Paziņojums par konfidencialitāti

Šis paziņojums par konfidencialitāti pēdējo reizi tika mainīts 24.05.2018.,

Šis paziņojums ir spēkā Paysafe Group Limited un tā grupas uzņēmumiem, kas dažkārt izmanto savus tirdzniecības nosaukumus, tostarp Paysafe, paysafecard, Payolution, Skrill un Neteller (turpmāk tekstā visi kopā "Paysafe", "mēs" vai "mūsu").

Šis paziņojums demonstrē mūsu apņemšanos aizsargāt jūsu privātuma tiesības un nosaka pamatu, uz kura mēs apstrādāsim jebkāda veida informāciju, kuru mēs no jums ievācam vai saņemam. Tas ir spēkā:

  • tīmekļa vietnes/portāla funkcijām un pakalpojumiem, kas tiek jums sniegti, ja jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, portālus vai mūsu maksājumu platformas, kuras mūsu klienti var izmantot savās tīmekļa vietnēs;
  • ja jūs piesakāties Paysafe produktu un pakalpojumu izmantošanai un/vai izmantojat tos (tostarp jebkāda veida lojalitātes vai bonusa programmas uz punktu pamata vai citādi ("Lojalitātes programma" vai "reklāmas kampaņa"));
  • ja jūs izmantojat Paysafe nodrošināto programmatūru, tostarp termināļus, mobilās un datora lietotnes;
  • saziņai e-pastā, ar citiem elektroniskajiem ziņojumu pakalpojumiem, tostarp ar īsziņām, tālruni, tīmekļa tērzēšanu, tīmekļa vietni/portālu un cita veida saziņu jūsu un Paysafe starpā.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet turpmāko, lai saprastu mūsu nostāju un praksi attiecībā uz jūsu personas datiem un veidu, kā mēs ar tiem rīkojamies.

Paysafe izmanto "daudzpakāpju pieeju", lai izskaidrotu privātuma praksi, kā ieteicis regulators. Tas nozīmē, ka mēs sākotnēji sniedzam jums būtiskāko privātuma informāciju šajā paziņojuma par konfidencialitāti īsajā formā. Ja vēlaties apskatīt pilnīgo paziņojumu par konfidencialitāti, klikšķiniet šeit. Mūsu kontaktinformācija ir sniegta paziņojuma beigās, to jūs varat izmantot atsauksmēm un jebkāda veida jautājumiem.

INFORMĀCIJA, KURU MĒS VARAM NO JUMS IEVĀKT

Jūs varat mums sniegt informāciju, piemēram, ja iesniedzat informācijas pieprasījumu par Paysafe pakalpojumiem vai piesakāties tiem, reģistrējaties jebkādiem Paysafe pakalpojumiem un/vai izmantojat tos, aizpildot veidlapas kādā no mūsu tīmekļa vietnēm, piedaloties mūsu pasākumos vai sazinoties ar mums pa tālruni, e-pastā, tīmekļa tērzētavā vai citādi. Daļu no šīs informācijas mēs varam ievākt ar automātiskiem līdzekļiem, piemēram, izmantojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnēs. Izlasiet mūsu Sīkdatņu politiku, lai uzzinātu vairāk. Mēs varam iegūt datus par jums arī no trešajām pusēm, piemēram, kredītinformācijas un krāpniecības novēršanas aģentūrām.

INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANAS VEIDI

Mēs izmantojam informāciju, kuru ievācam par jums, lai sniegtu jums mūsu piedāvātos produktus, paziņotu jums par produktu izmaiņām un uzlabotu produktus. Tāpat mēs izmantojam šo informāciju, lai sniegtu jums informāciju par citiem produktiem, kurus mēs vai izvēlētas trešās puses piedāvā un kas ir līdzīgi tiem produktiem, kurus jūs esat izmantojis, par kuriem esat interesējies vai kas mūsuprāt varētu jūs interesēt. Ja jūs izmantojat kādu no mūsu finanšu produktiem, mēs varam izmantot jūsu informāciju arī, lai novērtētu jūsu finansiālo situāciju un mēģinātu identificēt un izmeklēt iespējamu krāpniecību.

JŪSU INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

Mēs neizpaudīsim jūsu personas datus citiem, izņemot, kā aprakstīts šajā paziņojumā.

Mēs varam nodot jūsu personas informāciju jebkuram Paysafe Group Limited uzņēmumu grupas uzņēmumam.

Mēs varam nodot jūsu personas informāciju trešajām pusēm, tostarp pakalpojumu sniedzējiem, kredītinformācijas aģentūrām un finanšu institūtiem, lai sniegtu jums mūsu piedāvātos produktus. Tāpat mēs varam nodot jūsu personas informāciju trešajām pusēm, lai novērstu noziegumus un samazinātu risku, ja tā noteikts likumā vai mēs uzskatām to par nepieciešamu, lai reaģētu uz tiesas procesu vai aizsargātu Paysafe, mūsu klientu vai citu intereses.

KUR MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS, UN DATU DROŠĪBA

Informācija, ko mēs no jums ievācām, var tikt pārsūtīta saņēmējiem ārpus Eiropas ekonomikas zonas ("EEZ"), tie var to glabāt un apstrādāt. Šīm valstīm var būt datu aizsardzības standarti, kas atšķiras no jūsu rezidences valsts standartiem (un dažos gadījumos ir zemāki). Mēs veiksim nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka saņēmēji izmanto un aizsargā jūsu informāciju tikpat drošā veidā, kā to darām mēs.

Ja mēs esam jums izsnieguši (vai jūs esat izvēlējies) paroli, piekļuves kodu vai jebkādu citu drošu līdzekli, piekļuvi vai autorizāciju, kas ļauj jums piekļūt noteiktām mūsu vietnes daļām, jūs esat atbildīgs par paroles konfidenciālu uzglabāšanu un mūsu norādījumu ievērošanu. Jūs nedrīkstat nodot piekļuves datus nevienam citam un pilnvarojat Paysafe rīkoties atbilstoši norādījumiem un informācijai, ko sniedz persona, kas ir pierakstījusies ar jūsu piekļuves datiem.

Informācijas pārsūtīšana internetā nav pilnīgi droša. Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt jūsu datu, kas tiek pārsūtīti uz mūsu vietni, drošību, ja vien jūs nesazināties pa drošu kanālu, kuru mēs esam snieguši jūsu rīcībā. Tiklīdz mēs saņemsim jūsu informāciju, mēs izmantosim stingras procedūras un drošības funkcijas, lai novērstu neautorizētu piekļuvi.

JŪSU TIESĪBAS

Ciktāl piemērojams, atbilstīgi datu aizsardzības likumdošanai jums ir noteiktas tiesības, tostarp piekļūt savai personas informācijai, to labot, atjaunot vai dzēst; iebilst pret tās apstrādi vai ierobežot to; pieprasīt noteiktu savu personas informāciju pārsūtīšanu citam pakalpojumu sniedzējam (tā dēvētā datu pārnesamība); atsaukt jebkādu piekrišanu, kādu esat sniedzis.

Tomēr ņemiet vērā, ka attiecībā uz šīm tiesībām pastāv izņēmumi. Lai iepazītos ar pieejamo tiesību pilnu skaidrojumu, lūdzu, skatiet pilnīgo paziņojumu par konfidencialitāti.

AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA

Automatizēti lēmumi nozīmē, ka ar jums saistīts lēmums tiek pieņemts automātiski uz datora novērtējuma pamata (izmantojot programmatūras algoritmus), cilvēkam to nepārbaudot.

Piemēram, mēs izmantojam automatizētus lēmumus, lai veiktu jūsu kredītnovērtējumu, ja jūs piesakāties Paysafe pakalpojumiem, vai lai veiktu krāpniecības novēršanas pārbaudes jūsu veiktajiem darījumiem. Tomēr, ja jūs atrodaties Eiropas Savienībā, jums ir tiesības iebilst automatizētajam lēmumam un likt to manuāli pārbaudīt uz informācijas, kuru varat sniegt arī jūs, pamata.

Lai īstenotu savas tiesības, jūs varat ar mums sazināties, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.

APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS

Mēs apstrādāsim jūsu personas informāciju tikai, ja mums būs viens no šiem iemesliem:

  • uz jūsu piekrišanas pamata, piemēram, lai nosūtītu jums ar tirgvedību saistītus ziņojumus;
  • ja nepieciešams, lai noslēgtu ar jums līgumu un izpildītu mūsu no šā līguma izrietošos pienākumus;
  • ja mums ir likumīgas intereses un šāda apstrāde nepārkāpj jūsu tiesības un brīvības;
  • ja mums ir likumīgs pienākums ievākt jūsu personas informāciju vai citādi ir nepieciešama jūsu personas informācija, lai aizstāvētu jūsu vai citas personas būtiskās intereses;
  • izņēmuma kārtā, ja nepieciešams sabiedrības interesēm, piemēram, ja tiesībsargājošās iestādes pieprasa informāciju, lai izmeklētu noziegumu.

IZMAIŅAS MŪSU PAZIŅOJUMĀ PAR KONFIDENCIALITĀTI

Jebkādas izmaiņas, kādas mēs veiksim mūsu paziņojumā par konfidencialitāti, tiks publicētas šajā lapā un, ja nepieciešams, paziņotas jums e-pastā. Lūdzu, regulāri apmeklējiet to, lai redzētu, vai mūsu paziņojumā par konfidencialitāti ir kādi atjauninājumi vai izmaiņas.

SAZINIETIES AR MUMS

Laipni gaidām jebkāda veida komentārus, jautājumus un pieprasījumus saistībā ar par to, kā mēs izmantojam jūsu informāciju. Ja jūs vēlaties īstenot jebkuru no savām tiesībām vai iegūt papildu informāciju, piemēram, par to, kuriem Paysafe grupas uzņēmumiem šis paziņojums tiek piemērots, rakstiet uz turpmāk minēto adresi, norādot "FAO Privacy Department" vai sazinieties ar mums.

Paysafe datu aizsardzības speciālists ir minēts turpmāk, un ar viņu var sazināties, izmantojot iepriekš minēto saiti "Sazinieties ar mums" vai šo adresi:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU

Vienmēr drošībā

paysafecard nozīmē pilnīgu drošību! Šeit atrodama noderīga informācija par drošu maksāšanu internetā un aizsardzību pret krāpšanas mēģinājumiem.