ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Paysafe Holdings UK Limited και κάθε εταιρεία του ομίλου (συλλογικά, η «Paysafe» ή «εμείς» ή «μας») δεσμεύονται να προστατεύουν και να σέβονται το ιδιωτικό σας απόρρητο.

Η παρούσα δήλωση (καθώς και οι όροι χρήσης μας και κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται σε αυτήν) καθορίζει τη βάση επί της οποίας θα επεξεργαζόμαστε κάθε προσωπικό δεδομένο που συλλέγουμε από εσάς ή που εσείς μας παρέχετε. Ισχύει για:

  • τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες του ιστότοπου/ της πύλης που σας παρέχονται όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους, τις πύλες ή τα πεδία πληρωμής μας που ενδέχεται να χρησιμοποιούν οι πελάτες μας στους ιστότοπούς τους,
  • στις περιπτώσεις που υποβάλλετε αίτηση για τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών της Paysafe ή/και χρησιμοποιείτε τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προγραμμάτων επιβράβευσης και πιστών πελατών, βάσει πόντων ή άλλως («Πιστοί Πελάτες» ή «Προσφορά»);
  • τη χρήση λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων τερματικών και εφαρμογών για κινητά και ηλεκτρονικούς υπολογιστές που παρέχει η Paysafe και
  • μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα, συμπεριλαμβανομένων SMS, τηλεφωνικής επικοινωνίας, επικοινωνίας μέσω ιστότοπου/ πύλης και άλλης επικοινωνίας ανάμεσα σε εσάς και την Paysafe.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα ακόλουθα σημεία προκειμένου να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα επεξεργαζόμαστε. Επισκεπτόμενοι τους ιστότοπους της Paysafe, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου www.Paysafe.com, αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.

Η Paysafe εφαρμόζει μια «πολυεπίπεδη προσέγγιση» για την επεξήγηση των πρακτικών προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου, σύμφωνα με τις συστάσεις των ρυθμιστικών αρχών. Αυτό σημαίνει ότι καταβάλλουμε προσπάθειες να σας παρέχουμε μόνο όσες πληροφορίες περί ιδιωτικού απορρήτου σχετίζονται με την υπηρεσία της Paysafe που χρησιμοποιείτε, καθώς και ότι συχνά, για τον σκοπό αυτό, θα αναρτούμε μόνο «συνοπτικές» δηλώσεις περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, όπως η παρούσα δήλωση περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου. Αν επιθυμείτε να δείτε την αναλυτική δήλωση περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, ανατρέξτε στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή κάντε κλικ εδώ. Για τυχόν σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στο τέλος της παρούσας δήλωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα που σας αφορούν για να λειτουργούμε αποτελεσματικά και να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία με τα προϊόντα που διαθέτουμε. Ενδεχομένως να μας παρέχετε εσείς κάποιες από αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα συμπληρώνοντας φόρμες μέσω των ιστότοπων μας, συμμετέχοντας σε κάποια από τις εκδηλώσεις μας ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε συζητήσεις μέσω διαδικτύου ή άλλως. Κάποιες από αυτές ενδέχεται να τις συλλέγουμε με αυτόματο τρόπο, για παράδειγμα με τη χρήση cookies όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας. Επίσης, ενδέχεται να συγκεντρώνουμε δεδομένα που σας αφορούν από τρίτα μέρη.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΦΟΡΙΩΝ

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς για να σας παρέχουμε τα προϊόντα που προσφέρουμε, να σας ενημερώνουμε σχετικά με μεταβολές των προϊόντων μας και να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα που προσφέρονται από εμάς ή επιλεγμένα τρίτα μέρη, τα οποία είναι παρεμφερή με αυτά που έχετε χρησιμοποιήσει ή για οποία έχετε ζητήσει πληροφορίες ή τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Δεν θα γνωστοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε κανένα πρόσωπο παρά μόνο όπως ορίζεται στην παρούσα δήλωση. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου εταιρειών της Paysafe Holdings UK Limited. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη για να σας παρέχουμε τα προϊόντα που προσφέρουμε, σε προμηθευτές που εργάζονται για λογαριασμό μας, όταν έχουμε την άδειά σας ή όποτε απαιτείται ή επιτρέπεται να το πράξουμε από τον νόμο. Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων και για τη μείωση του κινδύνου, εφόσον απαιτείται από τον νόμο, όποτε κρίνουμε ότι είναι σκόπιμο για την αντιμετώπιση κάποιας νομικής διαδικασίας ή για την προστασία των δικαιωμάτων ή των περιουσιακών στοιχείων της Paysafe, των πελατών μας ή άλλων.

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να μεταφέρονται, να αποθηκεύονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία σε κάποια τοποθεσία εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Υποβάλλοντας τα προσωπικά δεδομένα σας, συμφωνείτε με την εν λόγω μεταφορά, αποθήκευση ή επεξεργασία. Θα λαμβάνουμε κάθε εύλογα απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα δήλωση περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου.

Εάν σας έχουμε δώσει (ή εάν έχετε επιλέξει) κάποιον κωδικό πρόσβασης ή άλλο ασφαλές μέσο πρόσβασης ή ελέγχου ταυτότητας το οποίο σας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ορισμένα σημεία του ιστότοπού μας, οφείλετε να τηρείτε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης απόρρητο και να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες μας. Οφείλετε να μη γνωστοποιείτε τα διαπιστευτήριά σας σε κάποιο άλλο πρόσωπο και εξουσιοδοτείτε την Paysafe να ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές και τις πληροφορίες οποιοδήποτε προσώπου εισαγάγει τα διαπιστευτήριά σας.

Η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Αν και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε προκειμένου να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας. Κάθε διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη. Όποτε λαμβάνουμε τις πληροφορίες σας, θα εφαρμόζουμε αυστηρές διαδικασίες και θα χρησιμοποιούμε χαρακτηριστικά ασφαλείας προκειμένου να αποτρέπουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Κατά περίπτωση, ενδέχεται να έχετε κάποια δικαιώματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ένστασης κατά της άμεσης εμπορικής προώθησης (direct marketing) και του δικαιώματος πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται σχετικά με εσάς και μπορείτε να μας ζητήσετε να προβούμε σε κάθε απαραίτητη αλλαγή ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι ακριβή και ενημερωμένα. Εάν, κατά περίπτωση, επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε σχετικά με εσάς, ανατρέξτε στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας». Η λήψη αυτού του αντιγράφου επιβαρύνεται με 10 λίρες Αγγλίας εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και, κατά περίπτωση, οι επιβαρύνσεις για άλλες δικαιοδοσίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Για μια σύνοψη των λοιπών διαθέσιμων δικαιωμάτων, ανατρέξτε στην αναλυτική δήλωση περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου.

COOKIES

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί «cookies» και άλλες τεχνολογίες που αποθηκεύουν λίγες μόνο πληροφορίες στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα συλλογής ορισμένων πληροφοριών από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως στο διαδίκτυο και παρέχουν τη δυνατότητα σε έναν ιστότοπο/ μια πύλη να αναγνωρίζει τη συσκευή κάποιου χρήστη χωρίς να προσδιορίζει κατά μοναδικό τρόπο το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον υπολογιστή. Αυτές οι τεχνολογίες σας διευκολύνουν να συνδέεστε και να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα σημεία του ιστότοπου που επισκέπτεστε, ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του ιστότοπου και να παρέχουμε μια καλύτερη εμπειρία χρήστη ή να σας προβάλλουμε διαφημίσεις σχετικά με την Paysafe ενώ περιηγείστε σε άλλους ιστότοπους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, καθώς και για το πώς μπορείτε να δείτε ποια cookies έχουν εγκατασταθεί και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε, να τα αποκλείσετε και να τα διαγράψετε, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org και στην Πολιτική μας σχετικά με τα cookies, η οποία διατίθεται σε όλους τους ιστότοπούς μας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησής σας να μην αποδέχεται cookies, αν και πρέπει να έχετε υπόψη ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Κάθε μεταβολή στην οποία μπορεί να προβούμε στη δήλωσή μας περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου στο μέλλον θα αναρτάται σε αυτή την ιστοσελίδα και, κατά περίπτωση, θα σας κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Φροντίστε να επισκέπτεστε συχνά αυτή την ιστοσελίδα για να ελέγχετε αν υπάρχουν μεταβολές στη δήλωση περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου ή επικαιροποιημένες εκδόσεις αυτής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κάθε σχόλιο, ερώτηση και αίτημα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας είναι ευπρόσδεκτο ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας θα πρέπει να μας αποστείλετε επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση, που επισημαίνεται «Υπόψη Νομικού Τμήματος» ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πάντα ασφαλείς

paysafecard σημαίνει απόλυτη ασφάλεια. Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για ασφαλείς πληρωμές στο διαδίκτυο και προστασία από απόπειρες απάτης.