Máte dotazy týkající se paysafecard?

Zde najdete přehled nejčastějších dotazů a odpovědí týkajících se používání paysafecard. Stačí si pouze prolistovat příslušné kategorie nebo použít funkci hledání.

Které doklady mohu použít pro ověření místa bydliště?

Pro upgradování účtu my paysafecard na verzi „Unlimited“ je nutné během procesu upgradu doložit místo bydliště. Doklad Vašeho bydliště musí být vystaven orgánem veřejné správy, dodavatelskou společností energií nebo finančním ústavem. Musí obsahovat následující informace: Křestní jméno a příjmení, aktuální adresu, datum (např. datum dokladu, datum vystavení dokladu, datum skončení platnosti atd.) a jednoznačné referenční číslo (např. číslo účtu, faktury nebo zákazníka). Mějte prosím na paměti, že údaje poskytnuté v rámci účtu my paysafecard musí souhlasit s údaji uvedenými v dokladu.

Adresa uvedená na dokladu se musí shodovat s fyzickou adresou bydliště. Adresu bydliště bohužel nelze ověřit na základě adresy typu P.O. Box, adresy společnosti nebo adresy zásilkové služby.

Pokud se Vám nepodaří doklady naskenovat, můžete nám zaslat kopii také poštou.

 

Místo bydliště lze ověřit následujícími doklady:

 • Faktura od dodavatelů energií
 • Výpis z účtu
 • Daňový výměr
 • Doklad s fotografií
 • Doklad o hypotéce
 • Ověření ze seznamu voličů
 • Korespondence s úřadem k platbám dávek (např. důchodu, invalidního důchodu, dávek v nezaměstnanosti atd.)

 

Faktury od dodavatelů energií

Faktury od dodavatelských společností určené k ověření místa bydliště nesmí být starší tří měsíců. Mezi obecně akceptované doklady patří:

 • Účet za plyn
 • Účet za elektřinu
 • Účet za vodu
 • Účet za kabelové připojení (bez satelitní televize)
 • Účet za pevnou linku

Faktury za mobilní služby (mobilní telefon atd.) nelze použít pro ověření adresy.

 

V případě zaslaných dokladů dbejte na následující skutečnosti:

Výpis z účtu

Výpis z účtu nesmí být starší než 3 měsíce. Stav konta a podrobnosti transakcí lze vymazat. Je nutné mít na paměti, že musí být čitelně uvedeny následující údaje:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Adresa
 • Číslo účtu
 • Datum dokladu

Doklad s fotografií

Pro ověření místa bydliště je potřeba odeslat doklad s fotografií, na kterém je viditelně uvedena adresa Vašeho bydliště. Tento doklad s fotografií musí být platný a nesmí se jednat o stejný doklad, který jste použili pro ověření osobních údajů. Pokud jste například pro ověření totožnosti použili řidičský průkaz, musíte pro ověření místa bydliště použít jiný doklad, i když je na řidičském průkazu uvedena Vaše aktuální adresa bydliště.

Daňový výměr

Pro ověření místa bydliště v České republice nelze použít daňový výměr vydaný německými úřady, i když byl tento výměr odeslaný na českou adresu.

Pro ověření adresy bydliště musí být daňový výměr vystaven v posledních 12 měsících a musí obsahovat následující údaje:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Adresa
 • Daňové identifikační číslo nebo číslo účtu
 • Datum dokladu

Ověření ze seznamu voličů

Také na základě ověření ze seznamu voličů (na např. pomocí ohlašovací lístku). Musí být splněny následující podmínky:

 • Doklad musí být vystaven státním úřadem, který je příslušný pro registraci voličů v místě Vašeho bydliště.
 • Doklad musí být vystaven v posledních dvanácti měsících.
 • Na dokladu musí být jasně vyznačeno Vaše křestní jméno, příjmení a aktuální místo bydliště.

Korespondence s úřady ve věci dávek

Úspěšnou registraci lze provést také odesláním korespondence s příslušným úřadem pro výplatu dávek (např. důchodu, invalidního důchodu, dávek v nezaměstnanosti atd.). Korespondence musí splňovat následující požadavky:

 • Doklad musí být vystaven státním úřadem odpovědným za výplatu dávek v oblasti, ve které se nachází příslušné bydliště.
 • Doklad musí být vystaven v posledních šesti měsících.
 • Na dokladu musí být jasně vyznačeno Vaše křestní jméno, příjmení a aktuální místo bydliště.

Doklad o hypotéce

Aby mohl být doklad o hypotéce použit pro ověření místa bydliště, musí být vystaven bankou nebo úvěrovou institucí v posledních dvanácti měsících a musí obsahovat následující údaje:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Adresa
 • Číslo účtu
 • Datum dokladu