გაქვთ დამატებითი კითხვები my paysafecard-ის შესახებ?

აქ თქვენ იხილავთ paysafecard-ის გამოყენებასთან დაკავშირებულ ყველაზე ხშირად დასმულ კითხვებს და პასუხებს. უბრალოდ გადაფურცლეთ კატეგორიები ან გამოიყენეთ საძიებო ფუნქცია.

my paysafecard-ით გადახდის შემთხვევაში რაიმე დამატებითი გადასახადები თუ დამეკისრება?

ისევე როგორც გამოყენება ასევე my paysafecard-ით გადახდაც ძირითადად უფასოა. თუმცა შეიძლება შემდეგი გადასახადები დაგეკისროთ:

  • შენაძენის უკან დაბრუნების გადასახადი: შენაძენის უკან დაბრუნების შემთხვევაში, გამოყენების წესებისა და პირობების მე-15 პუნქტი თანახმად, გადასახადი20 GEL ჩამოგეჭრებათ გადასახდელი თანხიდან. გადასახადი გეკისრებათ შენაძენის ყოველი უკან დაბრუნების შემთხვევაში.
  • ხელმისაწვდომობის მოსაკრებელი: იმ შემთხვევაში თუ paysafecard -ის ანგარიში არ იქნება 12 თვის განმავლობაში გამოყენებული, მას მოუწევს გამოუყენებლობის გადასახადის გადახდა 15 GEL ყოველ თვეზე. ეს გადასახადი იქნება პირდაპირ my paysafecard-ის ანგარიშიდან მოჭრილი თვის პირველ რიცხვში ბოლო შენაძენიდან 12 თვის გასვლის შემდეგ.
  • ტრანსაქციის გადასახადი: ტრანსაქციის გადასახადი არის მომხარებლის გადასახადი, რომელიც გარკვეული ვებ გვერდების მიერ შეიძლება იყოს აღებული, თუმცა მომხმარებელი აუცილებლად უნდა იქნას წინასწარ ინფორმირებული.
  • კონვერტაციის მოსაკრებელი: ვალუტის კონვერტაციისას ტრანზაქციებისას paysafecard-ს მოსაკრებელი გააჩნია. paysafecard ვალუტის კონვერტორი თქვენთვის ყოველთვის აქტუალური კურსით კონვერტაციას უზრუნველჰყოფს. გამოსათვლელად, უბრალოდ მიუთითეთ თქვენთვის სასურველი თანხის ოდენობა და აირჩიეთ ვალუტა.