Тези опити за измама са вече съобщени и са известни. Пазете се от тях, за да повишите сигурността си.

Комютърният вирус BKA/GEMA изисква плащане на "глоба" с paysafecard.

Вирусът BKA/GEMA изнудва засегнатите потребители да платят "глоба" и заплашва с изтриване на твърдия диск. Ако компютърът ви бъде засегнат, се отваря изскачащ прозорец, в който се изисква плащането на обезщетение, съответно глоба – като плащането трябва да бъде включително и под формата на ПИН кодове на paysafecard. Внимание: paysafecard не се използва като платежно средство нито от BKA, нито от адвокати на GEMA или съдилища. В никакъв случай не изпълнявайте подобни искания и не плащайте такава "глоба"! Повече информация за вируса BKA/GEMA и новини за зловредния софтуер и киберпресъпленията ще намерите на:

http://bka-trojaner.de/

https://www.botfrei.de/

https://www.melani.admin.ch/melani/de/home.html

http://www.tecchannel.de/sicherheit/news/

http://www.computerworld.ch/news/security/

http://futurezone.at/tag/Cybersicherheit

https://noransom.kaspersky.com/

Троянски кон "Windows Update" – изисква инсталация на платен лиценз за Windows.

Ако компютърът ви е засегнат се отваря прозорец на "Windows Update", в който ви заплашват със загуба на вашите данни. Приканват ви да закупите платен лиценз за Windows. Твърди се, че този лиценз ще ви предпази от загуба на данни. Заплащането за обновяването се извършва с ПИН код за paysafecard. В никакъв случай не изпълнявайте подобни искания и не плащайте, тъй като става въпрос за опит за измама!

Допълнителна информация относно троянските коне ще намерите тук:

www.trojaner-board.de

http://forum.botfrei.de/forum.php

http://blog.botfrei.de/

Престъпници се опитват да ви измамят по телефона (например опрощаване на дългове, обещания за печалби и т.н.).

Непрекъснато има най-различни опити за измама по телефона:

Често обаждащият се представя за сътрудник на адвокатска кантора и съобщава за голяма парична печалба, във връзка с която се изисква такса за превод и изготвяне на документи в размер на няколкостотин лева. Сумата трябва да бъде заплатена под формата на ПИН кодове за paysafecard. Не изпълнявайте подобни искания: Тук става въпрос за опит за измама!

В друг опит за измама, измамникът се представя за закрилник на потребителите и обещава да се погрижи стари дългове да бъдат редуцирани до размер от 300 лв. Тази сума се изисква под формата на ПИН кодове за paysafecard. И тук става въпрос за опит за измама!

Бъдете винаги предпазливи и по телефона и не казвайте ПИН кодовете си! Тук ще намерите още съвети за противодействие на измами.

Имате ли въпроси?

Искате допълнителна информация или имате въпроси за използването на paysafecard? Нашият отдел за обслужване на клиенти ще ви помогне с удоволствие.