Έχετε απορίες σχετικά με την paysafecard;

Find frequently asked questions and answers about using paysafecard here. Simply browse the different categories or use the search bar.

Ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά διεύθυνσης κατοικίας;

Για την αναβάθμιση του λογαριασμού σας στο my paysafecard σε status «Unlimited», πρέπει να ανεβάσετε ένα αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας σας κατά τη διαδικασία αναβάθμισης. Το έγγραφο για την απόδειξη της διεύθυνσης κατοικίας σας πρέπει να έχει εκδοθεί από κρατική αρχή, εταιρία κοινής ωφέλειας ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: το όνομα και το επίθετό σας, την τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας σας, μία ημερομηνία (π. χ. ημερομηνία έκδοσης ή λήξης), καθώς και ένα σαφή κωδικό αναφοράς (π.χ. έναν τραπεζικό λογαριασμό ή έναν αριθμό λογαριασμού ή πελάτη). Τα στοιχεία που έχετε δώσει στο my paysafecard πρέπει να είναι τα ίδια με εκείνα που αναγράφονται στο αποδεικτικό έγγραφο.

Η διεύθυνση που αναγράφεται στο έγγραφο πρέπει να είναι η τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας σας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αποδεχθούμε έγγραφα με ταχυδρομική θυρίδα ή επαγγελματική διεύθυνση.

Αν δεν μπορείτε να σαρώσετε τα σχετικά έγγραφα, μπορείτε να μας τα αποστείλετε ταχυδρομικά.

 

Για την απόδειξη της διεύθυνσης κατοικίας γίνονται δεκτά τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Λογαριασμός ρεύματος
 • Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού
 • Φορολογική ενημερότητα
 • Αποδεικτικό ταυτότητας με φωτογραφία
 • Αποδεικτικό υποθήκης
 • Βεβαίωση εγγραφής στο εκλογικό μητρώο
 • Αλληλογραφία από μία υπηρεσία σχετικά με την καταβολή παροχών (π. χ. βεβαίωση σύνταξης, επιδόματος ανεργίας κ.λπ.)

 

Λογαριασμοί κοινωφελών οργανισμών

Οι λογαριασμοί ρεύματος που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας δεν πρέπει να είναι παλιότεροι από τρεις μήνες. Τα γενικά αποδεκτά έγγραφα είναι τα ακόλουθα:

 • Λογαριασμός φυσικού αερίου
 • Λογαριασμός ρεύματος
 • Λογαριασμός ύδρευσης
 • Λογαριασμός καλωδιακής τηλεόρασης (όχι δορυφορικής)
 • Λογαριασμός σταθερής τηλεφωνίας

Οι λογαριασμοί υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας δεν γίνονται δεκτοί ως αποδεικτικά διεύθυνσης κατοικίας.

 

Παρακαλούμε προσέξτε ότι τα υποβαλλόμενα έγγραφα αναγράφουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού

Το απόσπασμα τραπεζικού λογαριασμού πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών μηνών. Τα στοιχεία υπολοίπου και συναλλαγών μπορούν να διαγραφούν με μαύρο χρώμα. Θα πρέπει ωστόσο να βεβαιωθείτε ότι οι ακόλουθες πληροφορίες είναι ευανάγνωστες:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Αριθμός λογαριασμού
 • Ημερομηνία έκδοσης

Αποδεικτικό ταυτότητας με φωτογραφία

Για την απόδειξη της διεύθυνσης κατοικίας μπορείτε να ανεβάσετε ένα αποδεικτικό ταυτότητας, στο οποίο αναγράφεται η διεύθυνσή σας. Το συγκεκριμένο έγγραφο δεν επιτρέπεται να είναι το ίδιο έγγραφο που έχετε ανεβάσει για την επιβεβαίωση των προσωπικών σας στοιχείων. Αν για παράδειγμα χρησιμοποιήσετε την άδεια οδήγησής σας ως απόδειξη της ταυτότητάς σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλο έγγραφο για την απόδειξη της διεύθυνσης κατοικίας σας, ακόμα και αν η διεύθυνση κατοικίας σας αναγράφεται στην άδεια οδήγησης.

Φορολογική ενημερότητα

Για την επιτυχή επαλήθευση της τρέχουσας διεύθυνσης κατοικίας σας πρέπει να ανεβάσετε φορολογική βεβαίωση από την αρμόδια για την περιοχή σας δημόσια υπηρεσία.

Για την απόδειξη μιας διεύθυνσης κατοικίας στη Γερμανία, δεν μπορούμε για παράδειγμα να αποδεχθούμε βεβαίωση από ισπανική υπηρεσία, ακόμα και αν αυτή αποστέλλεται στη Γερμανία.

Για την απόδειξη της διεύθυνσης κατοικίας, η φορολογική βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 12 μηνών και να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση
 • ΑΦΜ ή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
 • Ημερομηνία έκδοσης

Βεβαίωση εγγραφής στο εκλογικό μητρώο

Βεβαίωση από το εκλογικό μητρώο (π. χ. έντυπο εγγραφής) γίνεται δεκτή ως πιστοποίηση του λογαριασμού σας. Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την περιοχή κατοικίας σας.
 • Το έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 12 μηνών.
 • Το έγγραφο πρέπει να αναφέρει το όνομα, το επίθετο και την τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας σας.

Αλληλογραφία με κρατικές αρχές σχετικά με την καταβολή παροχών

Για την επιτυχή πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας μπορείτε να ανεβάσετε τη βεβαίωση αρχής για καταβολή παροχών (π. χ. σύνταξη, επίδομα ανεργίας κ.λπ.) από την αρμόδια αρχή. Η βεβαίωση πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την περιοχή κατοικίας σας.
 • Το έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών.
 • Το έγγραφο πρέπει να αναφέρει το όνομα, το επίθετο και την τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας σας.

Αποδεικτικό υποθήκης

Ως αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν βεβαιώσεις υποθήκης από τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων 12 μηνών και να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Αριθμός λογαριασμού
 • Ημερομηνία έκδοσης