Помощ
Жена на компютър плаща безопасно с paysafecard.


Известни опити за измама:

Тези опити за измама вече са докладвани и са добре известни. Моля, обърни внимание на следното, за да повишиш собствената си безопасност.

BKA / GEMA компютърният вирус изисква плащане на "глоба" чрез paysafecard.

Компютърният вирус BKA / GEMA иска засегнатите потребители да платят „глоба“ и заплашва да изтрие твърдия диск. Ако компютърът ти е заразен, се отваря изскачащ прозорец с искане за откуп или наказателна такса - плащането трябва да се извърши под формата на предплатени кодове на paysafecard, наред с други неща. Внимание: paysafecard не се използва като платежно средство от BKA, адвокати, GEMA или съдилища. Затова никога не следвайте такива искания и при никакви обстоятелства не плащайте такава „глоба“! Можете да намерите повече информация за вируса BKA / GEMA и новини за злонамерен софтуер и киберпрестъпност на:

http://bka-trojaner.de/

https://www.botfrei.de/

https://www.melani.admin.ch/melani/de/home.html

http://www.tecchannel.de/sicherheit/news/

http://www.computerworld.ch/news/security/

http://futurezone.at/tag/Cybersicherheit

https://noransom.kaspersky.com/

Троянски кон при „Windows Update“ изисква инсталиране на платен лиценз за Windows.

Ако компютърът ти е заразен от този злонамерен софтуер, се отваря прозорец „Windows Update“, заплашващ загубата на твоите данни. Ще бъдеш помолен да закупиш платен лиценз за Windows. Това трябва да те предпази от загуба на твоите данни. Актуализацията трябва да бъде платена с предплатен код на paysafecard. Никога не следвай това искане и никога не плащай, тъй като това е опит за измама!

Можеш да намериш повече информация по въпроса за троянски кон на адрес:

www.trojaner-board.de

http://forum.botfrei.de/forum.php

http://blog.botfrei.de/

Престъпниците се опитват да те измамят по телефона (напр. облекчаване на дълга, обещания за печалба и други подобни).

Винаги има различни опити за измама по телефона:

Често обаждащите се правят на служители в адвокатска кантора и предоставят информация за предполагаема висока парична печалба, при което се изисква такса от няколкостотин евро за разходи за доставка и предоставяне на документи. Сумата трябва да бъде платена с помощта на предплатени кодове paysafecard. Не следвай това искане: Това е опит за измама!

При друг опит за измама обаждащите се правят на защитници на потребителите и обещават да работят, за да бъдат анулирани стари дългове до 300 евро. Тази сума трябва да бъде платена с помощта на предплатени кодове paysafecard. Това е също опит за измама!

Затова винаги бъди внимателен по телефона и никога не давай предплатени кодове на paysafecard!

Можеш да намериш повече съвети за предотвратяване на измами тук.

Измама със заеми, измама с PPI и обещание за печалба

Измамите със заеми, измамите с PPI и обещанието за печалба са често срещани примери в категорията за предварителни измами.

Обикновено жертвите се свързват по телефон / имейл или отговарят на реклами, насърчаващи ги да платят предварително такса за заем, застраховка за защита на плащанията или подобна финансова печалба. Повикващите често се представят за служители на адвокатска кантора или финансова институция и те информират, че получаваш голяма сума пари. Фалшиви обяви за работа и измами с домашни любимци са други примери за подобни измами. Те също така искат такси от няколкостотин евро за предоставяне и доставка на юридически документи и др. Тези такси се искат да бъдат платени с помощта на предплатени кодове paysafecard. В допълнение, спешността на времето се използва като допълнителен механизъм за натиск, който да призове жертвите да реагират незабавно.

НЕ отговаряй на такива искания: Това е измама - не се отпускат заеми!

http://www.actionfraud.police.uk/fraud-az-advance-fee-fraud

https://www.consumer.ftc.gov/

Блокиране на код за paysafecard

При опит за измама, по всяко време можеш да блокираш кодовете си за paysafecard. По този начин ще защитиш от по-нататъшни атаки съществуващата си наличност.

Обърни внимание: С блокираните кодове повече не могат да се извършват разплащания! Обаче имаш възможност да поискаш възстановяване на съществуващата наличност.

Блокиране на кодове за paysafecard сега

човек, седнал на масата с лаптоп и мишка в ръка