Ισοζύγιο CO2

Η προσωπική σχέση με τους συνεργάτες και φυσικά τους πελάτες μας αποτελεί τον πυρήνα της εταιρικής φιλοσοφίας της paysafecard. Ως εταιρεία που δραστηριοποιείται διεθνώς, έχουμε φυσικά στενή σχέση και με τα ταξίδια – Η paysafecard διατίθεται σε περισσότερα από 650.000 σημεία πώλησης σε 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Για την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2 που σχετίζονται με τις πτήσεις, η paysafecard υποστηρίζει τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό myclimate.

Ο κοινωφελής οργανισμός είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους εθελοντικών μέτρων αντιστάθμισης στον κόσμο και προσφέρει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών για την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος της myclimate είναι η αντιστάθμιση των αναπόφευκτων εκπομπών με μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και, κατά συνέπεια, συμβάλει στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι εκπομπές που καταλήγουν στον αέρα μίας περιοχής, εξοικονομούνται σε έργα προστασίας του περιβάλλοντος παγκόσμιας κλίμακας.

Οι εκπομπές CO2 που προκαλούνται από την paysafecard αντισταθμίζονται από τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος της myclimate. Μέσω της υποστήριξης της myclimate, όλες οι βλαβερές πτήσεις των υπαλλήλων της paysafecard αντισταθμίζονται.

Περισσότερες πληροφορίες για την myclimate μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ο Συνεργάτης σας

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση.