გაქვთ დამატებითი კითხვები my paysafecard-ის შესახებ?

აქ თქვენ იხილავთ paysafecard-ის გამოყენებასთან დაკავშირებულ ყველაზე ხშირად დასმულ კითხვებს და პასუხებს. უბრალოდ გადაფურცლეთ კატეგორიები ან გამოიყენეთ საძიებო ფუნქცია.

როგორ შემიძლია my paysafecard-ის ანგარიშზე დარჩენილი თანხის გახარჯვა?

my paysafecard-ის my paysafecard ბალანსის გადარიცხვა თქვენს საბანკო ანგარიშზე ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი. ამისათვის, გთხოვთ გამოგვიგზავნეთ შემდეგი ინფორმაცია ელ-ფოსტით info@paysafecard.com:

  • თქვენი ანგარიშის მონაცემები (ბანკის კოდი, ანგარიშის ნომერი, ბანკის სახელი, ანგარიშის მფლობელის სახელი და გვარი, IBAN და BIC)
  • თქვენი სრული სახელი და გვარი
  • თქვენი მოქმედი პირადობის მოწმობის ასლი (მაგ. სამოგზაურო პასპორტი, მართვის მოწმობა ან პირადობის მოწმობა; წინა და უკანა გვერდები)

გთხოვთ გაითვალიწინოთ, რომ გაგზავნილი დოკუმენტები კარგად იკითხებოდეს და 5 მბ-ს არ აღემატებოდეს.

ყოველი გადახდისთვის გადასახდელია 20 GEL, რომელიც გადასახდელი თანხიდან პირდაპირ ჩამოიჭრება.

როგორც კი თქვენ ამ ინფორმაციას მოგვაწვდით, თანხა ორი კვირის მანძილზე იქნება გადარიცხული მითითებულ ანგარიშზე.