Διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή: Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία paysafecard direct μέσω του App

Επιλογή paysafecard direct

Συνδεθείτε μέσω του App στον λογαριασμό σας στο my paysafecard και από το μενού, κάντε κλικ στο paysafecard direct.

Επιλογή ποσού και δημιουργία barcode

Επιλέξτε το επιθυμητό ποσό πίστωσης. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες ονομαστικές αξίες. Με το paysafecard υπάρχουν στη διάθεσή σας υψηλότερες ονομαστικές αξίες που φτάνουν έως τα 250 ευρώ.

Το barcode ισχύει για 90 λεπτά. Αν παρέλθει η διάρκεια ισχύος, μπορείτε να δημιουργήσετε νέο κωδικό.

Σάρωση του barcode στο σημείο πώλησης

Ζητήστε από το σημείο πώλησης την υπηρεσία paysafecard direct, δείξτε το barcode και ζητήστε τη σάρωσή του.

Συμβουλές:
Όλα τα σημεία πώλησης που προσφέρουν την υπηρεσία paysafecard direct, υποδεικνύονται στη λειτουργία αναζήτησης με το σύμβολο «d».

Αν το προσωπικό του σημείου πώλησης δεν είναι σε θέση να σαρώσει το barcode, κάτω από τον κωδικό αναγράφεται ένας αριθμός. Ζητήστε από τον υπάλληλο να καταχωρήσει αυτόν τον αριθμό.

Πληρώστε – O λογαριασμός σας στο my paysafecard έχει πιστωθεί

Πληρώστε το ποσό πίστωσης απευθείας στο σημείο πώλησης. Το ποσό είναι διαθέσιμο στον λογαριασμό σας στο my paysafecard μέσα σε λίγα λεπτά.

Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε επιπλέον barcodes και να πιστώστε μεγαλύτερα ποσά στον λογαριασμό σας.

Σημεία πώλησης paysafecard direct

Βρείτε την υπηρεσία paysafecard direct στην περιοχή σας. Όλα τα σημεία πώλησης που προσφέρουν την υπηρεσία paysafecard direct, υποδεικνύονται στη λειτουργία αναζήτησης με το σύμβολο .