Změny služeb společnosti paysafecard z důvodu brexitu

Jak plánujeme naši obchodní činnost po uskutečnění brexitu

Spojené království ("UK") vystoupí pravděpodobně k 31.01.2020 z EU (což se obecně označuje jako "brexit"). Vyvinuli jsme velké úsilí, aby dopady na naše zákazníky byly pokud možno co nejmenší a abychom zajistili, že paysafecard Vám bude moci i po brexitu zajistit nepřerušenou službu.

Za tímto účelem musíme změnit způsob, jakým poskytujeme služby ve Vaší zemi.

V současné době poskytujeme naše služby ve Vaší zemi přes Prepaid Services Company Limited, která byla schválena britským dohledovým orgánem Financial Conduct Authority a jako instituce pro elektronické peníze je jím regulována (britské registrační číslo firmy: 900021).

Z důvodu brexitu chceme s okamžitou platností poskytovat služby ve státě Vašeho bydliště prostřednictvím nově založené společnosti se sídlem v Irsku s názvem Paysafe Prepaid Services Limited ("PPSL"). PPSL byla schválena Central Bank of Ireland (centrální bankou Irska) jako instituce pro elektronické peníze a je jí regulována.

Změny našich obchodních podmínek

Z výše uvedených důvodů budou služby, které vám paysafecard nabízí, od 29. října 2019 poskytovány PPSL a budou se řídit novými Všeobecnými obchodními podmínkami ("VOP") mezi vámi a PPSL. Nové VOP v podstatě odpovídají současným VOP mezi Vámi a Prepaid Services Company Limited a Vy obdržíte stejné služby jako doposud. Jsou nezbytné drobné změny aktuálních VOP, které vyplývají z přenesení práv a povinností z této smlouvy s Vámi a VOP společnosti PPSL, a sice:

  • změna údajů o poskytovateli služeb z paysafecard na PPSL;
  • změna platných právních předpisů a soudní pravomoci na Irsko;
  • změna kontaktních údajů příslušného orgánu, pokud máte stížnost;
  • aktualizace informací o regulaci odškodnění.

Dále najdete nové VOP. 

Až do 29. října 2019 platí pro naše produkty dosavadní VOP, které si jako obvykle v dalším textu můžete prohlédnout a stáhnout.

Co musíte nyní udělat?

Nemusíte dělat nic, pokud souhlasíte s výše uvedenými změnami. Tyto změny vstoupí v platnost dne 29. října 2019 a budou automaticky platit pro služby, které vám od tohoto data budeme poskytovat. Stávající zůstatek u Prepaid Services Company Limited bude automaticky převeden na PPSL a je vám jako doposud k dispozici.

Pokud s těmito změnami nesouhlasíte, můžete smlouvu s námi do 29. října 2019 s okamžitou platností vypovědět. Další informace k Vašim právům na výpověď najdete v odstavci "Výpověď" v našem aktuálně platném znění VOP.

Děkujeme Vám za trpělivost v době, kdy provádíme tyto nezbytné změny naší obchodní činnosti.