Uvijek dostupno: Upotreba usluge paysafecard direct putem aplikacije

Odaberite paysafecard direct

U aplikaciji se prijavite na svoj my paysafecard račun i u izborniku kliknite paysafecard direct.