Help
lebdeći oblačić i podignut palac


Pregled svih naknada i limita

 

 

 

paysafecard naknade

Upotreba paysafecard-a i plaćanje njime u načelu su besplatni. Međutim, u zavisnosti od važećih zakona, mogu se primijeniti sljedeće naknade (pogledaj naše Opšte uslove poslovanja za više informacija):

  • Mjesečna administrativna naknada: Nakon 24 mjeseca neaktivnosti, od preostalih sredstava na PIN-u se oduzima mjesečna administrativna naknada od $2, u skladu sa važećim zakonom.
  • Naknada za povraćaj sredstava PIN-a: Za svaki povraćaj neiskorišćenih sredstava na PIN-u naplaćuje se naknada od $7,50.

paysafecard limiti

Limiti paysafecard
Maksimalan iznos po plaćanju (maks. 3 PIN-a) $300

Sljedeće naknade se naplaćuju za epay i MoneyGram:

Apoen Naknada
10 USD 1,49 USD
25 USD 2,49 USD
50 USD 3,49 USD
100 USD 3,49 USD
Oblačić sa upitnikom

Da li još uvek imaš pitanja?

Ako ne možeš da pronađeš odgovor na svoje pitanje, pogledaj često postavljana pitanja, FAQs.

FAQs