Уеб сайтове, които твърдят, че могат да мултиплицират наличностите по ПИН кодове на paysafecard, винаги са опити за измама. Никога на им предоставяйте ПИН кодовете си на paysafecard.

Не вярвайте в съществуването на хакове за paysafecard

В различни сайтове за видео споделяне, а също и във форуми и социални мрежи или блогове непрекъснато се появяват съобщения, в които се описва как могат да се хакнат ПИН кодове на paysafecard, респ. как може да се мултиплицира наличността. Освен това в уеб сайтове се предлагат програми, с чиято помощ се твърди, че е възможно да бъде мултиплицирана наличността по ПИН кодове на paysafecard.

Внимание: Програми и/или уеб сайтове, които твърдят, че могат да хакнат или генерират ПИН кодове на paysafecard или да увеличат наличността по ПИН кодове, винаги са опити за измама. Престъпници се опитват да се доберат до наличностите по вашите ПИН кодове на paysafecard. Никога не въвеждайте вашите ПИН кодове в някоя от тези програми или на някой от тези уеб сайтове.

Имайте предвид, че в такива случаи paysafecard не осигурява възстановяване на наличността.

Във връзка с това, paysafecard изрично предупреждава, че не съществува възможност ПИН кодове на paysafecard да бъдат хакнати или наличността да бъде мултиплицирана. Хакването на paysafecard е невъзможно благодарение на многобройни технически мерки за сигурност.

По този начин престъпници се опитват да се доберат до наличностите по вашата paysafecard.

Бъдете предпазливи! Престъпниците най-често правят следното: При опит за измама се изисква да въведете вашия ПИН код на paysafecard в програма или на уеб сайт. При това ви се обещава, че вашата наличността на paysafecard ще се увеличи. Разбира се, това не е вярно. Напротив, по този начин престъпниците открадват цялата ви наличност.

Трябва ви по-голяма наличност? Няма проблем!

Имайте предвид, че можете да увеличите или получите нова наличност на paysafecard само като купите нова paysafecard в някой от търговските ни обекти близо до вас или онлайн. Не съществува друга възможност да получите по-голяма наличност.

Имате ли въпроси?

Искате допълнителна информация или имате въпроси за използването на paysafecard? Нашият отдел за обслужване на клиенти ще ви помогне с удоволствие.