Στοιχεία επικοινωνίας

Prepaid Services Company Ltd.
Floor 27
25 Canada Square
London E14 5LQ

Αρ. μητρώου εταιρείας: 576 18 61
Εμπορικό Δικαστήριο: Λονδίνο

Διευθυντής:
Udo Müller
Maximilian von Both
Elliott Mark Wiseman
Daniel Jay Chazonoff

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να απευθυνθείτε στην ομάδα εξυπηρέτησης της paysafecard.

E-mail: info@paysafecard.com
Ιστοσελίδα: www.paysafecard.com