OBAVJEŠTENJE O PRIVATNOSTI

Ovo obavještenje o privatnosti je posljednji put izmijenjeno 01.10.2019. godine.

Ovo obavještenje odnosi se na firme Paysafe Group koje se ponekad navode pod trgovačkim nazivima kao što su Paysafe, paysafecard, Paysafe Pay Later, Skrill i NETELLER (zajedno „Paysafe“ ili „mi“ ili „naš/a/e/i/ih/im“).

Na datum ovog Obavještenja o privatnosti ugovorno je dogovoreno da Paysafe kupi Skrill USA, Inc., društvo iz Delavera sa sjedištem na adresi 100 N Biscayne Blvd., Suite 2120, Miami, Florida 33132, Sjedinjene Američke Države. Paysafe društvu Skrill USA, Inc i njegovim klijentima pruža usluge obrade podataka i druge usluge. Po tom osnovu, Paysafe prima informacije od društva Skrill USA, Inc i razmjenjuju podatke sa društvom Skrill USA, Inc, u onoj mjeri u kojoj je to neophodno za funkcionisanje Paysafe-a i za upravljanje transakcijama i podacima.

Ovo obavještenje je dokaz naše posvećenosti zaštiti vaših prava privatnosti. U njemu je utvrđen osnov po kom ćemo obrađivati sve lične podatke koje prikupimo od vas ili koje nam dostavite. Ono se odnosi na:

  • funkcije i usluge koje vam se pružaju na našim veb-sajtovima/portalima prilikom posjete istima ili na kanale za plaćanje koje naši klijenti mogu koristiti na veb-sajtovima tih kanala
  • vaš pokušaj korišćenja Paysafe proizvoda i njihovo stvarno korišćenje (uključujući sve programe lojalnosti ili bonus programe zasnovane na bodovima ili drugim kriterijumima)
  • vaše korišćenje softvera koji stavlja na raspolaganje Paysafe, uključujući aplikacije za terminale, mobilne ili desktop uređaje
  • poruke e-pošte, druge elektronske poruke, uključujući SMS, telefonsku komunikaciju, veb-čet, komunikaciju putem veb-sajta/portala i drugu komunikaciju između vas i Paysafe-a

U ovom obavještenju se zajedno nazivaju „Paysafe usluge“.

Molimo pročitajte tekst u nastavku u cjelini i pažljivo, kako biste dobili uvid u naš pristup i praksu u vezi sa vašim ličnim podacima i način kako sa njima postupamo.

Paysafe primjenjuje „slojeviti pristup“ u objašnjavanju svoje prakse privatnosti, kako to preporučuju regulatori. To znači da nastojimo da vam najprije pružimo najvažnije informacije o privatnosti u vidu ovog „kratkog“ obavještenja o privatnosti. Ako želite da pročitate cjelokupno obavještenje o privatnosti, kliknite ovdje. Kontakt podatke za povratne informacije ili pitanja o zaštiti podataka možete naći na kraju obavještenja.

PODACI KOJE MOŽEMO PRIKUPLJATI OD VAS

Vi nam možete dostaviti podatke na primjer kada se raspitujete o Paysafe uslugama ili se prijavite za njih, kada se registrujete za korišćenje Paysafe usluga ili kada ih koristite, popunite obrasce na nekom od naših veb-sajtova, učestvujete na nekom od naših događaja lojalnosti ili promotivnih događaja, ili kada komunicirate sa nama putem telefona, e-pošte, veb-četa ili na drugi način. Neke od njih možemo prikupiti automatski, npr. pomoću kolačića, kada posjećujete naš veb-sajt. Za više informacija pročitajte našu Politiku o kolačićima. Podatke o vama takođe možemo pribaviti i od trećih lica, poput bonitetnih agencija i agencija za sprečavanje prevara.

KORIŠĆENJE INFORMACIJA

Informacije koje prikupimo o vama koristimo da vam stavimo na raspolaganje proizvode iz naše ponude, da vas obavijestimo o promjenama u vezi sa našim proizvodima i da poboljšamo naše proizvode. Nadalje, te podatke koristimo kako bismo vas informisali o ostalim našim proizvodima ili proizvodima odabranih trećih ponuđača koji su uporedivi sa onim proizvodima koje ste vi koristili ili pregledali, ili za koje pretpostavljamo da bi mogli biti od interesa za vas. Ako koristite neki od naših finansijskih proizvoda, takođe ćemo koristiti vaše informacije kako bismo pristupili vašoj financijskoj situaciji i kako bismo pokušali da utvrdimo i kazneno gonimo moguće prevare.

OTKRIVANJE PODATAKA O VAMA

Vaše lične podatke ćemo otkriti isključivo onim licima koja su navedena u ovom obavještenju.

Vaše lične podatke možemo podijeliti sa bilo kojim društvom grupe društava Paysafe Group. S obzirom na trenutnu akviziciju društva Skrill USA Inc, vaše lične podatke takođe možemo povremeno dijeliti sa ovim društvom, u mjeri u kojoj se to smatra potrebnim, za vršenje transakcija za klijente društva Skrill Ltd (ili drugih društava Paysafe Grupe), za kupovinu robe i usluga od pojedinačnih trgovaca i drugih trgovaca koji su ugovorno vezani za Skrill USA Inc (ili drugo relevantno Paysafe društvo). Obavještenje o privatnosti društva Skrill USA, Inc dostupno je putem kontakt linkova ili dolje navedene adrese.

Vaše lične podatke možemo podijeliti sa trećim licima, kako bismo vam isporučili proizvode koje mi nudimo, uključujući, između ostalog, i ponuđače usluga, bonitetne agencije i financijske institucije. Osim toga, vaše lične podatke možemo podijeliti i sa trećim licima u svrhu sprečavanja kaznenih djela i ublažavanja rizika, ako smo na to obavezani zakonom, kada to smatramo primjerenim, kako bismo odgovorili na tužbe ili zaštitili prava ili imovinu Paysafe-a, naših klijenata ili drugih.

GDJE ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE; SIGURNOST PODATAKA

Informacije koje prikupimo od vas mogu se prenijeti primaocima koji se nalaze izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEP), čuvati kod njih i oni ih mogu obrađivati. Te zemlje, između ostalog, u određenim okolnostima mogu imati standarde zaštite podataka koji se razlikuju od standarda u zemlji vašeg prebivališta (i koji, u nekim slučajevima, mogu biti niži). Preduzećemo sve potrebne korake kako bismo osigurali da primaoci koriste i štite vaše podatke na isti način kao što mi to činimo.

Kada vam dostavimo lozinku, pristupnu šifru ili druge oblike zaštite, pristupa ili provjere ovlašćenja putem kojih ostvarujete pristup određenim područjima našeg veb-sajta, vi ste odgovorni za povjerljivo postupanje sa njima u skladu sa našim uputstvima. To takođe važi i za pristupne podatke koje ste sami kreirali. Vaše podatke za prijavu ne smijete otkriti nikome, a ovlašćujete Paysafe da postupi po instrukcijama i informacijama svakog lica koje unese vaše podatke za prijavu.

Prenos podataka putem interneta nije potpuno bezbjedan. Iako ćemo učiniti sve kako bismo zaštitili vaše lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost vaših podataka koji se prenose na naš veb-sajt, osim ako komunicirate sa nama putem zaštićenog kanala koji smo vam prethodno obezbijedili. Da bismo spriječili neovlašćeni pristup, koristićemo stroge procedure i sigurnosne funkcije.

VAŠA PRAVA

Ako je primjenjivo, možete imati određena prava na osnovu zakonodavstva o zaštiti podataka, uključujući pravo na pristup, ispravku, ažuriranje ili brisanje vaših ličnih podataka, pravo na prigovor na obradu ili ograničavanje obrade, pravo da tražite da se neki vaši lični podaci prenesu drugom ponuđaču usluga (takozvana prenosivost podataka) ili pravo na opoziv vaše saglasnosti.

Međutim, obratite pažnju na to da ta prava podliježu izuzecima. Kompletno objašnjenje mogućih prava naći ćete u kompletnom Obavještenju o privatnosti.

AUTOMATSKO ODLUČIVANJE

Automatske odluke su one koje se automatski donose o vama i koje računar donosi (koristeći softverske algoritme), bez učešća ljudi.

Na primjer, automatizovane odluke prema potrebi koristimo za izradu kreditne procjene o vama kada se prijavljujete za financijske usluge koje nudi Paysafe ili za sprovođenje provjera vaših transakcija u cilju sprečavanja prevara. Međutim, ako se nalazite u Evropskoj uniji, imate pravo da odbijete automatizovanu odluku i zatražite da se ona ručno provjeri, a ta provjera može da bude izvršena i na osnovu informacija koje dodatno dostavite.

Kako biste ostvarili vaše pravo, možete nam se obratiti koristeći podatke navedene u nastavku.

PRAVNI OSNOV ZA OBRADU

Vaše lične podatke obrađujemo samo na osnovu najmanje jednog od sljedećih osnova:

  • Na osnovu vaše saglasnosti, npr. da vam šaljemo promotivne informacije, ukoliko je takva saglasnost obavezna po zakonu
  • Kada je to potrebno za zaključivanje ugovora sa vama i za ispunjavanje naših obveza iz tog ugovora
  • Kada imamo legitiman interes, pod uslovom da takva obrada ne predstavlja kršenje vaših prava i slobode
  • Kada smo zakonski obavezni da prikupljamo vaše lične podatke ili su nam oni na drugi način potrebni za zaštitu vaših ili tuđih suštinskih interesa
  • U izuzetnim slučajevima, kada je to potrebno u javnom interesu, na primjer, kada agencije za sprovođenje zakona zatraže informacije radi istraživanja krivičnog djela

IZMJENE NAŠEG OBAVJEŠTENJA O PRIVATNOSTI

Sve buduće izmjene našeg obavještenja o zaštiti podataka objaviće se na ovoj stranici i, ako je primjereno, dostaviće vam se e-poštom. Molimo da redovno pratite moguća ažuriranja ili izmjene našeg obavještenja o privatnosti.

KONTAKT

Svi vaši komentari, upiti i zahtjevi koji se odnose na naše korišćenje vaših podataka dobrodošli su. Ako želite da ostvarite neko od vaših prava ili dobijete dodatne informacije o društvima Paysafe Grupe na koja se ovo obavještenje odnosi, pošaljite vašu poruku na dolje navedenu adresu (uz naznaku na koverti „FAO Privacy Department“), ili idite na Kontakt.

Službenik za zaštitu podataka Paysafe-a naveden je u nastavku i možete ga kontaktirati putem linka „Kontakt‟ iznad ili na sljedećoj adresi:

Mr Derek A Wynne
Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU, GB