Help
Облаче за текст във въздуха и палец нагоре


Всички такси и лимити с един поглед

 

 

 

Такси за paysafecard

Както използването на paysafecard, така и плащането с нея по принцип са безплатни. Въпреки това могат да бъдат начислени следните такси в зависимост от приложимото законодателство (подробна информация можеш да прочетеш в нашите Общи условия):

  • Месечна административна такса: След 24 месеца неактивност се удържа месечна такса за обслужване в размер на $2 от остатъчната наличност по ПИН кода в съответствие с приложимото законодателство.
  • Такса за възстановяване по ПИН: За всяко възстановяване на неизползвана наличност по ПИН се начислява такса от $7,50.

paysafecard лимити

Лимити paysafecard
Максимална сума за плащане (макс. 3 ПИН кода) $300

Следните такси се дължат за epay и MoneyGram:

Номинал Такса
$10 $1.49
$25 $2.49
$50 $3.49
$100 $3.49
Облаче за текст с въпросителен знак

Имаш ли още въпроси?

Ако не можеш да намериш отговора на въпроса си, погледни в полето ЧЗВ.

ЧЗВ