Help
vznášející se komiksová bublina a palec nahoru


Přehled všech poplatků a limitů

 

 

 

Poplatky paysafecard

Jak používání paysafecard, tak placení jsou zásadně bezplatné. V souladu s platnými zákony mohou být ale event. účtovány následující poplatky (podrobnější informace můžeš najít v našich VOB ):

  • Měsíční správní poplatek: Po 24 měsících nečinnosti se odečte měsíční servisní poplatek ve výši $2 ze zbývajícího zůstatku PIN kódu, přičemž platné právní předpisy jsou vyhrazeny.
  • Poplatek za zpětný převod PIN kódu: Za každé vrácení nepoužívaného zůstatku na PIN kódu se účtuje poplatek ve výši $7,50.

Limity paysafecard

Limity paysafecard
Maximální částka na jednu platbu (max. 3 PIN kódy) $300

U epay a MoneyGram jsou účtovány následující poplatky:

Denominace Poplatek
10 $ 1,49 $
25 $ 2,49 $
50 $ 3,49 $
100 $ 3,49 $
Komiksová bublina s otazníkem

Máš ještě otázky?

Pokud se ti nedaří najít odpověď na tvůj dotaz, podívej se na FAQ.

FAQ