Help
People cheering in the sports bar

Bliver e-sport olympisk?
Der mangler ikke meget igen!

Synes du ikke også, at elektronisk sport i dag har fortjent at få sin egen olympiske disciplin? For e-sport bliver trods alt stadig mere populær: Især i de seneste år er populariteten steget stærkt, og mange har længe ment, at e-sport har fortjent en olympisk medalje.

Argumenter som skabelse af et stort, nyt publikum (tænk på alle dem i millenniumgenerationen, som ville interessere sig for det) taler allerede for, at e-sport endelig burde komme med i De Olympiske Lege. Men der er stadig ting, der skal afklares. IOC (Den Internationale Olympiske Komité) bryder sig f.eks. ikke om tanken om at tillade „shooter-spil“ i De Olympiske Lege. De kan dog forestille sig spil, hvor det handler om virtuel sport. Og de første skridt i denne retning er nu endelig taget! Corona-pandemien har naturligvis også medført, at man har måttet tage nye idéer i betragtning.

I 2021 nåede man en stor milepæl: I optakten til De Olympiske Lege i Tokyo er der en e-sportevent med navnet „Olympic Virtual Series“, som skal indeholde forskellige virtuelle sportsgrene som f.eks. roning, sejlads og baseball. Spillere fra hele verden kan måle sig med hinanden digitalt, og det skal dermed tiltrække et nyt publikum – især blandt e-sport- og gaming-fans.

Endnu et vigtigt skridt er ligeledes planlagt: e-sport bliver officiel sportsgren – og dermed medalje-sport – ved Asiatiske Lege i Kina i 2022. Ud over e-sport er også breakdance kommet med som nyt i programmet. Arrangørerne håber, at e-sport vil gøre eventen betydeligt mere værdifuld, da e-sport er særlig populær netop i Asien.

IOC håber desuden at kunne udvide Virtual Series i fremtiden. I de næste år bliver det meget vigtigt at øge relevansen af De Olympiske Lege. Her er det afgørende at få et nyt publikum i tale – og e-sport byder ind som en god mulighed. Så forhåbentlig ser vi e-sport som en olympisk disciplin ved sommerlegene i Frankrig i 2024! Vi krydser i hvert fald fingre!