Ændringer i tjenesterne fra paysafecard på grund af Brexit

Sådan planlægger vi vores forretningsaktiviteter efter Brexit

Storbritannien ("UK") vil formentlig pr. 31.01.2020 indlede processen i forbindelse med den forhandlede udtræden af EU (almindeligvis benævnt "Brexit"). Vi har bestræbt os hårdt på at minimere virkningerne af Brexit for vores kunder og sikre, at paysafecard fortsat kan tilbyde dig tjenester uden afbrydelser.

Med henblik herpå er vi nødt til at ændre i måden, hvorpå vi leverer tjenester i dit land.

Vi leverer i øjeblikket vores tjenester i dit land via Prepaid Services Company Limited, et e-pengeinstitut, der er godkendt og reguleret af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority (britisk virksomhedsregisternummer: 900021).

På grund af Brexit ønsker vi fra 29. januar 2020 at levere tjenester i dit land via et selskab med hovedkvarter i Irland, Paysafe Prepaid Services Limited („PPSL‟). PPSL er godkendt som e-pengeinstitut af Central Bank of Ireland (den irske centralbank) og reguleres af denne.

Ændringer i vores handelsbetingelser

Af ovennævnte grunde vil de tjenester, paysafecard tilbyder dig, fra og med 29. januar 2020 blive stillet til rådighed af PPSL, og de vil herefter være omfattet af de nye handelsbetingelser („AGB‟) mellem dig og PPSL. De nye handelsbetingelser svarer stort set til de nuværende handelsbetingelser mellem dig og Prepaid Services Company Limited, og du vil modtage de samme tjenester som hidtil. Det er nødvendigt med små ændringer i de nuværende handelsbetingelser, som har virkning for overdragelsen af de rettigheder og pligter, der følger af denne kontrakt med dig og AGB med PPSL:

  • ændring af oplysningerne om udbyder af tjenesterne fra paysafecard til PPSL;
  • ændring af gældende ret og jurisdiktion til Irland;
  • ændring af kontaktoplysningerne for det relevante kontaktsted, hvis du har en klage;
  • opdatering af oplysningerne vedrørende kompensationsprogrammet.

Nedenfor kan du se de nye handelsbetingelser.

Indtil 29. januar 2020 gælder de hidtidige handelsbetingelser for vores produkter, og du kan som altid se og downloade betingelserne herunder.

Hvad skal du foretage dig nu?

Du behøver ikke foretage dig noget, hvis du er indforstået med ovenstående ændringer. Disse ændringer træder i kraft den 29. januar 2020 og gælder automatisk for de tjenester, vi leverer til dig fra og med denne dato. Indeståender hos Prepaid Services Company Limited vil automatisk blive overført til PPSL og vil være tilgængelige for dig som hidtil.

Er du ikke indforstået med ændringerne, kan du før den 29. januar 2020 opsige din kontrakt med os med omgående virkning. Du kan læse flere informationer om dine opsigelsesrettigheder i afsnittet „Opsigelse‟ i vores aktuelt gældende version af handelsbetingelserne.

Tak for din tålmodighed, mens vi foretager disse nødvendige ændringer i vores aktiviteter.

Forretningsbetingelser for brugen af paysafecard

gældende fra 01.03.2020

Hent (PDF)


gældende fra 29.01.2020

Hent (PDF)


gyldig til 28.01.2020

Hent (PDF)

Forretningsbetingelser for brugen af my paysafecard

gældende fra 01.03.2020

Hent (PDF)


gældende fra 29.01.2020

Hent (PDF)


gyldig til 28.01.2020

Hent (PDF)

Forretningsbetingelser for brugen af my PLUS

gældende fra 29.01.2020

Hent (PDF)


gyldig til 28.01.2020

Hent (PDF)

Har du spørgsmål?

Ønsker du yderligere informationer eller har du spørgsmål om brugen af paysafecard? Vores kundeservice er gerne behjælpelig.