Ισοζύγιο CO2

Η προσωπική σχέση με τους συνεργάτες και φυσικά τους πελάτες μας αποτελεί τον πυρήνα της εταιρικής φιλοσοφίας της paysafecard. Ως εταιρεία που δραστηριοποιείται διεθνώς, έχουμε φυσικά στενή σχέση και με τα ταξίδια – Η paysafecard διατίθεται σε περισσότερα από +650.000 σημεία πώλησης σε 47 χώρες σε όλο τον κόσμο. Για την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2 που σχετίζονται με τις πτήσεις, η paysafecard υποστηρίζει τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό myclimate.