Help

Условия за участие в играта „paysafecard gamescom 2023“

Организатор на играта: paysafecard.com Wertkarten GmbH („paysafecard“)

Период на промоцията: Промоцията ще се състои в периода от 22.08.2023 г. до 31.08.2023 г. Крайният срок за изпращане е 31.08.2023 г.

Награди: Сред всички участници ще бъдат изтеглени следните награди:

 • Голямата награда:  1 бр. конзола PlayStation®5 + код за paysafecard от 50 EUR*.
 • 2 – 4 награда: FFXIV Fan Bundle, състоящ се от:
  • 1 бр. Fat Cat USB Lamp
  • 1 бр. мишка и подложка за мишка
  • 1 бр. Aetherite Lamp
  • 1 бр. Gobbue Patch
  • 1 бр. Korrpokku Keychain
  • 1 бр. код на paysafecard от 20 EUR*
 • 5 – 9 награда: 1 бр.  SMITE Ultimate God Pack кодове + код за paysafecard от 20 EUR*
 • 10 – 100 награда: код за paysafecard от 10 EUR*
   

* или еквивалентната равностойност в съответната местна валута на участниците.

Изплащане в брой или замяна на ПИН кода на paysafecard не е възможно. Ако върху наградите в съответната държава се дължи данък, paysafecard има право да коригира стойността на наградата.  Съдебен процес е изключен.

Лица с право на участие: Допускат се за участие всички физически пълнолетни лица (възрастта на пълнолетие зависи от закона на страната на пребиваване на съответното физическо лице), които пребивават в България, Финландия, Франция, Германия, Нидерландия, Норвегия, Австрия, Швейцария и Обединеното кралство и са взели участие в периода на промоцията.

Правила на играта: Лицата с право на участие се включват в играта, като

 • отговорят на въпроса за отгатване на нашия уебсайт www.paysafecard.com/gamescom2023
 • попълнят целия формуляр и
 • приемат условията за участие.

Въпрос за отгатване: „Колко рунда на играта „paysafecard Cash Crash“ бяха изиграни на щанда на paysafecard на изложението gamescom 2023?

Възможно е само едно участие на лице. Участието в промоцията е възможно само чрез www.paysafecard.com/gamescom2023. Служители на paysafecard, както и техните роднини, нямат право да участват в промоцията. Манипулации и опити за измама водят до незабавно изключване от промоцията.

Избор на победител: С настоящото участниците се уведомяват, че това е игра и че няма задължение за определяне на победител въз основа на конкретни умения. Победителите ще бъдат избрани на случаен принцип, както е описано тук, и ще бъдат определени от организатора на играта. От всички отговори на въпроса за отгатване ще бъдат избрани 100 участници, чийто отговор е най-близък до общия брой изиграни рундове, и ще бъдат класирани според техния отговор и времето, през което са участвали. Ако повече от 100 участници са дали верен отговор на въпроса за отгатване, ще бъдат избрани участниците, които са участвали най-скоро в играта. Победителите ще бъдат определени в периода от 4.09. до 08.09.2023 г. при закрити врата.

Уведомяване на победителите: Всички победители ще бъдат информирани по имейл в рамките на 14 (четиринадесет) работни дни след определянето на победителя. Дигиталните кодове ще бъдат изпратени на съответните победители по имейл. За изпращането на материалните награди paysafecard ще се свърже със съответните победители, за да научи техния адрес. Изпращането на материалните награди може да отнеме до един месец след уведомяването на победителя. Участниците, които не са спечелили, няма да бъдат уведомявани.

Оповестяване/Известие за поверителност: Личните данни на участника, въведени за участие в играта, ще бъдат използвани от paysafecard само за уведомяване на победителите в съответствие с Политиката за поверителност на Paysafe Group. Всяко разкриване на информация пред трети страни е само за целите на изпращането на наградата и няма да бъде използвано за никакви други цели.

Преждевременно прекратяване на играта: paysafecard има право да прекрати играта поради основателна причина по всяко време в рамките на промоционалния период и след това предсрочно, без предизвестие и без да посочва причини. Това важи по-специално тогава и дотолкова, когато е по организационни или технически причини (напр. вируси в компютърната система, манипулация или грешки в хардуера и/или софтуера) или се изисква по правни причини.

Заключителни разпоредби: Играта се урежда съгласно австрийското законодателство, като се изключват стълкновителните норми. Мястото на юрисдикция е Виена.

Ако отделни разпоредби в тези условия за участие са или станат невалидни, валидността на останалите разпоредби остава незасегната.

В този документ формата за женски род е равнопоставена на тази за мъжки и формата за мъжки род е избрана само за улеснение.

www.paysafecard.com