Οργανωτική δομή

Η paysafecard δραστηριοποιείται σε 50 χώρες παγκοσμίως. Μητρική εταιρεία είναι η paysafecard.com Wertkarten GmbH με έδρα στη Βιέννη, Αυστρία και υποκαταστήματα μεταξύ άλλων στο Δουβλίνο, Ιρλανδία και το Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία. Θυγατρικές εταιρείες διατηρούνται, επιπλέον, μεταξύ άλλων στη Γερμανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μεξικό, την Αργεντινή, την Ελβετία, την Τουρκία και τις ΗΠΑ.

Άδειες

Την άδεια ηλεκτρονικού χρήματος που ισχύει σε όλον τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) κατέχει μια θυγατρική εταιρεία της paysafecard, η οποία ονομάζεται Paysafe Prepaid Services Limited (PPSL) με έδρα στο Δουβλίνο, Ιρλανδία. Η άδεια αυτή παρέχει στην εταιρεία το δικαίωμα να εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα στην Ε.Ε. Η άδεια παραχωρείται από την κεντρική τράπεζα της Ιρλανδίας (CBI) και χρησιμοποιείται στον ΕΟΧ για το προϊόν paysafecard. Στην Ελβετία και εκτός Ευρώπης μια αντίστοιχη άδεια για έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος κατέχει η paysafecard.com Schweiz GmbH, η οποία ως ελβετικός χρηματοοικονομικός μεσολαβητής έχει προσχωρήσει στον οργανισμό αυτορρύθμισης SRO TREUHAND | SUISSE. Για την εποπτεία των μελών του σύμφωνα με τον νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο οργανισμός SRO TREUHAND | SUISSE διαθέτει έγκριση από την ελβετική Αρχή Εποπτείας Χρηματοπιστωτικών Αγορών (FINMA). Η εταιρεία Prepaid Services Company Ltd. (PSCL) με έδρα στο Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία, διαθέτει άδεια ηλεκτρονικού χρήματος που της έχει παραχωρηθεί από τη βρετανική Αρχή Εποπτείας Χρηματοπιστωτικών Αγορών (FCA). Η άδεια αυτή χρησιμοποιείται για το προϊόν paysafecard στη Μεγάλη Βρετανία.

Η paysafecard Mastercard εκδίδεται από την PPSL ως συνδεδεμένη εταιρεία της PSCL, σύμφωνα με άδεια της Mastercard International. Η ένδειξη Mastercard® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Mastercard International.

Ο Συνεργάτης σας

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση.