Έχετε απορίες σχετικά με την paysafecard;

Find frequently asked questions and answers about using paysafecard here. Simply browse the different categories or use the search bar.

Πώς γίνεται η επιστροφή υπολοίπου κωδικού PIN της paysafecard που δεν προστέθηκε ακόμη σε έναν λογαριασμό;

Μπορείτε να μεταφέρετε το υπόλοιπο του my paysafecard στον τραπεζικό σας λογαριασμό ανά πάσα στιγμή. Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε να μας στείλετε τις ακόλουθες πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. info@paysafecard.com:

  • τα στοιχεία του λογαριασμού σας (κωδικός τράπεζας, αριθμός λογαριασμού, όνομα δικαιούχου, IBAN και BIC)
  • το πλήρες ονοματεπώνυμό σας
  • ένα αποδεικτικό της ταυτότητάς σας (π.χ. διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή αστυνομική ταυτότητα - και τις 2 όψεις)

Τα αποστελλόμενα έγγραφα πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να μην υπερβαίνουν σε μέγεθος τα 5 MB.

Εάν ο my paysafecard λογαριασμός σας βρίσκεται στο Status «Standard», αφαιρούνται 7,50 EUR για κάθε έμβασμα. Το χρήματα αυτά εκπίπτουν κατευθείαν από το πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση που η επιστροφή ζητηθεί από λογαριασμό my paysafecard που βρίσκεται στο Status «Unlimited», δεν καταβάλλεται κανένα τέλος.

Μόλις μας διαβιβάσετε αυτήν την πληροφορία, τα χρήματα θα σταλούν στον λογαριασμό που δηλώσατε εντός 2-3 εργάσιμων ημερών.