PRIVATUMO POLITIKA

„Paysafe Holdings UK Limited“ ir visos susijusios įmonės (kartu – „Paysafe“ arba „mes“ ar „mūsų“) yra įsipareigojusios užtikrinti jūsų asmens duomenų apsaugą ir saugumą.

Šios taisyklės (kartu su mūsų Naudojimo sąlygomis ir kitais toliau minimais dokumentais) yra pagrindas, kuriuo remiantis mes renkame ir apdorojame jūsų pateiktus jūsų asmens duomenis. Jos taikomos:

  • svetainės ar portalo funkcijoms bei jums teikiamoms paslaugoms, kai lankotės svetainėse, portaluose ar mokėjimo moduliuose, kuriuos mūsų klientai naudoja savo svetainėse;
  • jūsų „Paysafe“ naudojimą ar „Paysafe“ produktų ir paslaugų pirkimą, įskaitant visas lojalumo ir premijavimo taškų ar kitokias programas („lojalumo programa“ arba „akcija“);
  • jums „Paysafe“ suteiktos programinės įrangos naudojimą, įskaitant terminalus, mobiliąsias ir kompiuterines programas;
  • el. laiškus ir kitus elektroninius pranešimus, įskaitant SMS, telefoną, interneto pokalbius, jūsų bendravimą su „Paysafe“ svetainėje ar portale.

Atidžiai perskaitykite šias taisykles, kad gerai suprastumėte mūsų principus ir veiklos metodus, susijusius su jūsų asmens duomenų rinkimu, gavimu ir tvarkymu. Naudodami „Paysafe“ svetaines, įskaitant www.Paysafe.com, jūs įsipareigojate laikytis šių taisyklių nuostatų.

Pagal atsakingos priežiūros institucijos rekomendaciją „Paysafe“ paaiškina savo duomenų apsaugos principų taikymą daugialypiu būdu. Tai reiškia, kad siekiame suteikti jums tik su konkrečiai „Paysafe“ paslaugai aktualia duomenų apsaugos informacija, todėl dažnai perduodame tokio pobūdžio pranešimus sutrumpinta forma. Jei norite susipažinti su išsamia duomenų apsaugos informacija, eikite į skiltį „Kontaktai“ arba spauskite čia. Jei norėtumėte parašyti mums savo nuomonę ar ko nors paklausti apie duomenų apsaugą, kontaktiniai duomenys nurodyti pranešimo pabaigoje.

INFORMACIJA, KURIĄ GAUNAME IŠ JŪSŲ

Siekdami dirbti efektyviau bei siūlyti jums geriausią naudojimosi mūsų paslaugomis patirtį, mes galime rinkti ir tvarkyti jūsų duomenis. Tokią informaciją, pavyzdžiui, galite suteikti mums užpildydami ir atsiųsdami mums mūsų svetainėse esančias formas, dalyvaudami mūsų renginiuose ar kreipdamiesi į mus telefonu, el. paštu, pokalbio internetu metu ar kitu būdu. Tokią informaciją taip pat galime rinkti automatiškai, pavyzdžiui, naudodami slapukus, kai jūs lankotės mūsų svetainėse. Mes taip pat galime gauti jūsų duomenis iš trečiųjų šalių.

INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

Surinktus jūsų asmens duomenis naudojame tam, kad teiktume jums mūsų siūlomus produktus, informuotume apie produktų pakeitimus bei gerintume jų kokybę. Be to, tokią informaciją naudojame siekdami informuoti jus apie kitus mūsų ar atrinktų trečiųjų šalių teikėjų produktus, kurie yra panašūs į tuos, kuriuos jūs esate naudoję, arba jei manome, kad jie gali jus sudominti.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

Jūsų asmens duomenis atskleidžiame tik šiose taisyklėse išvardintiems asmenims.

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti bet kuriai „Paysafe Holdings UK Limited“ grupės įmonei.

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti tretiesiems asmenims, siekdami suteikti jums mūsų siūlomus produktus, ar tiekėjams, kurie veikia mūsų vardu, arba jei turime jūsų sutikimą ar laikydamiesi teisės aktų reikalavimų. Be to, jūsų asmens duomenis galime atskleisti tretiesiems asmenims, siekdami užkirsti kelią nusikalstamai veikai ar sumažinti riziką, jei tai privalome padaryti pagal teisės aktų reikalavimus arba manome, kad turime taip elgtis siekdami apsaugoti „Paysafe“ ar kitų asmenų teises ar turtą.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ LAIKYMO VIETA IR APSAUGA

Iš jūsų gauti jūsų asmens duomenys gali būti siunčiami, laikomi ir tvarkomi už Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų. Pateikdami mums savo asmens duomenis jūs sutinkate su tokiomis jų siuntimo, laikymo ir tvarkymo sąlygomis. Mes imsimės visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintume saugų jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal šią Privatumo politiką.

Jei mes suteikėme jums slaptažodį, prieigos kodą ar kitas saugos, prieigos ar autentifikavimo priemones (arba jei jūs pasirinkote tokias priemones), kurios leidžia jums naudotis konkrečiomis mūsų svetainių sritimis, jūs privalote naudoti tokias priemones konfidencialiai ir laikydamiesi mūsų nurodymų. Jūs neturite teisės perduoti savo registracijos duomenų kitiems asmenims, o „Paysafe“ suteikiate teisę vykdyti visus jūsų registracijos duomenis naudojančio trečiojo asmens nurodymus.

Duomenų perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis imamės visų įmanomų priemonių, negalime garantuoti visiško mūsų svetainei perduodamų duomenų saugumo, taigi jūs prisiimate visą su tokiu perdavimu susijusią riziką. Gavę jūsų asmens duomenis mes laikysimės griežtos tvarkos ir saugos priemonių, kad apsaugotume šiuos duomenis nuo neteisėtos prieigos.

JŪSŲ TEISĖS

Pagal galiojančius duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus jūs turite tam tikras teises, įskaitant teisę prieštarauti tiesioginei rinkodarai ir teisę susipažinti su mūsų turimais jūsų asmens duomenimis bei, jei reikia, pareikalauti juos pataisyti ar pakeisti. Mūsų turimų jūsų asmens duomenų išrašą galite užsakyti skiltyje „Kontaktai“. D. Britanijoje toks išrašas kainuoja 10 £, o apie išrašo mokestį kitose šalyse informuosime, kai to paprašysite. Visų savo teisių apžvalgą rasite išsamioje Privatumo politikos versijoje.

SLAPUKAI

Mūsų svetainės naudoja slapukus ir kitas panašias technologijas, kurios išsaugo nedidelį informacijos kiekį jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kad galėtume surinkti nedidelį kiekį informacijos iš jūsų naršyklės. Slapukai dažnai naudojami internete, jie leidžia svetainei ar portalui atpažinti lankytojo prietaisą nenustatant prietaiso naudotojo tapatybės. Tokios priemonės leidžia jums lengviau prisijungti prie svetainės bei suteikia mums informacijos apie tai, kuriose svetainės dalyse jūs lankotės. Todėl mes galime įvertinti svetainės naudojimo efektyvumą bei suteikti jums geresnę naršymo patirtį ar pateikti jums „Paysafe“ reklamas, kai lankotės kitose svetainėse.

Plačiau apie slapukus, įskaitant tai, kaip sužinoti, kokie slapukai buvo panaudoti, kaip juos valdyti, blokuoti ir pašalinti, sužinosite apsilankę adresu www.allaboutcookies.org bei mūsų slapukų naudojimo taisyklėse, kurias rasite visose mūsų svetainėse. Jūs taip pat galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad ji nepriimtų slapukų, tačiau tuomet apribosit savo galimybes naudotis visomis mūsų siūlomomis paslaugomis.

MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Apie visus Privatumo politikos pakeitimus lankytojus informuojame šiame puslapyje ir, jei būtina, asmeniškai el. paštu. Prašome reguliariai jame lankytis ir domėtis, ar yra kokių nors Privatumo politikos pakeitimų.

KONTAKTAI

Laukiame visų jūsų pastabų ir klausimų apie jūsų asmens duomenų naudojimą. Jei norėtumėte pasinaudoti bet kuria iš aukščiau išvardintų savo teisių, kreipkitės toliau nurodytu adresu su prierašu „FAO Legal Department“ (Teisės skyriui) arba kreipkitės į mus.