Pomoc

Podmínky účasti – výherní soutěž sériová čísla

Sazka 2022

Pořadatel soutěže: paysafecard.com Wertkarten GmbH ("paysafecard")

Doba trvání propagační akce: Akce probíhá od 13.06.2022 do 14.08.2022. Termín uzávěrky je 14.08.2022

Ceny: Mezi všemi účastníky budou vylosovány následující ceny:

- 1 x kód paysafecard v hodnotě 10 000 CZK.

- 3 x kód paysafecard v hodnotě 5 000 CZK.

- 10 x kód paysafecard v hodnotě 2 500 CZK.

- 200 x kód paysafecard v hodnotě 250 CZK.

Výplata výhry v hotovosti či výměna kódů paysafecard není možná. Vymáhání právní cestou je vyloučeno.

Osoby oprávněné se zúčastnit: Zúčastnit se mohou všechny fyzické plnoleté osoby, které mají bydliště v České republice, a které se zúčastní v době trvání propagační akce. Zaměstnanci paysafecard, stejně tak jejich rodinní příslušníci, jsou z účasti vyloučeni.

Režim výherní soutěže: Osoby oprávněné k účasti se soutěžní hry zúčastní tak, že kompletně vyplní formulář účastníka soutěže odsouhlasí podmínky účasti. Účast ve výherní soutěži je možná pouze přes stránku výherní soutěžě paysafecard (www.paysafecard.com/sazka2022). Za každý kód paysafecard získaný na prodejním místě Sazka a.s. v hodnotě minimálně 500 CZK je možná další účast.

Jakékoliv pokusy o manipulace a podvody povedou k okamžitému vyloučení ze soutěže.

Zjištění výherců: Výherci budou náhodně vybráni mezi všemi účastníky, kteří správně vyplní a odešlou formulář účasti v době trvání propagační akce. Výherci budou určeni dne 15.08.2022 s vyloučením veřejnosti.

Informování výherců: Všichni výherci budou o výhře vyrozuměni do 10 (deseti) dnů po určení výherců prostřednictvím emailu na adresu, kterou uvedli, a obdrží kód paysafecard spolu s oznamovacím emailem. Oznámení účastníkům, kteří nevyhráli, se neprovádí.

Zveřejnění / Ochrana osobních údajů: Jména všech výherců s prvním písmenem jejich příjmení budou online zveřejněna na stránce výherců. Osobní údaje účastníka uvedené během propagační akce budou použity společností paysafecard výhradně pro oznámení o výhře v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů skupiny Paysafe. Žádné údaje nebudou předány třetím stranám.

Předčasné ukončení soutěže: paysafecard je oprávněni soutěž v době jejího trvání ze závažného důvodu ukončit, a to bez předchozího upozornění a bez udání důvodu. To platí zejména tehdy, pokud se jedná o organizační nebo technické důvody (např. viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyby v hardwaru a/nebo softwaru), nebo pokud je to nutné z právních důvodů.

Závěrečná ustanovení: Soutěž podléhá rakouskému právu s vyloučením kolizních pravidel. Příslušný soud je ve Vídni.

Pokud jsou jednotlivá ustanovení těchto podmínek účasti neplatná nebo se stanou neplatnými, zůstává účinnost zbývajících ustanovení nedotčena.

Ženský rod je v tomto dokumentu postaven na stejnou úroveň s mužským rodem a mužský rod byl použit pouze z důvodu zjednodušení.

www.paysafecard.com