Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy upraveny dne 24. 5. 2018.

Tyto zásady se týkají společnosti Paysafe Group Limited a dalších společností ve skupině, které občas používají obchodní názvy jako Paysafe, paysafecard, Payolution, Skrill a Neteller (společně „Paysafe“, nebo „my“ nebo „naše“).

Tyto zásady ukazují naši angažovanost při ochraně vašich práv soukromí a stanovují východisko, podle kterého zpracováváme jakékoli osobní údaje, které od vás získáme, nebo které nám poskytnete. Týká se to:

  • funkcí a služeb webových stránek/portálu, které jsou vám poskytovány při návštěvě našich webových stránek, portálů, nebo našich platebních panelů, které naši klienti mohou používat na svých webových stránkách;
  • když si požádáte o používání a/nebo používáte produkty a služby Paysafe (včetně jakýchkoli věrnostních programů nebo programů odměn, ať už jsou založeny na sběru bodů nebo ne („věrnostní program“ nebo „propagace“);
  • vašeho využívání softwaru, včetně terminálů, mobilních telefonů a desktopových aplikací poskytovaných Paysafe; a
  • e-mailu, jiných elektronických zpráv, včetně SMS, telefonu, webových chatů, webových stránek/portálu a další komunikace mezi vámi a Paysafe.

Prosíme, přečtěte si pozorně následující informace, které vám pomohou pochopit naše názory a postupy týkající se vašich osobních údajů, a jak s nimi nakládáme.

Paysafe při vysvětlování svých zásad ochrany soukromí postupuje „vrstveně“, jak doporučují regulační subjekty. To znamená, že nejprve usilujeme o to, abychom vám poskytli základní informace o ochraně osobních údajů v podobě těchto „zkrácených“ zásad ochrany osobních údajů. Pokud byste si chtěli přečíst celou verzi zásad ochrany osobních údajů, můžete kliknout zde. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci oznámení pro případ vaší zpětné vazby, nebo dotazů týkajících se ochrany osobních údajů.

ÚDAJE, KTERÉ OD VÁS MŮŽEME ZÍSKÁVAT

Údaje nám poskytujete, například když žádáte nebo podáte žádost o služby Paysafe, když se zaregistrujete a/nebo použijete jakékoli služby Paysafe, když vyplníte jeden z formulářů na našich webových stránkách, když se zúčastníte některé z našich událostí, nebo když s námi komunikujete telefonicky, e-mailem, prostřednictvím webového chatu či jinak. Některé údaje můžeme získávat automatickými prostředky, například používáním cookies, když navštívíte naše webové stránky. Pro více informací si přečtěte naše Zásady o souborech cookies. Údaje o vás můžeme také získávat od třetích stran, jako jsou agentury pro předcházení podvodům nebo pro reference důvěryhodnosti zákazníka.

JAK TYTO ÚDAJE POUŽÍVÁME

Údaje, které o vás shromáždíme, používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat produkty, které nabízíme, upozornit vás na změny našich produktů, a zlepšovat naše produkty. Tyto údaje také používáme k tomu, abychom vás mohli informovat o dalších produktech, které my nebo vybrané třetí strany nabízíme, a které jsou podobné produktům, jaké jste použili, nebo o jakých jste se informovali, nebo o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Pokud používáte jeden z našich finančních produktů, použijeme vaše údaje také k tomu, abychom mohli zhodnotit vaši finanční situaci, a abychom se pokusili identifikovat možné podvody a pohnat je před soud.

POSKYTOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje nikomu neposkytneme, vyjma případů uvedených v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jakoukoli společností v rámci skupiny společností Paysafe Group Limited.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, abychom vám mohli poskytovat produkty, které nabízíme, včetně poskytovatelů služeb, agentur pro reference důvěryhodnosti zákazníků a finančních institucí. Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s třetími stranami za účelem prevence kriminální činnosti a snížení rizika, pokud tak vyžaduje zákon, tam, kde to považujeme za vhodné, abychom mohli reagovat na právní proces nebo chránit práva nebo majetek Paysafe, našich zákazníků či jiných osob.

KDE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME A ZABEZPEČENÍ DAT

Údaje, které od vás získáme, mohou být převedeny, uchovávány a zpracovávány příjemci nacházejícími se v destinacích mimo Evropský hospodářský prostor (EEA). Tyto země mohou mít normy pro zabezpečení dat, které se liší od norem (a v některých případech jsou nižší) v oblasti vašeho bydliště. Provedeme veškeré nezbytné kroky k tomu, abychom zajistili, že tito příjemci budou vaše údaje používat a chránit stejně bezpečným způsobem, jako my.

Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, přístupový kód nebo jiný bezpečný způsob či přístup či ověření totožnosti, které vám umožňuje přístup k určitým částem našich webových stránek, jste odpovědni za to, abyste toto heslo udržovali v tajnosti a dodržovali naše pokyny. Své osobní pověření nesmíte s nikým jiným sdílet a společnost Paysafe opravňujete k tomu, aby jednala dle pokynů a údajů od jakékoli osoby, která uvede vaše pověření.

Přenos údajů prostřednictvím internetu není zcela bezpečný. Přestože vynakládáme nejvyšší možné úsilí k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů přenášených na naše webové stránky, pokud s námi nekomunikujete prostřednictvím bezpečného kanálu, který jsme vám poskytli. Jakmile obdržíme vaše údaje, uplatníme přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom zamezili neoprávněnému přístupu.

VAŠE PRÁVA

Tam, kde je to platné, můžete mít určitá práva dle legislativy o ochraně osobních údajů, včetně práva přístupu, opravy, aktualizace nebo vymazání vašich osobních údajů; ohradit se proti nebo omezit jejich zpracování; požadovat převod určitých osobních údajů k jinému poskytovateli služeb (tzv. přenosnost dat); nebo odvolat jakýkoli souhlas, který jste poskytli.

Vezměte však, prosím, na vědomí, že k těmto právům existují výjimky. Úplné vysvětlení dostupných práv najdete v komplexních zásadách ochrany osobních údajů.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Automatizovaná rozhodnutí znamenají, že dochází k rozhodnutí, které se vás týká, automaticky na základě stanovení počítače (pomocí softwarových algoritmů), bez lidské kontroly.

Automatizovaná rozhodnutí například používáme k dokončení hodnocení vaší důvěryhodnosti, když si požádáte o finanční služby Paysafe, nebo při provádění protikorupčních kontrol u transakcí, které provádíte. Pokud jste však v Evropské unii, máte právo se proti automatickému rozhodování ohradit a nechat taková rozhodnutí ověřit manuálně, také na základě údajů, které jste schopni poskytnout.

Pro uplatnění svého práva nás můžete kontaktovat dle údajů uvedených níže.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze na základě jednoho z následujících důvodů:

  • Na základě vašeho souhlasu, například k zasílání marketingových zpráv;
  • Když je nutné uzavřít s vámi smlouvu a plnit naše závazky dle takové smlouvy;
  • Když máme důvodný zájem, podmíněný takovým zpracováním, nepřevažující vaše vlastní práva a svobody;
  • Když jsme ze zákona povinni shromažďovat vaše osobní údaje, či jinak potřebujeme vaše osobní údaje, abychom mohli chránit vaše základní zájmy, nebo zájmy jiné osoby; nebo
  • Výjimečně, když je to nutné ve veřejném zájmu, například když orgány zajišťující výkon práva požadují údaje k vyšetřování kriminálního činu.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu provést v našich zásadách ochrany osobních údajů, budou uvedeny na této stránce, a pokud to bude vhodné, budete o nich informováni e-mailem. Nezapomínejte se, prosíme, často přihlašovat, abyste mohli být informováni o aktualizacích či změnách našich zásad ochrany osobních údajů.

KONTAKTUJTE NÁS

Veškeré poznámky, dotazy a požadavky týkající se toho, jak používáme vaše údaje, jsou vítány. Pokud si přejete uplatnit jakékoli z vašich práv, nebo získat více informací o tom, kterých ze společností skupiny Paysafe se tyto zásady týkají, napište nám na adresu uvedenou níže, dopis označte „FAO Privacy Department“, nebo nás kontaktujte.

Referent společnosti Paysafe na ochranu osobních údajů je uveden níže a můžete jej kontaktovat, buď pomocí výše uvedeného odkazu Kontaktujte nás, nebo na adrese níže:

Pan Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, Londýn, E17 4AU

Vždy bezpečné platby

paysafecard je synonymem absolutního bezpečí. Zde najdete užitečné informace týkající se bezpečných plateb na Internetu a ochrany před podvody.