შეტყობინება მონაცემთა დაცვის შესახებ

Paysafe Holdings UK Limited და მასთან დაკავშირებული ყველა ფირმა (ერთობლივად "Paysafe" ან "ჩვენ" ან "ჩვენი") ვალდებულია, დაიცვას თქვენი პირადი სფერო.

წინამდებარე შეტყობინება (გამოყენების პირობებთან და ყველა სხვა მასში მოხსენიებულ დოკუმენტებთან ერთად) წარმოადგენს საფუძველს, რომლის თანახმადაც ჩვენს მიერ ხდება ყველა იმ პირადი ინფორმაციის დამუშავება, რომელთაც ჩვენ თქვენგან მივიღებთ. ეს შეეხება:

  • ვებ-გვერდის/პორტალის ფუნქციები და მომსახურებები, რომლებიც თქვენს განკარგულებაშია ჩვენი ვებ-გვერდის, პორტალის მონახულებისას ან ჩვენი კლიენტების ვებ-გვერდებზე გამოყენებული გადახდის მოდულები;
  • თქვენს მიერ გამოყენება ან Paysafe-ის პროდუქტების და მომსახურებების გამოყენება, მათ შორის ერთგული კლიენტების ან პრემიალური სქემების გამოყენება, მოცემულია პროდუქტების ან სხვა სისტემების მიხედვით ("ერთგულების ბონუსი" ან "პრომო აქცია’);
  • Paysafe-ის მიერ შემოთავაზებული პროგრამული უზრუნველყოფა მათ შორის ტერმინალის, მობილური ტელეფონისა და სამუშაო მაგიდის აპლიკაციების გამოყენება;
  • ელ-ფოსტა და სხვა ელექტრონული შეტყობინებები მათ შორის SMS, ტელეფონი, ვებ-ჩატი, ვებ-გვერდის-/პორტალისა და სხვა კომუნიკაციები თქვენსა და Paysafe-ს შორის.

გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ შემდეგ ტექსტს, რათა თქვენთვის გასაგები იყოს ჩვენი შეხედულებები და ჩვენს მიერ გამოყენებული პრაქტიკა თქვენს პირად ინფორმაციებთან და თქვენი ინფორმაციების გამოყენების ჩვენეულ ხედვასთან დაკავშირებით. თქვენ მიერ Paysafe - ის ვებ-გვერდის, მათ შორის www.Paysafe.com გამოყენებით თქვენ აცხადებთ თანხმობას წინამდებარე შეტყობინებაში აღწერილ პრაქტიკასთან დაკავშირებით.

შეშაბამისი კომპეტენციის მქონე უწყებების რეკომენდაციით Paysafe თავის მონაცემთა დაცვის პრაქტიკას განმარტავს „მრავალშირიანი“ დანართის ფარგლებში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვსურს მოგაწოდოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაციები კონკრეტულ შემთხვევაში Paysafe-მომსახურების ფარგლებში გამოყენებული მონაცემთა დაცვის შესახებ, და რომ აღნიშნული მიზნით ჩვენ ხშირად „მოკლე ფორმით“ გაწოდებთ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ შეტყობინებებს. იმ შემთხვევაში, თუკი თქვენ გსურთ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული სრული ინფორმაციების გაცნობა, გთხოვთ გამოიყენოთ ფუნქცია "კონტაქტი", ან დააჭირეთ აქ. საკონტაქტო ინფორმაციას იხილავთ შეტყობინების ბოლოს, თუკი თქვენ გსურთ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით უკუკავშირის დამყარება ან რაიმე შეკითხვის დასმა.

ინფორმაციები, რომელთაც ჩვენ თქვენ შესახებ ვაგროვებთ

ჩვენ შეგვიძლია თქვენ შესახებ ინფორმაციების შეგროვება და გადამუშავება, რათა შევძლოთ ეფექტურად მუშაობა და ჩვენს პროდუქტებთან დაკავშირებით შემოგთავაზოთ საუკეთესო გამოცდილება.ზოგიერთი ინფორმაციის მოწოდება თქვენ შეგიძლიათ მაგ.ჩვენს ვებ-გვერდზე ფორმულარების შევსებით, ჩვენს ივენთში მონაწილეობის მიღებით ან ტელეფონით, ელ-ფოსტის, ვებ-ჩატის ან სხვა გზით ჩვენთან კონტაქტის დამყარებით. ზოგიერთი მათგანის მღება ჩვენ შეგვიძლია ავტომატურ რეჟიმში, მაგ. ქუქი ფაილების მეშვეობით, როდესაც თქვენ ჩვენს ვებ-გვერდს ეწვევით. გარდა ამისა თქვენს შესახებ ინფორმაციების მიღება ჩვენ სხვა მიმწოდებლებისგანაც შეგვიძლია.

ინფორმაციის გამოყენება

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს შესახებ იმ ინფორმაციებს, რომელსაც მოვიპოვებთ ჩვენ, რათა მოგაწოდოთ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული პროდუქტები, მოგაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენ პროდუქტებთან დაკავშირებული ცვლილებების ან ჩვენი პროდუქტების გაუმჯობესების შესახებ. გარდა ამისა ჩვენ აღნიშნულ მონაცემებს ვიყენებთ, რათა მოგაწოდოთ ინფორმაციები ჩვენი რჩეული მიმწოდებლების იმ პროდუქტების შესახებ, რომლებიც მსგავსია იმ პროდუქტებისა, რომლებსაც თქვენ ათვალიერებდით ან რომლებიც თქვენ გამოიყენეთ, ან რომლებთან დაკავშირებითაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საინტერესო იქნება თქვენთვის.

თქვენი ინფორმაციის გამჟღავნება

ჩვენ თქვენ პირად ინფორმაციებს არ გავუმჟღავნებთ არავის გარდა წინამდებარე შეტყობინებაში აღწერილი პირებისა.

ჩვენ შეგვიძლია თქვენი პირადი ინფორმაციები გადავცეთ Paysafe Holdings UK Limited ჯგუფის ნებისმიერ ფირმას.

ჩვენ შეგვიძლია თქვენი პირადი ინფორმაციები გადავცეთ მესამე პირებს, რათა შევძლოთ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული პროდუქტების მიწოდება, ან ინფორმაცია გადავცეთ მიმწოდებლებს, რომლებიც მუშაობენ ჩვენ შეკვეთის საფუძველზე, ან ინფორმაცია გავცეთ თქვენი თანხმობის შემთხვევაში, ან იმ შემთხვევაში, თუკი ეს კანონით ნებადართულია ან არსებობს ამის საჭიროება. გარდა ამისა ჩვენ შეგვიძლია თქვენი პირადი ინფორმაციები გადავცეთ მესამე პირებზე, რათა ხელი შევუშალოთ დანაშაულებს ან შევამციროთ რისკები, როდესაც ამის ვალდებულებას გვაკისრებს კანონი და ჩვენ მიზანშეწონილად ვთვლით, სამართლებრივ სარჩელებზე რეაგირებას, ან როდესაც ჩვენი მიზანია Paysafe-ის, ჩვენი კლიენტების ან სხვა პირების უფლებების ან ქონების დაცვა.

თქვენი პირადი მონაცემების შენახვის ადგილი და მონაცემთა უსაფრთხოება

მონაცემები, რომლებსაც თქვენს შესახებ ვიღებთ, შესაძლებელია გადაეცეს, ჩაიწეროს და გადამუშავდეს ევროპის ეკონომიკური სივრცის ფარგლებს გარეთ ("EWR"). თქვენი პირადი მონაცემების მოწოდებით თქვენ აცხადებთ თანხმობას იმასთან დაკავშირებით, რომ განხორციელდეს თქვენი მონაცემების გადაცემა, შენახვა და გადამუშავება. ჩვენ ჩვენი შეხედულებისამებრ გადავდგამთ ნაბიჯებს, რათა დავრწმუნდეთ იმაში, რომ თქვენი მონაცემები მუშავდება უსაფრთხოდ და მონაცემთა დაცვის შესახებ წინამდებარე შეტყობინებაში გათვალისწინებული პირობების დაცვით.

იმ შემთხვევაში, თუკი ჩვენ მოგაწოდებთ პაროლს, შესვლის კოდს ან შემოგთავაზებთ უსაფრთხოების, წვდომის ან უფლებამოსილების შემოწმების რაიმე სხვა ფორმებს (ან თუკი თქვენ შეარჩევთ უსაფრთხოების სხვა ფორმას), რომლის მეშვეობითაც თქვენ გექნებათ წვდომა ჩვენი ვებ-გვერდის გარკვეულ ნაწილებზე, თქვენ პასუხსიმგებელი იქნებით იმაზე, რომ საიმედოდ და მითითებების დაცვით შეინახოთ თქვენი პაროლი. ავტორიზაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციები არავის არ უნდა აცნობოთ, და თქვენ Paysafe -ს ანიჭებთ უფლებას, იმოქმედოს ყველა იმ პირის მითითებებითა და ინფორმაციებით, რომლებიც განახორციელებს თქვენი ავტორიზაციის მინაცემების შეყვანას.

ინფორმაციების ინტერნეტის გზით გადაცემა არ არის სრულიად უსაფრთხო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ თქვენი პირადი მონაცემების დაცვისათვის, ჩვენ არ შეგვიძლია მოგცეთ თქვენი მონაცემების უსაფრთხოების გარანტია, როდესაც ამ მონაცემების შეტანა ხდება ჩვენ ვებ-გვერდზე; მონაცემების ყოველი შეყვანასთან დაკავშირებულ რისკს ეწევით თქვენ. როგორც კი თქვენ ინფორმაციებს მივიღებთ, ჩვენ ვიწყებთ მკაცრი მეთოდისა და უსაფრთხოების ფუნქციების გამოყენებას, რათა აღმოვფხვრათ არაუფლებამოსილი წვდომის ყოველგვარი შესაძლებლობა.

თქვენი უფლებები

ცალკეულ შემთხვევაში თქვენ, მონაცემთა დაცვის შესახებ მოქმედი კანონის თანახმად გაგაჩნიათ გარკვეული უფლებები, მათ შორის პირდაპირი გაყიდვის წინააღმდეგ პროტესტის გამოთქმის ასევე თქვენი პირადი ინფორმაციების გაცნობის უფლება, თქვენ შეგიძლიათ მოგვთხოვოთ საჭირო ცვლილებების განხორციელება, რათა მოვახდინოთ აღნიშნული ინფორმაციების შეცვლა ან აქტუალიზირება. „კონტაქტის" განყოფილებაში, საჭიროების შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ ჩვენს მიერ შენახული თქვენი პერსონალური ინფორმაციის ასლი. ბრიტანეთის ფარგლებს გარეთ საჭიროა 10 £ გადახდა; შესაბამისი მოთხოვნის შემთხვევაში ჩვენ ასევე მოგაწვდით ინფორმაციებს სხვა სასამართლო განსჯადობის მოსაკრებლებთან დაკავშირებით. სხვა შესაძლო უფლებების მოკლე ჩამონათვალს შესაძლებელია გაეცნოთ მონაცემთა დაცვის შესახებ დეტალურ შეტყობინებაში.

ქუქი ფაილები

ჩვენი ვებ-გვერდი იყენებს „ქუქი ფაილებს" და სხვა ტექნოლოგიებს, რომლებიც თქვენს კომპიუტერსა და მობილურ ტელეფონზე მცირე რაოდენობით ინფორმაციას დააგროვებს, რათა თქვემა ვებ-ბრაუზერმა მხოლოდ გარკვეული ინფორმაციების მიღება შეძლოს. ქუქი ფაილების ჩასმა ინტერნეტში ხშირად ხდება და აშნიშნული ემსახურება ვებგვერდის, პორტალის, მომხმარებლის მოწყობილობის ამოცნობას, ან კომპიუტერის გამომყენებელი პირის ცალსახა იდენტიფიკაციას. აღნიშნული ტექნოლოგია თქვენ გაგიადვილებთ ავტორიზაციას, ვებ-გვერდის გამოყენებას და ჩვენ მოგვაწვდის უკუკავშირს იმის შესახებ, თუ რომელ გვერდებს სტუმრობთ თქვენ. ამგვარად ჩვენ შეგვეძლება შევაფასოთ ვებ-გვერდის ეფექტურობა და შემოგთავაზოთ უკეთესი მომსახურება ან წარმოგიდგინოთ Paysafe-ველი მაშინ, როდესაც თქვენ სხვა გვერდებზე შეხვალთ.

ქუქი ფაილების შესახებ ინფორმაციები, მათ შორის ინფორმაციები იმის შესახებ, თუ რომელი ქუქის დანახვას შეძლებთ, რომელი ქუქი ფაილის გამოიყენებას შეძლებთ და როგორ მართავთ, დაბლოკავთ და წაშლით მათ, შეგიძლიათ იხილოთ www.allaboutcookies.org , ასევე ქუქი ფაილების ზოგად წესებში, რომლის გამოხმობაც შესაძლებელია ჩვენი ვებ-გვერდიდან. გარდა ამისა თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ბრაუზერის კონფიკურაცია იმგვარად მოახდინოთ, რომ მან არ დაუშვასქუქი ფაილები; ამასთანავე თქვენ მხედველობაში უნდა მიიღოთ ისიც, რომ ამით შესაძლოა შეზღუდოთ ჩვენი მომსახურებების გამოყენებას.

მონაცემთა გადაცემასთან დაკავშირებული ცვლილებები

ყველა ის ცვლილება, რომელთაც ჩვენ მონაცემთა გადაცემასთან დაკავშირებით განვახორციელებთ, გამოვაქვეყნებთ აღნიშნულ გვერდზე და, თუკი მიზანშეწონილად მივიჩნევთ, შეგატყობინებთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. გთხოვთ, რეგულარულად გეცანით ჩვენი მონაცემთა დაცვის შესახებ შესაძლო განახლებებისა თუ ცვლილებების შეტყობინებებს.

კონტაქტი

ჩვენ მზადა ვართ მივიღოთ ყველა კომენტარი, შეკითხვა და მოთხოვნა, რომელიც დაკავშირებულია თქვენი ინფორმაციების ჩვენს მიერ გამოყენებასთან; იმ შემთხვევაში, თუკი თქვენ გსურთ, გამოიყენოთ თქვენი რომელიმე უფლება, მოგვწერეთ მითითებულ მისამართზე და მიუთითეთ FAO სამართლის დეპარტამენტი ან დაგვიკავშირდით.

ყოველთვის უზრუნველყავით თქვენი უსაფრთხოება

paysafecard აბსოლუტურად უსაფრთხოა. აქ თქვენ იხილავთ სასარგელო ინფორმაციას, ინტერნეტში უსაფრთხო გადახდებისა და თაღლითობის მცდელობებისაგან დაცვის შესახებ.