Πίστωση λογαριασμού NETELLER με paysafecard

Με το NETELLER έχετε πρόσβαση σε χιλιάδες ιστοσελίδες για να κάνετε γρήγορες και ασφαλείς αγορές ή για να δέχεστε ασφαλή εμβάσματα. Μπορείτε να πιστώνετε τον λογαριασμό σας στο NETELLER γρήγορα και εύκολα με paysafecard. Κάντε την εγγραφή σας δωρεάν στο my paysafecard και πιστώστε ποσά στον λογαριασμό σας στο NETELLER.

Μπορείτε να πιστώνετε τον λογαριασμό σας στο NETELLER με το my paysafecard με μόλις 3 βήματα:

 1. αγορά

  αγορά

  Αγοράστε paysafecard στο πλησιέστερο σημείο πώλησης.

 2. πίστωση του my paysafecard πίστωση του my paysafecard

  Πιστώστε τα paysafecard PINs στον λογαριασμό σας στο my paysafecard. Αν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε δωρεάν.

 3. Πίστωση του Wallet

  Πίστωση του Wallet

  Πιστώστε χρήματα μέσω του my paysafecard στον λογαριασμό σας στο NETELLER: Κατά την καταβολή επιλέξτε paysafecard και εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για το my paysafecard.

Όρια πίστωσης του my paysafecard

Όριο πληρωμής του κωδικού PIN

Status "Standard" Συνολικό όριο

Status "Unlimited" Ημερήσιο όριο

Status "Unlimited" Όριο 30 ημερών

30 EUR

300 EUR

1.000 EUR

3.000 EUR

Τέλη πίστωσης

Η πίστωση χρημάτων σε λογαριασμό NETELLER με my paysafecard συνοδεύεται από τέλη ύψους 2,5% του ποσού πίστωσης.

Πληροφορίες για τυχόν πρόσθετα όρια του NETELLER θα βρείτε στον λογαριασμό σας στο NETELLER. Προσοχή: Η πίστωση χρημάτων σε λογαριασμό NETELLER είναι εφικτή μόνο μέσω ενός λογαριασμού στο my paysafecard. Και οι δύο λογαριασμοί πρέπει επιπλέον να έχουν δημιουργηθεί στην ίδια χώρα.