Δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου

Η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις 24/5/2018

Η παρούσα δήλωση εφαρμόζεται από τον όμιλο Paysafe Group Limited και τις εταιρείες αυτού, οι οποίες κάποιες φορές χρησιμοποιούν ορισμένες εμπορικές ονομασίες, συμπεριλαμβανομένων των Paysafe, paysafecard, Payolution, Skrill και Neteller (στο εξής θα αναφέρονται συλλογικά ως «Paysafe», «εμείς» ή «εμάς»).

Η παρούσα δήλωση αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για την προστασία του δικαιώματός σας στην ιδιωτικότητα και ορίζει τη βάση επί της οποίας θα επεξεργαστούμε οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο που συλλέγουμε από εσάς ή που εσείς παρέχετε σε εμάς. Ισχύει για:

  • τις λειτουργίες του ιστοτόπου/ηλεκτρονικής πύλης και τις υπηρεσίες που σας παρέχονται όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας, τις πύλες ή τους πίνακες πληρωμών που μπορεί να χρησιμοποιούν οι πελάτες μας στους δικούς τους ιστότοπους,
  • τις περιπτώσεις στις οποίες υποβάλλετε αίτημα χρήσης και/ή χρησιμοποιείτε προϊόντα και υπηρεσίες του ομίλου Paysafe [συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων επιβράβευσης αφοσίωσης ή των προγραμμάτων επιβραβεύσεων που λειτουργούν είτε βάσει πόντων είτε βάσει διαφορετικού συστήματος («Αφοσίωση» ή «Προώθηση»)],
  • τη χρήση λογισμικού συμπεριλαμβανομένων τερματικών και εφαρμογών για κινητές συσκευές και επιτραπέζιους υπολογιστές που παρέχονται από τον όμιλο Paysafe και
  • την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ηλεκτρονικών μηνυμάτων συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων SMS και την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, συνομιλίας στο web, ιστοτόπου/πύλης καθώς και για άλλα είδη επικοινωνίας ανάμεσα σε εσάς και τον όμιλο Paysafe.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση για να καταλάβετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο που τα χειριζόμαστε.

Ο όμιλος Paysafe υιοθετεί μια «κλιμακωτή προσέγγιση» για να εξηγήσει τις πρακτικές του περί ιδιωτικότητας, όπως προτείνεται από τις ρυθμιστικές αρχές. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθούμε αρχικά να σας παρέχουμε τις βασικές πληροφορίες περί ιδιωτικότητας μέσω αυτής της «σύντομης έκδοσης» της δήλωσης περί ιδιωτικού απορρήτου. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δείτε την δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου στην ολοκληρωμένη μορφή της, μπορείτε να πατήσετε εδώ. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας παρέχονται στο τέλος της δήλωσης για σχόλια ή κάθε είδους ερώτημα σχετικά με την ιδιωτικότητα που μπορεί να έχετε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Ενδέχεται να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες, π.χ. όταν υποβάλλετε σχετικό ερώτημα ή αιτείστε να λάβετε τις υπηρεσίες Paysafe ή όταν εγγράφεστε για να χρησιμοποιήσετε και/ή χρησιμοποιείτε υπηρεσίες Paysafe, συμπληρώνοντας φόρμες σε κάποιον από τους ιστότοπούς μας, συμμετέχοντας σε κάποια από τις εκδηλώσεις μας ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνομιλίας στο web ή με άλλον τρόπο. Μπορεί να συλλέξουμε κάποιες από τις πληροφορίες αυτές με αυτόματα μέσα, π.χ. χρησιμοποιώντας cookies όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας. Διαβάστε την Πολιτική μας σχετικά με τα cookies για να μάθετε περισσότερα. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε δεδομένα σχετικά με εσάς από τρίτα μέρη, όπως για παράδειγμα από υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και πρόληψης της απάτης.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς, ούτως ώστε να σας παρέχουμε τα προϊόντα που προσφέρουμε, να σας ειδοποιούμε για αλλαγές στα προϊόντα μας και να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε στοιχεία σχετικά με άλλα προϊόντα που προσφέρουμε εμείς ή επιλεγμένοι τρίτοι πάροχοι και τα οποία είναι παρόμοια με αυτά που έχετε χρησιμοποιήσει, για τα οποία έχετε υποβάλει ερώτημα ή που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν χρησιμοποιείτε κάποιο από τα χρηματοοικονομικά μας προϊόντα, θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τα στοιχεία σας για να αξιολογήσουμε την οικονομική σας κατάσταση και για να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε και να ασκήσουμε δίωξη σε πιθανές περιπτώσεις απάτης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που περιγράφονται σε αυτήν τη δήλωση, δεν θα αποκαλύψουμε σε κανέναν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε κάθε εταιρεία που συμμετέχει στον όμιλο εταιρειών Paysafe Group Ε.Π.Ε.

Για να σας παρέχουμε προϊόντα που προσφέρουμε ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων παρόχων υπηρεσιών, υπηρεσιών πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης, μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτα μέρη με στόχο την πρόληψη εγκλημάτων και τη μείωση κινδύνων, εφόσον κάτι τέτοιο υπαγορεύεται από τον νόμο, όποτε το κρίνουμε αναγκαίο με σκοπό να ανταποκριθούμε σε νόμιμες διαδικασίες ή να προασπίσουμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία του ομίλου Paysafe, των πελατών μας ή άλλων.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να μεταφερθούν, να αποθηκευτούν και να υποστούν επεξεργασία από αποδέκτες που βρίσκονται σε τοποθεσίες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Οι χώρες αυτές ενδέχεται να εφαρμόζουν πρότυπα προστασίας των δεδομένων που διαφέρουν από (και σε μερικές περιπτώσεις το επίπεδο προστασίας είναι χαμηλότερο από) τα πρότυπα στη χώρα κατοικίας σας. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι αποδέκτες θα χρησιμοποιούν και θα προστατεύουν τα στοιχεία σας με τον ίδιο ασφαλή τρόπο που εφαρμόζουμε κι εμείς.

Αν σας έχουμε δώσει (ή αν έχετε επιλέξει) έναν κωδικό πρόσβασης ή κάποιο άλλο ασφαλές μέσο ή τρόπο πρόσβασης ή επαλήθευσης που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του ιστότοπού μας, έχετε ευθύνη να διατηρήσετε τον κωδικό αυτόν εμπιστευτικό και να συμμορφωθείτε με τις οδηγίες μας. Δεν πρέπει να κοινοποιείτε διαπιστευτήρια σε τρίτους, και εξουσιοδοτείτε την Paysafe να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις πληροφορίες από οποιοδήποτε άτομο που εισάγει τα διαπιστευτήριά σας.

Η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Αν και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας, εκτός εάν επικοινωνείτε μαζί μας από τα ασφαλή κανάλια που παρέχουμε. Μόλις λάβουμε τα στοιχεία σας, θα εφαρμόσουμε αυστηρές διαδικασίες και λειτουργίες ασφαλείας, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Κατά περίπτωση ενδέχεται να έχετε ορισμένα δικαιώματα σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην πρόσβαση, διόρθωση, ενημέρωση ή διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, του δικαιώματος ένστασης ή περιορισμού της επεξεργασίας αυτών, του αιτήματος μεταφοράς ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων σε άλλον πάροχο υπηρεσιών (η επονομαζόμενη φορητότητα των δεδομένων) ή του δικαιώματος ανάκλησης της συναίνεσης που παραχωρήσατε.

Ωστόσο, παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν εξαιρέσεις όσον αφορά τα εν λόγω δικαιώματα. Για πλήρεις διευκρινίσεις σχετικά με τα διαθέσιμα δικαιώματα, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ολοκληρωμένη μορφή της δήλωσης περί ιδιωτικού απορρήτου.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ως αυτόματες αποφάσεις νοούνται οι αποφάσεις που σας αφορούν και λαμβάνονται αυτόματα με βάση τη διαδικασία λήψης αποφάσεων υπολογιστή (χρησιμοποιώντας αλγόριθμους λογισμικού) χωρίς να υπάρξει ανθρώπινος έλεγχος.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε αυτόματες αποφάσεις για να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας, όταν υποβάλλετε αίτηση για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Paysafe ή για να πραγματοποιήσουμε ελέγχους με στόχο την καταπολέμηση της απάτης στις συναλλαγές που εκτελείτε. Παρ' όλα αυτά, αν βρίσκεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στη διαδικασία αυτόματης λήψης αποφάσεων και να ζητήσετε μη αυτόματο έλεγχο που θα βασίζεται και σε πληροφορίες που μπορείτε να παρέχετε.

Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, μόνο όταν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

  • Βάσει της συναίνεσής σας, π.χ. για να σας στείλουμε προωθητικά μηνύματα,
  • Όπου κρίνεται αναγκαίο με σκοπό να συνάψουμε κάποια σύμβαση μαζί σας και να εκτελέσουμε τις υποχρεώσεις μας με βάση τη σύμβαση,
  • Όταν έχουμε έννομο συμφέρον, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν παρακάμπτει δικά σας δικαιώματα και ελευθερίες,
  • Όταν έχουμε τη νομική υποχρέωση να συλλέξουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ή διαφορετικά χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για να προστατέψουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα ζωτικά συμφέροντα ενός άλλου ατόμου ή
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για το δημόσιο συμφέρον, π.χ. όταν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου ζητούν πληροφορίες για να διερευνήσουν ένα έγκλημα.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τυχόν αλλαγές που κάνουμε μελλοντικά στη δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου θα αναρτώνται σε αυτήν τη σελίδα και, όπου κρίνεται απαραίτητο, θα ειδοποιείστε σχετικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές στη δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Όλα τα σχόλια, ερωτήματα και αιτήματα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας είναι ευπρόσδεκτα. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ή να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες του ομίλου Paysafe στις οποίες εφαρμόζεται η παρούσα δήλωση, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε σε εμάς στην παρακάτω διεύθυνση με την επισήμανση «FAO Privacy Department» ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Παρακάτω αναφέρεται ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Paysafe, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του παραπάνω συνδέσμου επικοινωνίας ή στην ακόλουθη διεύθυνση:

κ. Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU