დახმარება

ქუქი რეგულაცია

Paysafe – ქუქი ფაილებისა და სხვა შედარებადი ტექნოლოგიების რეგულაციები

Paysafe Group Limited და მისი ჯგუფის კომპანიები (ერთობდივად „Paysafe“ ან „ჩვენ“ ან „ჩვენი“) იყენებენ „ქუქის“ და სხვა ტექნოლოგიებს, როდესაც თქვენ ჩვენს ვებ-გვერდზე, მობილურ ვებ-გვერდსა თუ სხვა მობილურ აპლიკაციას იყენებთ. აქ თქვენ შეგიძლია შეიტყოთ მეტი ქუქისა და მსგავსი ტექნოლოფგიების ჩვენი მონაცემთა დაცვის რეგულაციების გამოხმობა შეგიძლიათ პირდაპირ აქ.

ქუქი ინფორმაციასთან დაკავშირებით ზოგადი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ: http://www.allaboutcookies.org/

თქვენი თანხმობა

ჩვენი ვებ-გვერდის, მობილური ვებ-გვერდისა და მობილური აპლიკაციების გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ქუქი ფაილების გამოყენებას ამ ან შესაბამისი ვებ-გვერდის მოხმარებისათვის ხელმისაწვდომი რეგულაციის შესაბამისად. ეს რეგულაცია მოქმედებს ყველა სხვა გამოყენების პირობაზეან Paysafe-მომსახურების ხელშეკრულებით განსაზღვრულ დებულებებზე. თუ თქვენ არ ეთანხმებით ქუქი ფაილების გამოყენებას, მოახდინეთ მათი დეაქტივაცია ქვემოთ მოხსენებული მითითებების შესაბამისად, რომელსაც თქვენ ყოველი Paysafe-ვებგვერდის გახსნისას ან Paysafe-აპის ჩამოტვირთვისას იღებთ.

შემიძლია გამოვიხმო ჩემი თანხმობა ქუქი ფაილებსა და მსგავს ტექნოლოგიებზე?

თუ თქვენ გსურთ გამოიხმოთ თქვენი თანხმობა ქუქისა და მსგავსი ტექნოლოგიების მიღების შესახებ, თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებიდან წაშალეთ შესაბამისი ქუქი ფაილები. ამასთან დაკავშირებით მოკლე ინსტრუქცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ამ რეგულაციებში, ხოლო დამატებითი ინფორმაცია ქუქი ფაილების დაბლოკვის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ აქ (ინგლისურად):http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

ზოგიერთი ტექნოლოგია, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ მაგ. JavaScript შესაძლებელია დეაქტივირდეს ასევე თქვენს მოწყობილობებში, თუმცა ისინი მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენენ თქვენი მოწყობილობებით ჩვენი ვებ-გვერდების, მობილური ვებ-გვერდებისა და მობილური აპლიკაციების ჯეროვან ფუნქციონირებაზე.

რა იგულისხმება ქუქი ფაილებსა და მსგავს ტექნოლოგიებში?

ქუქი ფაილები წარმოადგენენ პატარა ტექსტურ ფაილებს, რომელიც თქვენს კომპიუტერში ან მობილურ მოწყობილობაში თავსდება, როდესაც თქვენ შესაბამის ვებ-გვერდს სტუმრობთ. ქუქი ფაილები ხშირად გამოიყენება ვებ-გვერდისა თუ მობილური აპლიკაციების შემქმნელების მიერ მათი ვებგვერდების გამოყენების ფუნქციონალისა და ეფექტურობისათვის, ისევე როგორც რეპორტინგის ინფორმაციის მისაღებად. Paysafe იყენებს ქუქი ფაილებს სხვადასხვა მონაცემებისათვის, მათ შორის გვერდებს შორის ჯეროვანი ნავიგაციისთვის, თქვენი პარამეტრების შენახვისა და ზოგადად თქვენი ძიების გამოცდილების გაუმჯობესებისათვის. ჩვენ ვიყენებთ ქუქი ფაილებს, რათა დავრწმუნდეთ, რომ სარეკლამო შიგთავსი, რომელსაც თქვენ ჩვენს და სხვა გვერდებზე ხედავთ თქვენს ინტერესებს სწორად ესადაგება.

ჩვენ ამისათვის ასევე ვიყენებთ მსგავს ტექნოლოგიას, როგორიც არის მაგალითად „Pixel Tags" და „JavaScript". Pixel Tags და JavaScript წარმოადგენენ გამოსახულებით ფაილებს, რომლებიც კონკრეტულ ამოცნობას ემსახურებიან, რაც საშუალებას გვაძლევს ამოვიცნოთ, როდესაც ვინმე ჩვენს ვებ-გვერდს სტუმრობს [ან როდესაც გახსნა ჩვენს მიერ მიღებული ელ-ფოსტა]. ეს საშუალებას გვაძლევს მაგალითად [აღირიცხოს მომხმარებლების ნაკადი ერთი ვებ-გვერდიდან მეორეზე, ხელმისაწვდომი გახდეს ქუქი ფაილები ან მოხდეს კომუნიკაცია და აღრიცხვა ონლაინ რეკლამის მეშვეობით მომხმარებლების დინების მესამე მხარის ვებ-გვერდიდან ჩვენს ვებ-გვერდზე ისევე როგორც გაუმჯობესებული ან გაზომილი იქნას ინტერნეტ საძიებო ინსტრუმენტი და მარკეტინგული ელ-წერილების ეფექტურობა].

როდესაც თქვენ ჩვენს ვებ-გვერდს, მობილურ ვებ-გვერდს ან მობილურ აპლიკაციას სტუმრობთ, ჩვენ ვაგზავნით ქუქი ფაილებსა და მსგავს ტექნოლოგიებს, რათა დავაკავშიროთ თქვენი მოწყობილობა შესაბამის ონლაინ მომსახურებას და ამასთან ერთად თავიდან ავიცილოთ თაღლითობის მცდელობა და თავის მხრივ წვლილი შევიტანოთ თქვენს უსაფრთხოებაში. როდესაც თქვენი რჩეული მოწყობილობით ჩვენს ვებ-გვერდზე შედიხართ (მაგ. მობილური მოწყობილობით ან კომპიუტერით), ჩვენ ვაგროვებთ ამ ვებ-გვერდის თქვენს მიერ გამოყენების შესახებ ინფორმაციას, როგორიც არის ბრაუზერი, რომლითაც ვებ-გვერდს სტუმრობთ (მოწყობილობის ტიპი, საოპერაციო სისტემა, ეკრანის გაფართოება და სხვა), ისევე როგორც თქვენს მიერ ვებ-გვერდის გამოყენების სტილი და თქვენი მოწყობილობის IP. ხშირ შემთხვევებში ეს ტექნოლოგიები განისაზღვრება ქუქი ფაილებით, რათა შესაძლებელი იქნას უხარვეზო ფუნქციონირება. ქუქიების უარყოფამ შესაძლოა ფუნქციონირება შეზღუდოს, მაგ. გარკვეული ონლაინ მომსახურების აქტივობები არ ჩაირთოს ან დაიხუროს. აღნიშნულის განხორციელება შესაძლოა გამოიწვიოს ქუქი ფაილების ან მსგავსი ტექნოლოგიების ინსტალაციის არარსებობამ. გთხოვთ, ამასთან გაითვალისწინეთ, რომ გარკვეული ტრანზაქციები შესაძლოა ვერ შესრულდეს თუკი თქვენ კონკრეტულ ქვეყანაში იმყოფებით.

ქუქი ფაილები, რომლებიც ვაბ-გვერდის/აპის შემქმნელის მიერ თავსდება (ამ შემთხვევაში Paysafe Group) „პირველადი მომწოდებლის ქუქის" სახელწოდებით აღინიშნება. ქუქი ფაილები, რომლების სხვა მხარეების მიერ თავსდება, აღინიშნება როგორც „მესამე მხარის ქუქი". მესამე მხარის ქუქი ფაილები საშუალებას იძლევა ხელმისაწვდომი გახდეს ფუნქციები ან მესამე მხარის ფუნქციები ვებ-გვერდის/აპის მეშვეობით (როგორიც არის რეკლამა, ინტერაქტიული შიგთავსი და ანალიზები). მხარეებს, რომლებიც მესამე მხარის ქუქი ფაილებს ათავსებენ, შეუძლიათ თქვენი კომპიუტერის ამოცნობა როდესაც თქვენ შესაბამის ვებ-გვერდს სტუმრობთ.

ჩვენს ვებ-გვერდებს ასევე შუძლიათ ეგრეთ წოდებული „Flash-ქუქიები“ გამოყენება (ასევე ცნობილი როგორც ადგილობრივად გაზიარებული ობიექტები ან „LSOs“), რათა სხვა ინფორმაციებთან ერთად შეინახონ და მოაგროვონ თქვენს მიერ ჩვენი სერვისების გამოყენების მონაცემები და თავიდან აირიდოს თაღლითობის მცდელობა.

თუ თქვენს კომპიუტერში არ გსურთ Flash-ქუქიების შენახვა, თქვენ შეგიძლიათ თქვენს Flash Player-ის პარამეტრებში, ვებ-გვერდის შენახვის პარამეტრებიდან ისე დააყენოთ პარამეტრები, რომ Flash-ქუქიები დაიბლოკონ. თქვენ შეგიძლიათ Flash-ქუქიები ასევე მიზნობრივად მართოთ გლობალური შენახვის პარამეტრებიდან და შემდეგ თვალყური ადევნოთ მის გამოყენებას (მაგალითად Flash-ქუქიების წაშლა (იხილეთ მაკრომედიის ვებ-გვერდზე არსებული „ინფორმაცია"), თუ როგორ შეგიძლიათ თავიდან აირიდოთ Flash-LSOs გაუთვალისწინებელი წვდომა თქვენს კომპიუტერზე და (Flash Player 8 ან უფრო ახალი ვერსიისათვის) როგორ დაბლოკოთ Flash-ქუქიები, რომლებიც არსებული ვებ-გვერდის შემქმნელების მიერ არ იგზავნება).
გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ Flash Player პარამეტრებში ცვლილების შეტანით, Flash-ქუქიები მხოლოდ შეიზღუდება ან ლიმიტირებულად შემოაღწევს, რომელის ზოგიერთი Flash-გამოყენების და სხვა შესაძლო Flash-ფუნქციის შეზღუდვას ან შეფერხებას გამოიწვევს, რომელიც თავის მხრივ ჩვენს სერვისებთან ან ონლაინ შემცველობასთან კავშირში გამოიყენება.

ერთზე მეტი ქუქის გამოყენება ხდება?

არსებობს სხვადასხვა ტიპის ქუქიები, რომლებიც ძირითადად შემდეგ კატეგორიებად იყოფა (ამასთან გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ ყველა გვერდი, რომელსაც თქვენ სტუმრობთ არ შეიცავს ამ ყველა ტიპის მრავლობითი კატეგორიის ქუქი ფაილებს):

„აუცილებელი“/რეკომენდირებული ქუქიები
აღნიშნული ქუქი ფაილები აუცილებლობას წარმოადგენს თქვენს მიერ ვებ-გვერდზე ნავიგაციისა და ფუნქციების ხელმისაწვდომობისათვის (მაგ. ვებ-გვერდის დაცულ სივრცეებში წვდომისათვის). ამ ქუქი ფაილების გარეშე თქვენ ვერ შეძლებთ თქვენს მიერ სასურველი მომსახურების მიღებას, როგორიც არის მაგალითად შესყიდვის კალათი ან ელექტრონული ქვითრების (E-Billing) მიღება. ეს ქუქი ფაილები აქტიურდება როდესაც თქვენ ჩვენს ვებ-გვერდზე შეგიხართ და თქვენი ვიზიტის მანძილზე აქტიური რჩებიან. ეს ქუქი ფაილები ასევე მომსახურების საფუძვლიანი გამოყენების საშუალებას იძლევა.

„Performance“-ქუქიები (ან შესრულების ქუქიები)
ეს ქუქიები აგროვებენ ინფორმაციას ვიზიტორის მიერ გამოყენების ქცევის შესახებ. მაგალითად, თუ რომელ ვებ-გვერდს იხმობთ ყველაზე ხშირად და ხომ არ იღებთ ინტერნეტ გვერდებიდან ხარვეზის შეტყობინებებს. ეს მონაცემები შეჯამებული ფორმით ჩვენი ვებ-გვერდების გაუმჯობესებისათვის გამოიყენება. ეს მონაცემები ასევე გამოიყენება რათა დადგინდეს მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდის/აპის ვიზიტისას ხომ არ გამოვლინდა განსაკუთრებული ინტერესები ან მოთხოვნები. ეს ქუქიები ასევე აგროვებენ ძირითად ინფორმაციებს ინტერესების შესახებ, რომელიც თქვენ მოიძიეთ და გვეხმარებიან თქვენთვის გაუმჯობესებული მომსახურების შეთავაზებაში. 

„Functionality“-ქუქიები (ან ფუნქციური ქუქიები)
ეს ქუქი ფაილები იმახსოვრებენ თქვენს მიერ ვებ-გვერდზე შეტანილ ინფორმაციას (როგორიც არის მაგალითად მომხმარებლის სახელი, თქვენი ენა ან რეგიონი, რომელშიც იმყოფებით) და გთავაზობენ გაფართოებულ, მეტად მორგებულ ფუნქციონალს. მაგალითად, თუ ქუქიში ეს განთავსებულია, შესაძლოა ვებ-გვერდმა გაჩვენოთ ადგილობრივი ამინდის პროგნოზი, ისევე როგორც საგზაო შეტყობინებები რეგიონისათვის, რომელშიც იმყოფებით. ეს ქუქიები შესაძლოა ასევე გამოყენებული იქნას, თქვენს მიერ განხორციელებული ცვლილებების შესანახად, როგორიც არის ტექსტის ზომა, შრიფტის ტიპი და სხვა. ისინი შესაძლოა გამოყენებული იქნას, თქვენთვის სასურველი მომსახურებების ხელმისაწვდომობისათვის, როგორიც არის მაგალითად ვიდეოს ნახვა ან ბლოგების კომენტარები. ინფორმაციები, რომელსაც ეს ქუქიები აგროვებენ ანონიმიზირდება და ის არ იწვევს სხვა ვებ-გვერდებიდან ინტენეტში ძიების აქტივობის მიდევნებას. ეს ქუქიები ასევე იმახსოვრებენ ძირითად გადაწყვეტილებებს, რომელსაც თქვენი ძიებისას იღებთ, რაც მომხმარებლის შემდგომი გამოცდილების გაუმჯობესებისათვის გამოიყენება.

„Targeting“-ქუქიები (ან სარეკლამო ქუქიები)
ეს ქუქიები გამოიყენება თქვენთვის რეკლამის ჩვენების მიზნით, რომელიც მეტად არის მორგებული თქვენს მოთხოვნებზე, ისევე როგორც ჩვენების სიხშირისა და მარკეტინგული რეკლამის ეფექტურობის გაზომვისათვის. როგორც წესი მათი განთავსება ხდება სარეკლამო ქსელების მიერ, ვებ-გვერდის შემქმნელის თანხმობის შედეგად. ისინი იმახსოვრებენ ვებ-გვერდებს, რომელსაც თქვენ სტუმრობთ და აღნიშნული ინფორმაციის გადახემა დგება სხვა ორგანიზაციებზე, როგორიც არის მაგალითად სარეკლამოები. ხშირად ხდება მიზნობრივი -ანუ. წყვილდება სარეკლამო ქუქიები ვებ-გვერდის ფუნციებთან, რომელსაც სხვა ორგანიზაცია გთავაზობთ. ეს ქუქი ფაილები აგროვებენ ასევე ზოგად ინფორმაციას თქვენი ძიების გამოცდილების შესახებ, თქვენთვის საინტერესო რეკლამის მოწოდების მიზნით.

„Compliance“-ქუქიები
  ეს ქუქი ფაილები გვჭირდება ჩვენი საკანონმდებლო და მარეგულირებელი მოთხოვნებისათვის, მაგალითად ფულის გათეთრებისა და თაღლითობის პრევენციის მიზნით. ამის გარდა, თქვენ დაიცავთ თქვენს ანგარიშს სხვა მომხმარებლის მიერ არაავტორიზებული გამოყენებისაგან. ეს ქუქი ფაილები აქტიურდება როდესაც თქვენ ჩვენს ვებ-გვერდზე შედიხართ და თქვენი ვიზიტის მანძილზე აქტიური რჩებიან.

„მესამე მხარის ქუქიები“
ეს ქუქი ფაილები თავსდება ჩვენს ვებ-გვერდზე მესამე მხარის მიერ, როგორიც არის მაგალითად YouTube ან Twitter იმ ადგილებში, სადაც საჭიროა მესამე მხარის შემცველობის წარმოჩინება. ამ ქუქი ფაილებზე ჩვენ არანაირი კონტროლი არ გაგვაჩნია. თუ გსურთ შეიტყოთ მეტი ჩამოტვირთვადი ქუქი ფაილების ტიპების შესახებ, ეწვიეთ მესამე მხარის ვებ-გვერდს.

„მესამე მხარის" ქუქიები, რომლებიც Paysafe-ს ინფორმაციას აწვდიან

ეს ქუქი ფაილები, რომელიც მაგალითად Facebook ან Google-ის წარმოშობისაა, აგროვებენ ინფორმაციებს ვებ-გვერდების შესახებ, რომელსაც ჩვენი ვებ-გვერდის გამოხმობისათვის იყენებთ და ეს ინფორმაცია გვეხმარება ჩვენი კლიენტების უკეთ შესაცნობად. ამას გარდა, ჩვენ შეგვიძლია რეკლამა კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფებისაკენ მივმართოთ.

ქუქი ფაილები ელ-ფოსტაში

ჩვენ ვიყენებთ ქუქი ფაილებსა და მსგავს ტექნოლოგიას ზოგიერთ ჩვენს ელ-ფოსტაში, ჰიპერლინკების (კონკრეტული ტაგით) სახით. ეს გვეხმარება ოდნავ უკეთესად შევიტყოთ ჩვენს ელ-წერილებზე თქვენი მოპყრობის შესახებ და ჩვენს შემდგომ ელ-ფოსტის გზავნილის გაუმჯობესებას ემსახურება. თუ თქვენ ამ ელ-ფოსტაში მითითებულ ბმულს დააჭერთ, ჩვენ შევძლებთ თავლი ვადევნოთ თქვენს მიერ ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებას და შემოგთავაზოთ ის შემცველობა, რომელიც თქვენთვის ყველაზე მეტად საინტერესოა.

თუ არ გსურთ ჩვენი ელ-ფოსტიდან ქუქიების დაშვება, უბრალოდ დახურეთ ელ-ფოსტა სანამ სურათებს ჩამოტვირთავდეთ ან ბმულს დააჭერდეთ. თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებიდან, თქვენ შეგიძლიათ შეზღუდოდ ან მთლიანად უარყოთ ქუქიები. ეს პარამეტრები მოქმედია ყველა ქუქი ფაილისათვის, განურჩევლად ვებ-გვერდისა თუ ელფოსტისა.
თუკი თქვენი კომპიუტერი იმგვარად არის კონფიგურირებული, რომ ის ავტომატურად აჩვენებს სურათს, ან თუ თქვენს ელფოსტის მისამართების წიგნაკს (ან თქვენს „უსაფრთხო ადრესატების" სიას) ხელმისაწვდომს გახდით, ან თუ თქვენი კომპიუტერის უსაფრთხოების პარამეტრები „დაბალზე" არის დაყენებული, შესაძლოა მოხდეს ქუქი ფაილების განთავსება მაშინაც კი, როდესაც თქვენ ჩვენს ელფოსტას ჩამოტვირთავთ, გახსნით ან წაიკითხავთ. თუკი თქვენ ეს არ გსურთ, თქვენ შეგიძლიათ მოახდინოთ სურათების ავტომატური ჩვენების დეაქტივაცია ან გაზარდოთ თქვენი უსაფრთხოების პარამეტრები და ამოიღოთ თქვენი მისამართების წიგნაკი.

თქვენი ბრაუზერიდან ქუქი ფაილების კონტროლი და წაშლა

თქვენ ასევე შეგიძლიათ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებიდან მოახდინოთ ქუქი ფაილების დეაქტივაცია ან წაშლა. ამისათვის, მი?