Plaćajte bezbjedno putem interneta

Plaćati online paysafecardom je bezbjedno. Ne morate da dajete nikakve lične podatke, bankarske podatke ili podatke o kreditnoj kartici i plaćate jednostavno kao gotovinom. Ipak, sa svojim PIN-ovima postupajte uvijek oprezno i pridržavajte se naših praktičnih savjeta za bezbjedno plaćanje na internetu. Tako ćete spriječiti neprijatna iznenađenja.

Pet najvažnijih pravila za bezbjednost

Bezbjednost je za paysafecard na prvom mjestu. Da biste uvijek bezbrižno plaćali, pridržavajte se ovih pet važnih pravila:

  • Unosite vaš paysafecard PIN samo u ovlašćenim paysafecard internet prodavnicama. 
  • Nemojte nikada prosljeđivati vaš paysafecard PIN e-poštom ili telefonom. 
  • U slučaju sumnjivih aktivnosti na vašem paysafecard računu: odmah blokirajte račun
  • organi vlasti, institucije, advokati ili sudovi nisu ugovorno vezane internet prodavnice. Bez obzira da li na kompjuteru ili mobilnom telefonu: nemojte nikada postupiti po zahtjevu da kaznu ili opomenu platite paysafecard-om! 
  • U slučaju sumnje obratite se paysafecard korisnički tim.

Dokumenti na temu bezbjednosti

Za nas je bezbjednost na prvom mjestu. Stoga smo ovdje sabrali najvažnije informacije na temu bezbjednog plaćanja putem interneta.

oprezno korišćenje paysafecarda

paysafecard je poput gotovine. Obavezno se pridržavajte naših praktičnih savjeta za korisnike – tako ćete uvijek bezbjedno plaćati na internetu, a prevaranti neće imati priliku.

Pročitajte praktične savjete za korisnike paysafecarda