PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika paskutinį kartą buvo pakeista 2017 10 01.

Ši politika yra susijusi su „Paysafe“ grupės įmonėmis, kartais vadinamomis „Paysafe“, „paysafecard“, „Paysafe Pay Later“, „Skrill“ ir NETELLER (kartu „Paysafe“ arba „mes“ ar „mūsų“).

Nuo šio privatumo pranešimo datos buvo susitarta, kad „Skrill USA, Inc.“, Delavero bendrovę, kurios būstinė yra adresu 100 N Biscayne Blvd., Suite 2120, Majamis, Florida 33132, JAV, įsigis „Paysafe“. „Paysafe“ teikia „Skrill USA, Inc“ ir jos klientams duomenų apdorojimo ir kitas paslaugas. Todėl „Paysafe“ gaus informaciją iš „Skrill USA, Inc“ tiek, kiek reikia „Paysafe“ veiklai, operacijų ir duomenų tvarkymui bei dalijimuisi informacija su „Skrill USA, Inc.“.

Ši politika atspindi mūsų pastangas ginti jūsų teisę į privatumą. Tai yra pagrindas, kuriuo remdamiesi mes tvarkome asmeninę informaciją, kurią renkame iš jūsų arba kurią jūs pateikiate mums. Tai yra:

  • Funkcijos ir paslaugos, teikiamos jums lankantis mūsų svetainėse / portaluose ar mūsų mokėjimo kanaluose, kuriais mūsų klientai gali naudotis savo svetainėse
  • Jūsų noras naudoti „Paysafe“ produktus ir paslaugas (įskaitant visas taškais pagrįstas ar kitas lojalumo ar atlygio schemas) ir jų faktinis naudojimas
  • Jūs naudojimasis „Paysafe“ programine įranga, įskaitant terminalo, mobiliąsias ir darbalaukio programas
  • El. laiškai ir kiti elektroniniai pranešimai, įskaitant SMS, telefono skambučius, interneto pokalbius, svetainę / portalą ir kitus ryšius tarp jūsų ir „Paysafe“

Jos šiame pranešime bendrai vadinamos „Paysafe“ paslaugomis.

Atidžiai perskaitykite šį tekstą, kad suprastumėte mūsų požiūrį ir praktiką, susijusius su jūsų asmenine informacija ir kaip mes ją tvarkome.

Aiškindama savo veiklas, susijusias su privatumu, „Paysafe“ laikosi „įvairiapusio požiūrio“, kurį rekomenduoja reglamentuojančios institucijos. Tai reiškia, kad pradžioje jums atsiųsime jums svarbiausią duomenų apsaugos informaciją šio trumpojo formato pranešimo forma. Norėdami perskaityti visą privatumo politiką, galite  spustelėti čia. Kontaktinę informaciją apie atsiliepimus ar klausimus apie privatumą galite rasti pranešimo pabaigoje.

INFORMACIJA, KURIĄ GALIME GAUTI IŠ JŪSŲ

Galite pateikti mums informacijos, pavyzdžiui, kai pateikiate prašymą ar paraišką dėl „Paysafe“ paslaugų, užsiregistruojate ar naudojatės „Paysafe“ paslaugomis, užpildote formas vienoje iš mūsų svetainių, lankotės viename iš mūsų lojalumo ar reklaminių renginių. arba bendraujate su mumis telefonu, el. paštu, žiniatinklio pokalbiais ar kitaip. Mes galime automatiškai užfiksuoti dalį šios informacijos, pavyzdžiui, slapukus, kai jūs lankotės mūsų interneto svetainėse. Perskaitykite mūsų Slapukų direktyvą ir sužinokite apie tai daugiau. Duomenų apie jus taip pat galime gauti iš trečiųjų šalių, tokių kaip kredito įstaigos ar sukčiavimo prevencijos agentūros.

INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

Mes naudojame sukauptą informaciją apie jus, kad pateiktume jums mūsų siūlomus produktus, praneštumėme apie mūsų gaminių pakeitimus ir patobulinimus. Šią informaciją mes taip pat naudojame norėdami suteikti jums informacijos apie kitus mūsų ar pasirinktų trečiųjų šalių produktus, kurie yra panašūs į tuos, kuriuos naudojote ar pastebėjote, arba kurie, mūsų manymu, gali jus sudominti. Jei naudosite kurį nors iš mūsų finansinių produktų, mes taip pat panaudosime jūsų informaciją jūsų finansinei būklei įvertinti ir galimam sukčiavimui nustatyti bei patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

JŪSŲ INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

Mes neatskleidžiame jūsų asmeninės informacijos kitoms šalims, išskyrus tas, kurios apibūdintos šiame pranešime.

Mes galime pasidalyti jūsų asmeniškai identifikuojama informacija su bet kuria „Paysafe“ grupės įmone. „Paysafe“ vykdant dabartinės „Skrill USA Inc“ įsigijimą, kartais gali būti dalijamasi informacija su šia bendrove tiek, kiek manoma, kad tai tinkama ar būtina, apie „Skrill Ltd“ (ar kitų „Paysafe“ grupės įmonių) sandorius, susijusius su prekių ir paslaugų pirkimu. mažmeninės prekybos ir kiti prekybininkais, pagal sutartis susijusiais su „Skrill USA Inc“ (arba kitomis susijusiomis „Paysafe“ įmonėmis). „Skrill USA, Inc“ privatumo politiką galite rasti naudodamiesi kontaktinėmis nuorodomis arba žemiau pateiktu adresu.

Mes galime pasidalyti jūsų asmenine informacija su trečiosiomis šalimis, kad pateiktume jums mūsų siūlomus produktus; šios trečiosios šalys taip pat apima paslaugų teikėjus, kredito biurus ir kredito įstaigas. Mes galime pasidalyti jūsų asmeniškai identifikuojama informacija su trečiosiomis šalimis, kad išvengtume nusikalstamumo ir sumažintume riziką, kaip reikalauja įstatymai, reaguojant į teismo procesą arba ginant „Paysafe“, mūsų klientų ar kitų šalių teises ar nuosavybę.

JŪSŲ ASMENINĖS INFORMACIJOS LAIKYMO VIETA DUOMENŲ APSAUGA

Surinkta informacija apie jus gali būti perduota gavėjams ir saugoma bei tvarkoma gavėjų, esančių ne Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse. Tokiose šalyse gali galioti duomenų apsaugos normos, kurios skiriasi nuo galiojančių jūsų šalyje (ir daugeliu atveju yra mažiau apribojančios). Mes imamės visų būtinų priemonių užtikrinti, kad gavėjai naudotų ir saugotų jūsų informaciją taip, kaip mes.

Jei mes pateikėme jums slaptažodį, prieigos kodą ar bet kokią kitą saugos, prieigos ar įgaliojimo patikrinimo formą, leidžiančią patekti į tam tikras mūsų svetainės dalis, jūs esate atsakingi už tai, kad užtikrintumėte, kad šis slaptažodis būtų tvarkomas konfidencialiai ir laikantis mūsų nurodymų. Tai taip pat taikoma prieigos duomenims, kuriuos sukūrėte patys. Jūs negalite bendrinti savo kredencialų su niekuo kitu ir suteikiate „Paysafe“ teisę vykdyti kiekvieno asmens, įvedančio jūsų kredencialus, nurodymus ir informaciją.

Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes stengiamės apsaugoti jūsų asmenį identifikuojančią informaciją, mes negalime garantuoti jūsų informacijos, perduodamos į mūsų svetainę, saugumo, nebent jūs bendraujate su mumis per saugų kanalą, kurį mes anksčiau nurodėme. Norėdami išvengti neteisėtos prieigos prie jūsų informacijos, naudojame griežtas procedūras ir saugos funkcijas.

JŪSŲ TEISĖS

Jei taikytina, jūs galite turėti tam tikras teises pagal Duomenų apsaugos įstatymą, įskaitant teisę pasiekti, taisyti, atnaujinti ar ištrinti savo asmeninę informaciją, prieštarauti tvarkymui ar apriboti tvarkymą, perduoti jums tam tikrą asmeninę informaciją susisiekti su kitų paslaugų teikėjais (vadinamasis duomenų perkeliamumas) arba atšaukti savo duotą sutikimą.

Tačiau atkreipkite dėmesį, kad šioms teisėms taikomos išimtys. Išsamų galimų teisių paaiškinimą galite rasti išsamioje privatumo politikoje.

AUTOMATINIAI SPRENDIMAI

Automatiniai sprendimai - tai automatiškai sprendimai, kuriuos priima kompiuteris (naudodamas programinės įrangos algoritmus) be jokio žmogaus įsitraukimo.

Automatizuotus sprendimus galime naudoti, pavyzdžiui, norėdami nustatyti kredito reitingą, jei jūs paprašėte „Paysafe“ finansinių paslaugų arba atlikti jūsų operacijų sukčiavimo patikrinimus. Tačiau jei esate Europos Sąjungoje, turite teisę atsisakyti automatinio sprendimo ir gauti apžvalgą rankiniu būdu, kuri taip pat gali būti pagrįsta jūsų papildomai pateikta informacija.

Norėdami pasinaudoti savo teise, galite susisiekti su mumis naudodami žemiau pateiktą informaciją.

DUOMENŲ APDOROJIMO TEISINIS PAGRINDAS

Mes tvarkome jūsų asmeninę informaciją tik turėdami bent vieną iš šių pagrindų:

  • Remdamiesi jūsų sutikimu, siųsti jums reklaminę informaciją, jei to numato įstatymai
  • Jei reikia, sudaryti su jumis sutartį ir vykdyti mūsų įsipareigojimus
  • Jei mes turime teisėtą interesą tai padaryti tol, kol tokie veiksmai nepažeidžia jūsų teisių ir laisvių
  • Jei mes turime teisinę pareigą rinkti jūsų asmeninę informaciją arba kitaip reikalaujame jūsų asmeninės informacijos, kad apsaugotume svarbiausius jūsų ar kito asmens interesus
  • Jei to reikia išimtiniais visuomenės interesų atvejais, pavyzdžiui, jei teisėsaugos institucijoms reikia informacijos nusikaltimui ištirti

MŪSŲ DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKOS PAKEITIMAI

Visi mūsų privatumo politikos pakeitimai ateityje bus paskelbti šiame puslapyje ir, jei tinkama, jums bus išsiųsti el. paštu. Reguliariai tikrinkite, ar nėra mūsų privatumo politikos atnaujinimų ar pakeitimų.

KONTAKTAI

Džiaugiamės gavę visas jūsų pastabas, prašymus ir pasiūlymus, susijusius su jūsų informacijos naudojimu. Jei norite naudotis savo teisėmis arba gauti daugiau informacijos apie „Paysafe“ grupę, su kuria susijęs šis pranešimas, siųskite savo pranešimą šiuo adresu (ant voko pažymėtą „FAO Privacy Department“) arba eikite į skiltį Kontaktai.

„Paysafe“ privatumo kontrolieriaus informacija yra nurodyta žemiau, su juo galima susisiekti naudojant aukščiau esančią nuorodą „Susisiekite su mumis“ arba šiuo adresu:

Mr Derek A Wynne
Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU, GB (Jungtinė Karalystė)