Έχετε απορίες σχετικά με την paysafecard;

Find frequently asked questions and answers about using paysafecard here. Simply browse the different categories or use the search bar.

Ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά διεύθυνσης κατοικίας;

Για την αναβάθμιση του λογαριασμού σας στο my paysafecard σε status «Unlimited», πρέπει να ανεβάσετε ένα αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας σας κατά τη διαδικασία αναβάθμισης. Το έγγραφο για την απόδειξη της διεύθυνσης κατοικίας σας πρέπει να έχει εκδοθεί από κρατική αρχή, εταιρία κοινής ωφέλειας ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: το όνομα και το επίθετό σας, την τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας σας, μία ημερομηνία (π. χ. ημερομηνία έκδοσης ή λήξης), καθώς και ένα σαφή κωδικό αναφοράς (π.χ. έναν τραπεζικό λογαριασμό ή έναν αριθμό λογαριασμού ή πελάτη). Τα στοιχεία που έχετε δώσει στο my paysafecard πρέπει να είναι τα ίδια με εκείνα που αναγράφονται στο αποδεικτικό έγγραφο. Η διεύθυνση που αναγράφεται στο έγγραφο πρέπει να είναι η τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας σας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αποδεχθούμε έγγραφα με ταχυδρομική θυρίδα ή επαγγελματική διεύθυνση.

Αν δεν μπορείτε να σαρώσετε τα σχετικά έγγραφα, μπορείτε να μας τα αποστείλετε ταχυδρομικά.

Για την απόδειξη της διεύθυνσης κατοικίας γίνονται δεκτά τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Λογαριασμός ρεύματος
 • Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού
 • Φορολογική ενημερότητα
 • Αποδεικτικό ταυτότητας με φωτογραφία
 • Αποδεικτικό υποθήκης
 • Βεβαίωση εγγραφής στο εκλογικό μητρώο
 • Αλληλογραφία από μία υπηρεσία σχετικά με την καταβολή παροχών (π. χ. βεβαίωση σύνταξης, επιδόματος ανεργίας κ.λπ.)
 • Ασφάλιση κατοικίας
 • Σύμβαση εργασίας του δημοσίου

Λογαριασμοί κοινωφελών οργανισμών

Οι λογαριασμοί ρεύματος που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας δεν πρέπει να είναι παλιότεροι από τρεις μήνες. Τα γενικά αποδεκτά έγγραφα είναι τα ακόλουθα:

 • Λογαριασμός φυσικού αερίου
 • Λογαριασμός ρεύματος
 • Λογαριασμός ύδρευσης
 • Λογαριασμός καλωδιακής τηλεόρασης
 • Λογαριασμός σταθερής τηλεφωνίας

Οι λογαριασμοί υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας δεν γίνονται δεκτοί ως αποδεικτικά διεύθυνσης κατοικίας.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα υποβαλλόμενα έγγραφα αναγράφουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού

Το αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (Bank Statement) πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών μηνών. Τα στοιχεία υπολοίπου και συναλλαγών μπορούν να διαγραφούν με μαύρο χρώμα. Θα πρέπει ωστόσο να βεβαιωθείτε ότι οι ακόλουθες πληροφορίες είναι ευανάγνωστες:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Αριθμός λογαριασμού
 • Ημερομηνία έκδοσης

Στιγμιότυπα οθόνης από τις διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές σας δυστυχώς δεν γίνονται αποδεκτά. Γι' αυτόν τον λόγο εάν χρειαστεί, παρακαλούμε κατεβάστε το αντίστοιχο αρχείο PDF μέσω της υπηρεσίας διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών σας.

Φορολογική ενημερότητα

Για την επιτυχή επαλήθευση της τρέχουσας διεύθυνσης κατοικίας σας πρέπει να ανεβάσετε φορολογική ενημερότητα (Εκκαθαριστικό εφορίας) από την αρμόδια για την περιοχή σας δημόσια υπηρεσία.

Για την απόδειξη μιας διεύθυνσης κατοικίας στην Ελλάδα, δεν μπορούμε για παράδειγμα να αποδεχθούμε βεβαίωση από ισπανική υπηρεσία, ακόμα και αν αυτή αποστέλλεται στην Ελλάδα.

Για την απόδειξη της διεύθυνσης κατοικίας, η φορολογική ενημερότητα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 12 μηνών και να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση
 • ΑΦΜ ή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
 • Ημερομηνία έκδοσης

Βεβαίωση εγγραφής στο εκλογικό μητρώο

Βεβαίωση από το εκλογικό μητρώο (π. χ. έντυπο εγγραφής) γίνεται δεκτή ως πιστοποίηση του λογαριασμού σας. Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την περιοχή κατοικίας σας.
 • Το έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 12 μηνών.
 • Το έγγραφο πρέπει να αναφέρει το όνομα, το επίθετο και την τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας σας.

Αλληλογραφία με κρατικές αρχές σχετικά με την καταβολή παροχών

Για την επιτυχή πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας μπορείτε να ανεβάσετε τη βεβαίωση αρχής σχετικά με την καταβολή παροχών (π. χ. σύνταξη, επίδομα ανεργίας κ.λπ.) από την αρμόδια αρχή. Η βεβαίωση πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την περιοχή κατοικίας σας.
 • Το έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών.
 • Το έγγραφο πρέπει να αναφέρει το όνομα, το επίθετο και την τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας σας.

Γραμμάτιο υποθήκης

Ως αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν γραμμάτια υποθήκης από τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων 12 μηνών και να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Αριθμός λογαριασμού
 • Ημερομηνία έκδοσης

Ασφάλιση κατοικίας

Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Το ασφαλιστήριο πρέπει να έχει συναφθεί εντός των τελευταίων 12 μηνών.
 • Ο αριθμός ασφαλιστηρίου πρέπει να είναι εμφανής.
 • Ο λογαριασμός πρέπει να έχει εκδοθεί στο όνομά σας και η διεύθυνσή σας πρέπει να είναι ευανάγνωστη.

Σύμβαση εργασίας του δημοσίου

Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε μια σύμβαση εργασίας που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Η σύμβαση πρέπει να έχει συναφθεί εντός των τελευταίων δώδεκα μηνών.
 • Η σύμβαση πρέπει να έχει συναφθεί στο όνομά σας και η διεύθυνση κατοικίας σας πρέπει να είναι ευανάγνωστη.