Plaćajte bezbjedno putem interneta

Plaćati online paysafecardom je bezbjedno. Ne morate da dajete nikakve lične podatke, bankarske podatke ili podatke o kreditnoj kartici i plaćate jednostavno kao gotovinom. Ipak, sa svojim PIN-ovima postupajte uvijek oprezno i pridržavajte se naših praktičnih savjeta za bezbjedno plaćanje na internetu. Tako ćete spriječiti neprijatna iznenađenja.

Pet najvažnijih pravila za bezbjednost

Bezbjednost je za paysafecard na prvom mjestu. Da biste uvijek bezbrižno plaćali, pridržavajte se ovih pet važnih pravila:

  • Unosite vaš paysafecard PIN samo u ovlašćenim paysafecard internet prodavnicama. 
  • Nemojte nikada prosljeđivati vaš paysafecard PIN e-poštom ili telefonom. 
  • U slučaju sumnjivih aktivnosti na vašem paysafecard računu: odmah blokirajte račun
  • organi vlasti, institucije, advokati ili sudovi nisu ugovorno vezane internet prodavnice. Bez obzira da li na kompjuteru ili mobilnom telefonu: nemojte nikada postupiti po zahtjevu da kaznu ili opomenu platite paysafecard-om! 
  • U slučaju sumnje obratite se paysafecard korisnički tim.

Dokumenti na temu bezbjednosti

Za nas je bezbjednost na prvom mjestu. Stoga smo ovdje sabrali najvažnije informacije na temu bezbjednog plaćanja putem interneta.

oprezno korišćenje paysafecarda

paysafecard je poput gotovine. Obavezno se pridržavajte naših praktičnih savjeta za korisnike – tako ćete uvijek bezbjedno plaćati na internetu, a prevaranti neće imati priliku.

Pročitajte praktične savjete za korisnike paysafecarda

Prijavljeni pokušaji prijevare

Ovi pokušaji prevare su već prijavljeni i poznati su nam. Saznajte kako se možete zaštititi od njih i povećati sopstvenu bezbjednost.

Izbjegavanje poznatih načina prevare 

Proaktivna zaštita

paysafecard vas upozorava na pokušaje prijevare, viruse i trojance. Pomoću naših informacija naučite prepoznati pokušaje prevare i saznajte kako sa paysafecardom na internetu uvijek možete plaćati bezbjedno.

Pokušaje prevare možete spriječiti ovako 

paysafecard nije moguće hakovati

Ne postoji nikakva mogućnost hakovanja paysafecard PIN-ova ili virtuelnog umnogostručenja sredstava pomoću generatora. Hakovanje paysafecarda nije moguće zbog brojnih tehničkih bezbjednosnih mehanizama. Programi koji to tvrde su pokušaji prijevare.

Ne vjerujte dojavama o hakovanju paysafecarda 

Bezbjedno surfovanje na internetu

Generalno se štitite od prevaranata na internetu. Pazite na vaš kompjuter i vaše lične podatke.

Praktični savjeti za bezbjedno plaćanje na internetu

blokiranje paysafecard PIN-a(ova)

U slučaju pokušaja prevare vaš(e) paysafecard PIN(ove) možete blokirati u bilo kom trenutku. Time su vaša raspoloživa sredstva odmah zaštićena od daljnjeg rizika.

Imajte na umu: nakon što blokirate vaš PIN ili PIN-ove, oni više ne mogu da se koriste za plaćanja! IMeđutim, imate mogućnost da zatražite isplatu vaših raspoloživih PIN-sredstava.

BLOKIRAJTE PIN

Pomoć i kontakt

Potrebno vam je još informacija ili imate pitanja o korišćenju paysafecard-a ili paysafecard-a gold? U sekciji pomoći pronaći ćete rezime odgovora na najčešće postavljana pitanja. Pored toga, uvijek se možete obratiti timu službe za korisnike paysafecarda.