კონფიდენციალურობის შენიშვნა

კონფიდენციალურობის ეს შენიშვნა ბოლოს შესწორდა 24/05/2018

მოცემული ცნობა ეხება Paysafe Group Limited-ს და მისი კომპანიების ჯგუფს, რომლებიც ზოგჯერ იყენებენ სავაჭრო სახელებს როგორებიცაა Paysafe, paysafecard, Payolution, Skrill and Neteller (აღინიშნება ერთად “Paysafe” ან “ჩვენ“ ან ‘’ჩვენი“).

ეს ცნობა გამოხატავს ჩვენს ვალდებულებას, რომ დავიცვათ თქვენი კონფიდენციალური უფლებები რაც ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ პერსონალურ ინფორმაციას რომელსაც ვაგროვებთ თქვენზე, ან მოგვაწოდეთ თქვენ, იქნება გადამუშავებული ჩვენს მიერ. ის ეხება:

  • ვებსაიტის/პორტალის ფუნქციონალსა და სერვისებს, რომელიც მოგეწოდებათ თქვენ ჩვენი ვებსაიტების სტუმრობისას, ასევე იმ პორტალებსა და ჩვენი გადახდის პანელებბს რომელიც შესაძლოა გამოიყენონ ჩვენმა კლიენტებმა თავიანთ ვებსაიტებზე.
  • შემთხვევას, როდესაც თქვენ ეთანხმებით რომ გამიყენოთ და/ან იყენებთ Paysafe-ის პროდუქტებსა და სერვისებს (ლოიალურობის და პრიზების სქემის ჩათვლით, მიუხედავათ მათი სახელწოდებისა („ლოიალურობის“ ან „წამახალისებელი“)).
  • თქვენს მიერ პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებას ტერმინალების ჩათვლით, Paysafe-ს მიერ მოწოდებულ მობაილ და ეკრანის აპლიკაციებს;
  • ელფოსტას, სხვა ელექტრონულ შეტყობინებებს, SMS-ებს, სატელეფონო ზარებს, ვებ ჩატებს, ვებსაიტზე/პორტალზე კომუნიკაციასა და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებს თქვენსა და Paysafe-ს შორის.

გთხოვთ წაიკითხოთ მოცემილი ტექსტი ყურადღებით, რათა გაერკვეთ ჩვენს ხედვაში თუ როგორ გამოვიყენებთ და მოვეპყრობით თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას.

Paysafe იყენებს „მრავალსაფეხურიან მიდგომას” რათა ახსნას მისი პრაქტიკები, როგორც რეკომენდირებულია რეგულატორების მიერ. ეს ნიშნავს იმას რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ საწყის ეტაპზევე მოგაწოდოთ საკვანძო ინფორმაცია კონფიდენციალურობის შესახებ ამ პატარა ფორმის გამოყენებით - ცნობა კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებით. თუ გსურთ იხილოთ ძირითადი ცნობა კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებით, თქვენ შეგიძლიათ დააჭიროთ აქ. ნებისმიერი თქვენი უკუკავსირისა თუ პირადი შეკითხვებისათვის, დაკავშირების დეტალები მოცემულია ამ შენიშვნის დასასრულს.

ინფორმაცია, რომელიც შესაძლოა თქვენგან მოვაგროვოთ

თქვენ შესაძლოა მოგვაწოდოთ ზოგიერთი ინფორმაცია ჩვენ, მაგალითად იმ მომენტში როცა ავსებთ აპლიკაციას Paysafe-ის სერვისებისთვის, რეგისტრაციისას ან Paysafe-ის სერვისების გამოყენებისას, ფორმის შოვსებით ჩვენს ერთერთ ვებსაიტზე, ჩვენს ღონისძიებებში მონაწილეობისას ან ჩვენთან ტელეფონით დაკავშირებისას, იმეილ მიმოწერისას, ვებ ჩატში მომოწერისას ან სხვა. ჩვენ შესაძლოა შევინახოთ ზოგიერთი ინფორმაცია ავტომატურად, მაგალითად ქუქიების გამოყენებით, როცა თქვენ ესტუმრებით ჩვენს ვებსაიტებს. მეტი ინფორმაციისათვის გაეცანით ჩვენს ქუქის პოლიტიკას ჩვენ ასევე შესაძლოა მოვიძიოთ თქვენზე ინფორმაცია მესამე წყაროსაგან, მაგალითად საკრედიტო ბიუროებისა და ფინანსურ თაღლითობასთან ბრძოლის სააგენტოებისგან.

ამ ინფორმაციის გამოყენების შედეგები

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, რათა მოგაწოდოთ პროდუქტები რომელსაც ვთავაზობთ საზოგადოებას, რათა გამცნოთ ჩვენი პროდუქტების ცვლილებებთან დაკავშირებით და გავაუმჯობესოთ ჩვენი პროდუქტები. ჩვენ ასევე ვიყენებთ ამ ინფორმაციას, რათა მოგაწოდოთ ინფორმაცია სხვა პროდუქტებზე, რომელიც შევარჩიეთ მესამე პირების შემოთვაზებებისაგან და როლებიც მსგავსნი არიან თქვენს მიერ შეძენილი პროდუქტების , ან ვთვლით, რომ წარმოადგენენ თქვენი ინტერესის საგანს. თუ თქვენ გამოიყენებთ ჩვენს ერთერთ ფინანსურ პროდუქტს, ჩვენ ასევე გამოვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას, რათა განვსაზღვროთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა და ვცადოთ თავიდან ავიცილოთ შესაძლებელი ფინანსური თაღლითობები.

თქვენი ინფორმაციის გაცემა

ჩვენ არ გავამჟღავნებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს არავისთან, გარდა ცნობაში მოხსენიებული მხარეებისა.

ჩვენ შესაძლოა თქვენი პერსონალური ინფორმაცია გავიზიაროთ Paysafe ჯგუფის წარმომადენელ რომელიმე კომპანიასთან.

ჩვენ შესაძლოა გავაზიაროთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია მესამე მხარერებთან, როგორებიცაა საკრედიტო სააგენტოები და ფინანსური ინსტიტუტები, რათა შევძლოთ მოგაწოდოთ ჩვენი პროდუქტები, რომელთაც ვთავაზობთ საზოგადოებას. ჩვენ ასევე შესაძლოა გავაზიაროთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია მესამე მხარეებთან, რათა თავიდან ავიცილოთ დანაშაული და შევამციროთ რისკი, თუ კი ეს კანონით არის მოთხოვნილი და საჭიროდ ვთვლით მივიღოთ მონაწილეობა სამართლებრივ პროცესებში, ან დავიცვათ Paysafe-ის უფლებები და საკუთრება. როგორც ჩვენი მომხმარებლისა და სხვების.

სად ვინახავთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას და მონაცემთა უსფრთხოება

ინფორმაცია, რომელსაც ვაგროვებთ თქვენი მხრიდან, შესაძლოა გადაგზავნილი, შენახული და დამუშავებული იქნას იმ მხარეების მიერ, რომლებიც მდებარეობენ ევროპის ეკონომიკური ზონის (“EEA”) გარეთ. ამ ქვეყნებს შესაძლოა ჰქონდეთ მონაცემთა დაცვის სტანდარტები (და ზოგიერთ ქვეყანაში უფრო დაბალი) ვიდრე იმ ქვეყნებთან შედარებით სადაც თქვენ ცხოვრობთ. ჩვენ გავივლით ყველა საჭირო ნაბიჯს, რათა დავრწმუნდეთ რომ მხარეები რომლებიც იღებენ ინფორმაციას ჩვენი მხრიდან, გამოიყენებენ და დაიცავენ თქვენს ინფორმაციას ისე, როგორც ამას ვაკეთებთ ჩვენ.

თუ ჩვენ თქვენ მოგაწოდეთ (ან თუ თვითონ აირჩიეთ) პაროლი, წვდომის კოდი ან ნებისმიერი სხვა უსაფრთხოების მნიშვნელობის წვდომის ან ავტორიზების ხერხი, რომელიც თქვენ საშუალებას გაძლევთ წვდომა იქონოთ ჩვენი საიტის ზოგიერთ ნაწილთან, თქვენ პასუხისმგებელი ხართ ამ პაროლის კონფიდენციალურობის დაცვაზე, ჩვენი ინსტრუქციების გამოყენებით. თქვენ არ უნდა გააზიაროთ თქვენი მონაცემები არავისთან, და თქვენ უფლებას აძლევთ Paysafe-ს, რომ იმოქმედოს ინსტრუქციებისა და ინფორმაციის შესაბამისად, რომელიც მოწოდებული იქნება ნებისმიერი ადამიანის მიერ, ვინც გამოიყენებს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს.

ინფორმაციის ინტერნეტით გადაცემა სრულიად უსაფრთხოა. მიუხედავათ ამისა, ჩვენ გავაკეთებთ ჩვენი შესაძლებლობების მაქსიმუმს რათა დავიცვათ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია. ჩვენ არ შეგვიძლია მოგცეთ ჩვენს საიტზე შეყვანილი ინფორმაციის უსაფრთხოების გარანტია, მანამ, სანამ თქვენ ჩვენთან კომუნიკაციას არ დაამყარებთ დაცული წყაროს საშუალებით რომელიც მოგაწოდეთ ჩვენ. მას შემდეგ, რაც მივიღებთ თქვენს ინფორმაციას, ჩვენ გამოვიყენებთ მკაცრ პროცედურებსა და უსაფრთხოების ზომებს, რათა შევეცადოთ მოვახდინოთ არასანქცირებული წვდომის პრევენცია.

თქვენი უფლებები

მონაცემთა დაცვის რეგულაციის შესაბამისად, თქვენ შესაძლოა გქონდეთ ზოგიერთი უფლება, მათ შორის უფლება რომ იქონიოთ წვდომა, შეასწოროთ, განაახლოთ ან წაშალოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია; გააპროტესტოთ ან შეაჩეროთ მისი გადამუშავება; მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის სხვა სერვისის მომწოდებელთან გადამისამართება (ე.წ მონაცემთა გადაცემა); ან გააუქმოთ თქვენს მიერ მოწოდებული თანხმობა ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით.

თუმცა, გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ ამ წესებიდან გამონაკლისები არსებობს. არსებული უფლებების სრული განმრტებისთვის, გთხოვთ გაეცნოთ შესაბამის კონფიდენციალურობის შენიშვნას.

ავტომატიზირებული გადაწყვეტები

ავტომატური გადაწყვეტილებები ნიშნავს, რომ თქვენთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება ხდება კომპიუტერული ავტომატიზირებული სისტემით (პროგრამული ალგორითმის გამოყენებით), ადამიანის მეშვეობით განხილვის გარეშე.

მაგალითად, ჩვენ ვიყენებთ ავტომატიზირებულ გადაწყვეტებს კრედიტების შესაფასებლად, როდესაც თქვენ Paysafe-ს ფინანსური მომსხურებებისათვის მიმართავთ ან ვაწარმოებთ თაღლითობის საწინააღმდეგო შემოწმებებს, როდესაც თქვენ ტრანზაქციას ახორციელებთ. თუმცა, თუ თქვენ ევროკავშირში იმყოფებით, თქვენ გაქვთ უფლება უარი თქვათ ავტომატურ გადაწყვეტილებაზე და მიიღოთ მანუალური განხილვა თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

თქვენ გაქვთ უფლება დაგვიკავშირდეთ შემდგომი დეტალებისათვის.

ინფორმაციის დამუშავების სამართლებრივი საფუძვლები

თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას დავამუშავებთ მხოლოდ ერთ-ერთი შემდგომი საფუძველის შემთხვევაში:

  • თქვენი თანხმობის შემდეგ, მაგალითად მარკეტინგული შეტყობინებების გამოსაგზავნად.
  • საჭიროების შემთხვევაში კონტრაქტის შესადგენად და ჩვენი ვალდებულებების დასაფიქსირებლად.
  • ლეგიტიმური ინტერესის ფარგლებში, თქვენი უფლებებისა და თავისუფლების დაცვის უზრუნველსაყოფად.
  • როდესაც Paysafe-ს გააჩნია სამართლებრივი ვალდებულება, შეაგროვოს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, ან სჭირდება თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, რათა დაიცვას თქვენი ან სხვა პიროვნების სასიცოცხლო მნიშვნელობის ინტერესები.
  • მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ ეს საჭიროა ჩვენი მარეგულირებლის მიერ დადგენილი წესების დაცვისთვის; ან

ჩვენს კონფიდენციალურობის შენიშვნასთან დაკავშირებული ცვლილებები

ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მომავალში შესაძლოა განვახორციელოთ კონფიდენციალურობის შენიშვნასთან დაკავშირებით, წარმოდგენილი იქნება ამ გვერდზე და საჭიროების შემთხვევაში თქვენ გამოგეგზავნებათ ელ-წერილი. გთხოვთ ხშირად შემოგვიარეთ და შეამოწმეთ ჩვენს კონფიდენციალურობის შენიშვნასთან დაკავშირებული შესაძლო ცვლილებები.

დაგვიკავშირდით

ჩვენ მივესლმებით ინფორმაციის გამოყენებასთან დაკავშირებით ნებისმიერ კომენტარს, შეკითხვასა და მოთხოვნას. თუ თქვენ გსურთ, გამოიყენოთ რომელიმე თქვენი უფლება ან მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია Paysafe ჯგუფის კომპანიებზე, რომლებზეც ვრცელდება ეს შეტყობინება, უნდა მოგვწეროთ ქვემოთ მითითებულ მისამართზე, რომელსაც აქვს FAO-ს კონფიდენციალურობის დეპარტამენტის მონიშვნა, ან დაგვიკავშირდით.

Paysafe-ის მონაცემთა დაცვის ოფიცერი არის ქვემოთ აღნიშნული პიროვნება და მასთან დაკავშირება შეგიძლიათ კონტაქტი ბმულის, ან მოცემული მისამართის მეშვეობით:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU

ყოველთვის უზრუნველყავით თქვენი უსაფრთხოება

paysafecard აბსოლუტურად უსაფრთხოა. აქ თქვენ იხილავთ სასარგელო ინფორმაციას, ინტერნეტში უსაფრთხო გადახდებისა და თაღლითობის მცდელობებისაგან დაცვის შესახებ.