Obavještenje o zaštiti podataka

Ovo obavještenje o zaštiti podataka je posljednji put izmijenjeno i dopunjeno 24.05.2018. godine

Ovo obavještenje se odnosi na Paysafe Group Limited i kompanije grupe, koje ponekad koriste trgovačke nazive uključujući Paysafe, paysafecard, Payolution, Skrill i Neteller (zajedno u daljem tekstu: “Paysafe” ili "mi" ili “naš(e)”).

Ovo obavještenje pokazuje našu posvijećenost zaštiti vaših prava na privatnost i u njemu se navodi osnova na kojoj ćemo obrađivati lične podatke koje prikupljamo od vas ili koje nam vi dostavite. Ono se odnosi na sljedeće:

  • funkcije i usluge veb sajtova/portala koje vam se stavljaju na raspolaganje prilikom posjeta našim veb sajtovima, portalima ili modulima za plaćanje koje naši klijenti mogu koristiti na svojim veb sajtovima;
  • kada se prijavite za korišćenje i/ili koristite Paysafe proizvode i usluge (uključujući sve programe lojalnosti i nagrada, bilo da se zasnivaju na bodovima ili na drugi način (”lojalnost” ili ”promocija”));
  • vaše korišćenje softvera, uključujući terminale, mobilne i desktop aplikacije koje Paysafe stavlja na raspolaganje; i
  • e-poruke i ostale elektronske poruke, uključujući SMS, telefon, veb-čet, komunikaciju putem veb sajta/portala i ostalu komunikaciju između vas i Paysafe-a.

Pažljivo pročitajte tekst u nastavku, kako biste razumjeli naš stav i praksu u vezi sa vašim ličnim podacima i način na koji postupamo sa njima.

Paysafe koristi "višeslojni pristup" kako bi objasnio svoje politike zaštite podataka, u skladu sa preporukama nadležnih tijela. To znači da nastojimo da vam prvobitno pružimo ključne informacije o zaštiti podataka u vidu ovog obavještenja o zaštiti podataka u "skraćenom obliku". Ako želite da vidite sveobuhvatno obavještenje o zaštiti podataka, kliknite ovdje. Podatke za kontakt pronaći ćete na kraju obavještenja, ako nam želite dati povratne informacije ili zatražiti odgovore na pitanja o zaštiti podataka.

PODACI KOJE MOŽEMO DA PRIKUPLJAMO OD VAS

Možete nam dostaviti neke podatke, na primjer kada se raspitujete o Paysafe uslugama ili podnesete prijavu za Paysafe usluge, kada se registrujete za korišćenje i/ili koristite bilo koje Paysafe usluge, popunjavanjem obrazaca na nekom od naših veb sajtova, učestvovanjem na nekim od naših događaja ili prilikom kontakta sa nama putem telefona, e-pošte, veb-četa ili na drugi način. Neke od tih podataka možemo prikupiti automatski, na primjer pomoću kolačića, prilikom vaših posjeta našim veb sajtovima. Pročitajte našu Politiku o kolačićima da biste saznali više. Podatke o vama takođe možemo dobiti i od trećih lica, kao što su kreditni biroi i agencije za sprečavanje prevare.

KORIŠĆENJE PODATAKA

Podatke koje prikupimo o vama koristimo kako bismo vam isporučili proizvode koje nudimo, obavijestili vas o promjenama u vezi sa našim proizvodima i kako bismo poboljšali naše proizvode. Te podatke takođe koristimo kako bismo vas informisali o ostalim našim proizvodima ili proizvodima odabranih trećih lica, koji su slični onima koje ste koristili ili onima o kojima ste se raspitivali, ili za koje smatramo da bi vas mogli zanimati. Ako koristite neki od naših finansijskih proizvoda, takođe ćemo koristiti vaše podatke kako bismo procijenili vašu finansijsku situaciju i pokušali da identifikujemo i procesuiramo moguće prevare.

OTKRIVANJE VAŠIH PODATAKA

Nikome nećemo otkriti vaše lične podatke, osim kao što je opisano u ovom obavještenju.

Vaše lične podatke možemo dijeliti sa bilo kojom kompanijom iz grupe kompanija Paysafe Group Limited.

Vaše lične podatke možemo dijeliti sa trećim licima kako bismo vam isporučili proizvode koje nudimo, uključujući pružaoce usluga, kreditne biroe i finansijske institucije. Vaše lične podatke takođe možemo dijeliti sa trećim licima u svrhu sprečavanja krivičnih djela i smanjenja rizika, kada smo na to obavezani zakonom ili to smatramo prikladnim, u svrhu odgovora na tužbe ili u svrhu zaštite prava ili vlasništva Paysafe-a, naših klijenata ili drugih lica.

MJESTO SKLADIŠTENJA VAŠIH LIČNIH PODATAKA I SIGURNOST PODATAKA

Podaci koje prikupimo od vas mogu se prenijeti, skladištiti i obrađivati od srane primalaca koji se nalaze na lokacijama izvan Evropskog ekonomskog prostora ("EEP"). Te zemlje mogu imati standarde zaštite podataka koji se razlikuju (a, u nekim slučajevima, koji su manje strogi) od onih u zemljama u kojima živite. Preduzećemo sve neophodne mjere kako bismo osigurali da primaoci koriste i štite vaše podatke na isti način na koji mi to činimo.

Ako smo vam dali (ili ako ste izabrali) lozinku, pristupnu šifru ili bilo koje druge oblike zaštite, pristupa ili potvrde identiteta, koji vam omogućavaju pristup određenim djelovima našeg sajta, odgovorni ste za povjerljivo postupanje sa njima u skladu sa našim uputstvima. Svoje podatke za prijavu ne smijete otkriti nikome, a ovlašćujete Paysafe da postupi po uputstvima i informacijama bilo kog lica koje unese vaše podatke za prijavu.

Prenos podataka putem interneta nije u potpunosti siguran. Iako ćemo učiniti sve što je u našoj moći da zaštitimo vaše lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost vaših podataka koji se prenose na naš veb sajt, osim ako ne komunicirate sa nama putem sigurnog kanala koji smo stavili na raspolaganje. Čim primimo vaše podatke, koristićemo stroge postupke i sigurnosne funkcije da bismo pokušali da spriječimo neovlašćeni pristup.

VAŠA PRAVA

Kada je to primjenjivo, imate određena prava prema važećem zakonodavstvu o zaštiti podataka, uključujući pravo pristupa, ispravljanja, ažuriranja ili brisanja vaših ličnih podataka; pravo prigovora na ili ograničavanja njihove obrade; pravo da zahtijevate prenos određenih ličnih podataka drugom pružaocu usluga (tzv. prenosivost podataka); kao i pravo da opozovete bilo koju saglasnost koju ste dali.

Međutim, imajte na umu da postoje izuzeci od tih prava. Za kompletno objašnjenje dostupnih prava, pogledajte sveobuhvatno obavještenje o zaštiti podataka.

AUTOMATIZOVANO DONOŠENJE ODLUKA

Automatizovane odluke znače da se odluka koja se tiče vas donosi automatski na osnovu računarskog određivanja (korišćenjem softverskih algoritama), bez pregleda od strane našeg osoblja.

Na primjer, koristimo automatizovane odluke za obavljanje vaše kreditne procjene, kada se prijavite za finansijske usluge Paysafe-a, ili za sprovođenje provjera u cilju sprečavanja prevare u vezi sa transakcijama koje obavljate. Međutim, ako ste u Evropskoj uniji, imate pravo da uložite prigovor na automatizovanu odluku i da tražite da se ona ručno pregleda na osnovu informacija koje dostavite.

Da biste ostvarili vaše pravo, možete nas kontaktirati koristeći podatke u nastavku teksta.

PRAVNI OSNOV ZA OBRADU

Obrađivaćemo vaše lične podatke samo ako imamo jedan od sljedećih osnova:

  • Na osnovu vaše saglasnosti, na primjer da bismo vam slali marketinške poruke;
  • Kada je to neophodno da bismo zaključili ugovor sa vama i izvršili naše obaveze iz tog ugovora;
  • Kada imamo legitimni interes, pod uslovom da ta obrada ne poništava vaša sopstvena prava i slobode;
  • Kada imamo zakonsku obavezu da prikupljamo vaše lične podatke ili ako su nam na drugi način potrebni vaši lični podaci da bismo zaštitili vaše vitalne interese ili vitalne interese nekog drugog lica; ili
  • Izuzetno, kada je to neophodno u javnom interesu, na primjer kada organi za sprovođenje zakona traže podatke za istragu zločina.

IZMJENE NAŠEG OBAVJEŠTENJA O ZAŠTITI PODATAKA

Sve buduće izmjene našeg obavještenja o zaštiti podataka biće objavljene na ovoj stranici i, kada je to prikladno, biće vam dostavljene e-poštom. Redovno pratite moguća ažuriranja ili izmjene našeg obavještenja o zaštiti podataka.

KONTAKT

Svi komentari, upiti i zahtjevi u vezi sa našim korišćenjem vaših podataka dobrodošli su. Ako želite da ostvarite bilo koje od vaših prava ili da dobijete dodatne informacije u vezi sa kompanijama Paysafe grupe na koje se ovo obavještenje odnosi, pišite nam na adresu u nastavku teksta, uz naznaku FAO Privacy Department ili nas kontaktirajte.

Službenik za zaštitu podataka Paysafe-a naveden je u nastavku teksta i možete ga kontaktirati putem gorenavedenog linka za kontakt ili na adresu u nastavku teksta:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU