Izmaiņas paysafecard pakalpojumos Brexit dēļ

Kā mēs plānojam savu uzņēmējdarbību pēc Brexit pabeigšanas

Paredzams, ka Apvienotā Karaliste ("UK") 31.01.2020 izstāsies no ES (vispārīgi dēvēts par "Brexit"). Mēs esam darījuši visu iespējamo, lai samazinātu ietekmi uz mūsu klientiem un nodrošinātu, ka paysafecard var piedāvāt nepārtrauktu pakalpojumu arī pēc Brexit.

Lai to izdarītu, mums ir jāmaina veids, kādā mēs sniedzam pakalpojumus jūsu valstī.

Mēs šobrīd sniedzam mūsu pakalpojumus jūsu valstī, izmantojot Prepaid Services Company Limited, elektroniskās naudas iestādi, kuru apstiprina un regulē Apvienotās Karalistes Finanšu darījumu iestāde (Lielbritānijas uzņēmumu reģistrācijas numurs: 900021).

Brexit dēļ mēs no šā brīža vēlamies sniegt savus pakalpojumus jūsu valstī caur jaundibinātu sabiedrību Paysafe Prepaid Services Limited ("PPSL"), kuras juridiskā adrese atrodas Īrijā. Īrijas Centrālā banka (Central Bank of Ireland) ir apstiprinājusi PPSL kā e-naudas iestādi un regulē tās darbību.

Izmaiņas mūsu Vispārīgajos darījumu noteikumos

Iepriekš minēto iemeslu dēļ pakalpojumus, ko jums piedāvā paysafecard, no 2019. gada 29.oktobra nodrošinās PPSL, un uz tiem no minētā datuma tiks attiecināti jaunie Vispārīgie darījumu noteikumi ("VDN") starp jums un PPSL. Jaunie VDN būtībā ir tādi paši kā pašreizējie VDN starp jums un Prepaid Services Company Limited, un jūs saņemsiet tādus pašus pakalpojumus kā iepriekš. Nepieciešamas nelielas izmaiņas spēkā esošajos VDN, lai īstenotu tiesību un pienākumu, kas izriet no šā līguma un šiem VDN, nodošanu PPSL, proti:

  • Izmaiņas attiecībā uz pakalpojuma sniedzēja datiem no paysafecard uz PPSL;
  • Piemērojamo tiesību aktu un jurisdikcijas nomaiņa uz Īriju;
  • Kontaktpersonas kontaktinformācijas maiņa sūdzības gadījumam;
  • Informācijas par kompensācijas shēmu atjaunināšana.

Turpinājumā jūs atradīsiet jaunos VDN.

Līdz 2019. gada 29. oktobrim mūsu produktiem spēkā ir līdzšinējie VDN, kurus jūs, kā ierasts, arī turpmāk varat apskatīt un lejupielādēt.

Kas jums tagad jādara?

Jums nav jādara nekas, ja piekrītat iepriekš izklāstītajām izmaiņām. Šīs izmaiņas stājas spēkā 2019. gada 29. oktobrī un automātiski tiek piemērotas pakalpojumiem, ko mēs jums sniedzam no šī datuma. Esošie atlikumi pie Prepaid Services Company Limited tiks automātiski pārskaitīti uz PPSL un būs jums pieejami kā iepriekš.

Ja nepiekrītat izmaiņām, jūs ar tūlītēju stāšanos spēkā varat uzteikt ar mums noslēgto līgumu pirms 2019. gada 29. oktobra datuma. Sīkāku informāciju par savām uzteikuma tiesībām varat atrast sadaļā “Uzteikums” mūsu pašreiz spēkā esošajā VDN redakcijā.

Mēs pateicamies par jūsu pacietību, kamēr veicam šīs nepieciešamās izmaiņas savā uzņēmējdarbībā.