Pomoć
paysafecard bon

Plaćaj s više paysafecardovih prepaid kodova

Želiš iskoristiti preostala sredstva s nekoliko paysafecardova? Prilikom plaćanja jednostavno unesi više paysafecardova jedan za drugim i tako ih zbroji. Na taj način najbolje se mogu iskoristiti i preostala sredstva.