Ziņas par izdevēju

Prepaid Services Company Ltd.
Floor 27
25 Canada Square
London E14 5LQ

Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 576 18 61
Komerctiesa: Londona

Vadītāji:
Udo Müller
Elliott Mark Wiseman
Daniel Jay Chazonoff
Maximilian von Both
Mark Aidan Jeffrey
Paul James Brooking

Vai vēlaties ar mums sazināties?

paysafecard palīdzības dienests labprāt palīdzēs arī turpmāk.

E-pasts: info@paysafecard.com
Tīmekļa vietne –: www.paysafecard.com