Έχετε απορίες σχετικά με την paysafecard;

Find frequently asked questions and answers about using paysafecard here. Simply browse the different categories or use the search bar.

Πώς λειτουργεί η επιστροφή υπολοίπου paysafecard;

Μπορούμε να σάς επιστρέψουμε το υπόλοιπο της paysafecard σας. Θα χρειαστείτε τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα για την online αίτηση επιστροφής ποσού:

  • Τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού (όνομα τράπεζας, IBAN, BIC)
  • Αντίγραφο των σχετικών PINs της paysafecard

Λοιπά έγγραφα που θα χρειαστούν:

  • Ένα αντίγραφο ενός αποδεικτικού ταυτότητας με φωτογραφία (π.χ. διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή αστυνομική ταυτότητα - και τις 2 όψεις)
  • Ένα αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας σας (π.χ. λογαριασμός ρεύματος, βεβαίωση διεύθυνσης από δημόσια αρχή, φορολογική βεβαίωση κ.λπ.)

Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι για την επιστροφή απαιτείται τέλος επεξεργασίας ύψους 7,50 EUR το οποίο αφαιρείται από το υπόλοιπό σας. Για την επεξεργασία της αίτησης επιστροφής απαιτούνται συνήθως έως 11 εργάσιμες ημέρες.

Εδώ μετάβαση στην online αίτηση επιστροφής ποσού.