Сигурно плащане в интернет

Разплащането с paysafecard в интернет е сигурно, тъй като все едно плащате с пари в брой и не е необходимо да се предоставят лични данни или информация за дебитни или кредитни карти. Въпреки това използвайте предпазливо своите ПИН кодове на paysafecard и спазвайте нашите съвети за безопасно плащане в интернет. Така ще си спестите неприятни изненади.

5-те най-важни правила за сигурност

За paysafecard сигурността е на първо място. За да плащате винаги безпроблемно, спазвайте петте важни принципа:

  • Използвайте своя ПИН код на paysafecard само при оторизирани от paysafecard онлайн магазини.
  • Никога не казвайте на никого по телефона или по имейл своя ПИН на paysafecard.
  • При подозрителни събития във вашия my paysafecard акаунт: Незабавно го блокирайте.
  • Държавните власти, институции, представители или съдилища не представляват обвързани по силата на договор уеб магазини. Без значение дали по компютър или мобилен телефон: не се поддавайте на искания за плащане на глоби или неустойки с paysafecard!
  • При съмнение се обърнете към обслужващия екип на paysafecard.

Документи относно сигурността

За нас сигурността е на първо място. Затова сме събрали тук най-важната информация относно сигурността при плащане в интернет.

Предпазливо използване на paysafecard

paysafecard е като пари в брой. Следвайте непременно нашите съвети – така винаги ще плащате сигурно в интернет без да давате шанс на измамниците.

Прочетете сега съветите до потребителите на paysafecard

Съобщени опити за измама

Тези опити за измама са вече съобщени и са известни. Научете как да се защитите от тях и как да повишите сигурността си.

Предпазване от известни опити за измама

Проактивна защита

paysafecard ви предупреждава за опити за измама, вируси и троянски коне. Разпознайте, благодарение на нашата информация, опитите за измама и научете как винаги да плащате сигурно в интернет с paysafecard.

Така избягвате опитите за измама

paysafecard не може да се хакне

Не съществува възможност ПИН кодове на paysafecard да бъдат хакнати или наличността да бъде виртуално мултиплицирана. Хакването на paysafecard е невъзможно благодарение на многобройни технически мерки за сигурност. Програми, които твърдят това, са опити за измама.

Не вярвайте в съществуването на хакове за paysafecard

Безопасно сърфиране в интернет

Винаги се защитавайте от измамници в интернет. Пазете компютъра си и личните си данни.

Съвети за сигурно плащане в интернет

Блокиране на my paysafecard акаунт

Сигурността на акаунта ви в my paysafecard е от най-висока важност. Уверете се, че само вие имате достъп до имейлите си и съобщете незабавно на обслужващия екип на paysafecard ако забележите подозрителни събития в акаунта си.