба на наличността по картата.

Не казвайте на никого своите данни за влизане в my paysafecard и ПИН-ове на paysafecard. Въвеждайте ги единствено на сигурната страница за плащане на paysafecard!

5-те най-важни правила за сигурност

За paysafecard сигурността е на първо място. За да плащате винаги безпроблемно, спазвайте петте важни принципа:

 • Използвайте своя ПИН код на paysafecard само при оторизирани от paysafecard онлайн магазини.
 • Никога не казвайте на никого по телефона или по имейл своя ПИН на paysafecard.
 • При подозрителни събития във вашия my paysafecard акаунт: Незабавно го блокирайте.
 • Държавните власти, институции, представители или съдилища не представляват обвързани по силата на договор уеб магазини. Без значение дали по компютър или мобилен телефон: не се поддавайте на искания за плащане на глоби или неустойки с paysafecard!
 • При съмнение се обърнете към обслужващия екип на paysafecard.

Не съществува "хакване" за paysafecard

В сайтове за видео споделяне, както и във форуми или блогове непрекъснато се появяват съобщения, в които се описва как могат да се хакнат ПИН кодове на paysafecard. Освен това в уеб сайтове се предлагат програми, с чиято помощ се твърди, че е възможно да бъде мултиплицирана наличността по paysafecard. paysafecard изрично предупреждава, че не съществува възможност ПИН кодовете на paysafecard да бъдат хакнати или наличността да бъде мултиплицирана. Хакването на paysafecard е невъзможно благодарение на различни технически мерки за сигурност. Когато изразходите наличността си или тя е недостатъчна, купете нова paysafecard от търговски обект близо до вас. Не съществува друга възможност да получите по-голяма наличност.

В сайтове за видео споделяне, както и във форуми или блогове непрекъснато се появяват съобщения, в които се описва как могат да се хакнат ПИН кодове на paysafecard. Освен това в уеб сайтове се предлагат програми, с чиято помощ се твърди, че е възможно да бъде мултиплицирана наличността по paysafecard.

paysafecard изрично предупреждава, че не съществува възможност ПИН кодовете на paysafecard да бъдат хакнати или наличността да бъде мултиплицирана. Когато изразходите наличността си или тя е недостатъчна, купете нова paysafecard от търговски обект близо до вас. Не съществува друга възможност да получите по-голяма наличност.

 • „Хакване“ на ПИН-ове на paysafecard е невъзможно.
 • Програмите за "хакване" на paysafecard са опити за измама.
 • По този начин престъпници крадат наличностите по чужди ПИН-ове на paysafecard.

 

Никога не въвеждайте ПИН кода си в програма за "хакване"! В случай че вече сте въвели ПИН на paysafecard в някоя от тези програми, незабавно се обадете на обслужващия екип на paysafecard .

Опити за измама с paysafecard генератори

Подобно на програмите за хакване на paysafecard, периодично в интернет пространството се появява информация, че чрез свалянето на програма, наречена paysafecard генератор, може успешно да бъдат генерирани ПИН-ове на paysafecard. Измамата действа по следния начин: Свалянето на тези paysafecard генератори често е срещу пари и може да бъде платено единствено чрез paysafecard. Потребителят, който е платил чрез ПИН на paysafecard, получава програма, която генерира 16-цифрени кодове, които нямат никаква стойност. Най-често не само наличността от ПИН-а на paysafecard е изгубена, но и едновременно с това компютърът на потребителя е заразен с вирус. В случай че вече сте купили и въвели ПИН на paysafecard, незабавно се обадете на обслужващия екип на paysafecard .

 • ПИН-овете на paysafecard не могат да бъдат генерирани посредством програми.
 • Чрез така наречените paysafecard генератори, престъпниците се опитват да откраднат наличността по чужди paysafecard карти.
 • Свалянето на paysafecard генераторите може да доведе до заразяване с вирус на съответния компютър.

 

paysafecard генераторите са измама! Никога на купувайте, респ. не сваляйте paysafecard генератор. В противен случай парите ви ще бъдат откраднати, а компютърът ви ще бъде заразен с вирус.

Документи относно сигурността

За нас сигурността е на първо място. Затова сме събрали тук най-важната информация относно сигурността при плащане в интернет.