Сигурно плащане в интернет

Разплащането с paysafecard в интернет е сигурно, тъй като все едно плащате с пари в брой и не е необходимо да се предоставят лични данни или информация за дебитни или кредитни карти. Въпреки това използвайте предпазливо своите ПИН кодове на paysafecard и спазвайте нашите съвети за безопасно плащане в интернет. Така ще си спестите неприятни изненади.

5-те най-важни правила за сигурност

За paysafecard сигурността е на първо място. За да плащате винаги безпроблемно, спазвайте петте важни принципа:

  • Използвайте своя ПИН код на paysafecard само при оторизирани от paysafecard онлайн магазини.
  • Никога не казвайте на никого по телефона или по имейл своя ПИН на paysafecard.
  • При подозрителни събития във вашия my paysafecard акаунт: Незабавно го блокирайте.
  • Държавните власти, институции, представители или съдилища не представляват обвързани по силата на договор уеб магазини. Без значение дали по компютър или мобилен телефон: не се поддавайте на искания за плащане на глоби или неустойки с paysafecard!
  • При съмнение се обърнете към обслужващия екип на paysafecard.

Документи относно сигурността

За нас сигурността е на първо място. Затова сме събрали тук най-важната информация относно сигурността при плащане в интернет.

Предпазливо използване на paysafecard

paysafecard е като пари в брой. Следвайте непременно нашите съвети – така винаги ще плащате сигурно в интернет без да давате шанс на измамниците.

Прочетете сега съветите до потребителите на paysafecard