დახმარება
სასაუბრო ღრუბელი და ცერა თითი მაღლა


ყველა საკომისიო და ლიმიტის ერთიანი მიმოხილვა

 

 

 

paysafecard საკომისიოები

paysafecard-ის გამოყენება, ისევე როგორც მისი მეშვეობით ანგარიშსწორება როგორც წესი უფასოა. თუმცა შესაძლოა გამოვლიდეს შემდეგი სახის საკომისიოები (სრული ინფორმაცია შეგიძლია იხილო ჩვენს AGB-ში):

  • ყოველთვიური ადმინისტრაციული მოსაკრებელი: უმოქმედობის 24-ე თვის შემდეგ, მოქმედი რეგულაციების თანახმად, მოხდება PIN-ის დარჩენილი ბალანსიდან ყოველთვიური მომსახურების საკომისიოს ჩამოჭრა, ღირებულებით $2.
  • PIN-თანხის დაბრუნების საკომისიო: PIN-ზე არსებული გამოუყენებელი ბალანსის უკან დასაბრუნებლად, მოქმედებს $7,50 საკომისიო.

paysafecard ლიმიტები

ლიმიტები paysafecard-ის მაქსიმალური თანხა თითოეული გადახდისათვის (მაქს. 3 PIN) $300

შემდეგი მოსაკრებლები ვლინდება epay და MoneyGram-ის გამოყენებისას:

ნომინალი მოსაკრებელი
$10 $1.49
$25 $2.49
$50 $3.49
$100 $3.49
სასაუბრო ღრუბელი კითხვის ნიშნით

კიდევ გაქვს შეკითხვები?

თუ შენს შეკითხვაზე პასუხის მოძიება ვერ შეძელი, ჩაიხედე ჩვენს ხშირად FAQ-ნაწილში.

FAQ