დახმარება
paysafecard ვაუჩერი

გადაიხადე მრავლობითი paysafecard წინასწარგადახდილი კოდებით

გსურს დარჩენილი ბალანსი სხვადასხვა paysafecard-ზე გამოიყენო? გადახდისას უბრალოდ მიუთითე მრავლობითი paysafecard-ები თანმიმდევრობით, რომლის მეშვეობითაც ისინი ერთად დაგროვდება. ნარჩენი ბალანსიც ოპტიმალურად შეგიძლიათ გაიხარჯოთ.