Pomoć

Obavještenje o privatnosti

UVOD

Pažljivo pročitajte ovo obavještenje da biste razumjeli naše politike i postupke u vezi sa vašim ličnim podacima i kako ćemo sa njima postupati. Za obavještenje u kratkom obliku, molimo kliknite ovdje. Rezidenti Kalifornije u donjem dijelu „CCPA” mogu pronaći detaljnije informacije o Kalifornijskom zakonu o zaštiti privatnosti potrošača (CCPA) i o svojim pravima. Kontaktirajte nas podaci su navedeni na kraju obavještenja za povratne informacije ili bilo kakva pitanja o privatnosti koje možete da imate.

Ovo obavještenje se odnosi na kompanije koje su dio Paysafe Grupe, koje koriste različite trgovačke nazive na različitim teritorijama, a spisak kompanija Paysafe koje prikupljaju lične podatke u skladu sa ovim obavještenjem se nalazi na kraju ovog dokumenta.

Upućivanje na Paysafe (uključujući „mi“, „nas“ ili „naš“) uključuje gorenavedene kompanije i sve relevantne povezane kompanije Grupe. Upućivanje na „vas“ u ovom obavještenju se odnosi na lice koja pristupa Uslugama ili podnosi zahtjev za njihovo korišćenje (kako je dolje definisano) za vaš sopstveni račun ili za račun poslovnog subjekta. Ovo uključuje, u odnosu na klijenta ili potencijalnog klijenta Paysafe-a, svakog samostalnog trgovca i sve rukovodioce, uključujući generalne i finansijske direktore, sve druge direktore i službenike, akcionare, partnere i stvarne vlasnike klijenta, kao i sve zaposlene koji za račun klijenta pristupaju Uslugama ili ih koriste.

Paysafe se obavezuje na zaštitu vaše privatnosti i preduzeće sve odgovarajuće korake kako bi se osiguralo da se sa vašim ličnim podacima postupa bezbjedno i da se oni prikupljaju, koriste, čuvaju i otkrivaju u skladu sa ovim obavještenjem. Ovo obavještenje (zajedno sa našim uslovima korišćenja koji se primjenjuju na sve posebne usluge koje u bilo kom trenutku kupujete ili koristite) primjenjuje se:

 • na funkcije veb-sajta/portala i usluge koje vam se pružaju prilikom posjete našim veb-sajtovima, portalima ili platformama za plaćanje koje naši klijenti mogu koristiti na svojim veb-sajtovima;
 • kada se prijavljujete za korišćenje Paysafe proizvoda ili usluga i/ili kada ih koristite (uključujući sve programe lojalnosti ili nagradne programe, bilo da se zasnivaju na bodovima ili ne („lojalnost“), kao i kada tražite promjene usluga koje koristite;
 • na vaše korišćenje softvera, uključujući aplikacije koje Paysafe stavlja na raspolaganje za terminale, mobilne ili desktop uređaje; i
 • na poruke e-pošte, druge elektronske poruke uključujući SMS, telefonsku komunikaciju, veb-čet, komunikaciju putem veb-sajtova/portala i drugu komunikaciju između vas i Paysafe-a.

U ovom obavještenju, sve to zajedno se naziva „Usluge“.

 

PODACI KOJE MOŽEMO DA PRIKUPLJAMO OD VAS

Lični i nelični podaci

Prikupljamo lične i nelične podatke koji se odnose na vas.

Lični podaci su oni koji se mogu koristiti za jedinstveno identifikovanje pojedinog lica, direktno ili indirektno.

Paysafe prikuplja i nelične podatke, ili može da anonimizuje lične podatke da bi ih učinio neličnim. Nelični podaci su informacije koje ne omogućavaju da se određeni pojedinac identifikuje, direktno ili indirektno. Paysafe može prikupljati, kreirati, čuvati, koristiti i otkriti takve nelične podatke u bilo koju razumnu poslovnu svrhu. Na primjer, Paysafe može upotrijebiti agregovane podatke o transakcijama u komercijalne svrhe, kao što je analiza trenda i korišćenje analitičkih podataka kako bi se stekla saznanja i uvid u uzorke platnih transakcija i njihovo korišćenje.

U mjeri u kojoj su adrese internet protokola (IP) (ili slični identifikatori) jasno definisane kao lične informacije prema bilo kom lokalnom zakonu i tamo gdje je takav lokalni zakon primjenjiv na Usluge, sa takvim identifikatorima ćemo postupati kao sa ličnim podacima.

Napominjemo da Paysafe pruža usluge fizičkim i pravnim licima i ovo obavještenje o privatnosti se odnosi na oboje i treba da se čita i tumači u skladu sa tim.

 

PRIKUPLJANJE VAŠIH PODATAKA

Prikupljamo sljedeće informacije sljedećim načinima:

Podaci koje nam vi dajete: primamo i čuvamo sve lične podatke (uključujući finansijske podatke) koje nam dajete, uključujući kada se vi (ili vaše preduzeće) raspitujete o Uslugama ili podnosite zahtjev za njih, registrujete za korišćenje i/ili koristite bilo koju Uslugu, prenosite nam i/ili skladištite kod nas podatke prilikom korišćenja Usluga i kada komunicirate sa nama putem e-pošte, SMS-a, veb-sajta ili portala, telefona ili drugih elektronskih sredstava, npr. kada nas kontaktirate za informacije o vašem računu ili transakcijama. Takve informacije mogu upućivati ili se odnositi na vas ili vaše klijente i uključuju:

 • Ime, uključujući ime i prezime, datum rođenja, starost, adresu e-pošte, adresu za slanje računa, korisničko ime, lozinku i/ili fotografiju, biometrijske podatke, adresu, zanimanje, državljanstvo i zemlju prebivališta, kopiju identifikacionog dokumenta, kao što su vaša vozačka dozvola ili pasoš, broj socijalnog osiguranja i/ili drugi zvanični identifikacioni ili registracioni podaci;
 • Broj primarnog računa kartice, datum isteka kartice, detalje CVC (sigurnosni kôd kartice), brojeve računa, stanja računa i vrijeme posjedovanja tih računa, podatke o banci i/ili izdavaocu;
 • Informacije koje se odnose na sve kupljene artikle, uključujući mjesto kupovine, vrijednost, vrijeme i bilo kakvu povratnu informaciju koja se daje u vezi sa takvom kupovinom, uključujući lične podatke povezane sa putovanjima, kada vi ili vaš kupac obavljate transakcije u vezi sa avionskim kartama ili drugim uslugama vezanim uz putovanja;
 • Informacije o vašem korišćenju Usluga, kao što su informacije o tome koliko često izvršavate transakcije putem nas, o prosječnom obimu vaših transakcija, stanjima računa i licima i trgovcima kojima šaljete novac i od kojih primate novac;
 • Bodove ili nagrade ostvarene ili iskorišćene u bilo kom programu lojalnosti;
 • Fotografije i video zapise snimljene tokom Paysafe događaja za koje ste se prijavili, za distribuciju učesnicima događaja i korišćenje u našim promotivnim materijalima za buduće događaje; i
 • Sve ostale informacije koje dostavite vi ili vaš klijent ili koje se generišu u kontekstu korišćenja Usluga.

Podaci koje automatski prikupljamo o vama: Paysafe automatski prima i skladišti određene podatke svaki put kad stupite u interakciju sa Paysafe-om, bez obzira na to da li ste otvorili račun ili obavili transakciju putem nas; na primjer pomoću „kolačića“ ili slične tehnologije. Određene informacije prikupljamo i kada vaš internet pregledač pristupa Uslugama ili oglasima i drugom sadržaju koji objavljuje Paysafe ili koji se za njegov račun objavljuje na drugim veb-sajtovima, ili kada kliknete na poruke e-pošte. Prikupljanje ovih informacija nam omogućava da bolje razumijemo posjetioce i korisnike koji koriste Paysafe i u interakciji su sa njim, odakle su i kako koriste naše usluge. Koristimo ove informacije za naše analize i za poboljšanje kvaliteta i relevantnosti naših usluga za naše posjetioce i korisnike. Ovi podaci obuhvataju:

 • Tehničke informacije, uključujući adresu internet protokola (IP) koja se koristi za povezivanje računara ili uređaja na internet, vaše podatke za prijavu, vrstu i verziju pregledača, vrstu opreme, podešavanje vremenske zone, vrste i verzije plug-in-ova pregledača, platformu operativnog sistema; učestalost i trajanje posjeta i linkove na koje kliknete;
 • Informacije o vašoj posjeti ili o tome da li ste otvorili poruku e-pošte, uključujući vašu geolokaciju, potpune Uniform Resource Locators (URL) podatke o klikovima na našu stranicu, putem nje i sa nje (uključujući datum i vrijeme); proizvode ili usluge koje ste pregledali ili pretraživali; vrijeme odgovora stranica, greške preuzimanja, trajanje posjete određenim stranicama, informacije o interakciji stranice (kao što su kretanje po stranici, klikovi i preusmjeravanja miša) i načini za odlazak sa veb-sajta i bilo koji broj telefona koji se koristi za pozivanje broja naše korisničke službe.

Podaci koje prikupljamo preko naših aplikacija: ako preuzimate ili koristite mobilne ili desktop aplikacije koje obezbjeđuje Paysafe, možemo primiti informacije o vašoj lokaciji i vašem uređaju ili usluzi koju koristite (uključujući i mjesto u kojem se izvršava platna transakcija). Neki uređaji omogućavaju aplikacijama pristup u realnom vremenu informacijama na bazi lokacije (npr. GPS). Naše mobilne i desktop aplikacije mogu prikupljati takve podatke sa vašeg mobilnog uređaja ili računara u bilo kom trenutku tokom vašeg preuzimanja ili korišćenja naših aplikacija, ukoliko vaš uređaj ima omogućen pristup podacima o lokaciji u realnom vremenu. Kada je to potrebno, uvijek ćemo nastojati da vas obavijestimo ako nam je namjera da prikupljamo podatke o lokaciji u realnom vremenu i, ako je to zakonski obavezno, pribavićemo vašu saglasnost. Možemo koristiti takve informacije u regulatorne svrhe, u svrhu naših sopstvenih provjera ispravnosti postupanja, upravljanja rizicima i sprečavanja prevara, u svrhu boljeg razumijevanja uzoraka u obavljanju transakcija i optimisanja vašeg korišćenja.

E-pošta i ostala komunikacija: možemo primiti informacije o vama i vašem korišćenju Usluga kada međusobno komuniciramo, uključujući onda kada otvarate naše poruke i od korišćenja elektronskih identifikatora (koji se ponekad nazivaju „otisci prstiju uređaja“), na primjer adrese internet protokola ili brojevi telefona.

Podaci iz drugih izvora: možemo primiti informacije o vama i iz drugih izvora i dodati ih u podatke o računu, uključujući kad se prijavljujete za korišćenje Usluga. Na primjer, usko sarađujemo i primamo informacije od trećih lica, kao što su poslovni partneri, banke i druge finansijske institucije, trgovci, podizvođači u tehničkim, platnim i dostavnim uslugama, oglašivačke mreže, pružaoci analiza, pružaoci informacija o pretraživanju, nacionalne liste i baze podataka, društvene mreže (uključujući objave od vas ili o vama ili o nama), bonitetne agencije i agencije za sprečavanje prevara. Korišćenje usluga bonitetnih agencija i agencija za sprečavanje prevara je objašnjeno u nastavku. Možemo takođe pregledati javne komentare i mišljenja na veb-sajtovima društvenih mreža (npr. Facebook i Twitter) da bismo bolje razumjeli naše klijente i pružanje i razvoj naših Usluga.

Podaci o drugim licima: ukoliko nam pružate podatke o drugim licima, morate ih o tome unaprijed obavijestiti (na primjer, dajući im ovo obavještenje o privatnosti) i morate biti sigurni da imate pravo da nam date te informacije.

 

ZA ŠTA KORISTIMO VAŠE LIČNE PODATKE

Lične podatke koje prikupljamo možemo koristiti i dijeliti u sljedeće svrhe:

 • Za pružanje Usluga vama i vašem preduzeću, uključujući ispunjavanje obaveza Paysafe-a prema vama ili finansijskim ili drugim institucijama u vezi sa Uslugama koje pružamo vama (i/ili vašem preduzeću). U tom kontekstu bilježimo i pratimo pojedinosti o transakcijama koje obavljate vi (i/ili vaši klijenti) u vezi sa Uslugama; analiziramo i obavještavamo o tome kako vi (i/ili vaši klijenti) koristite bilo koju uslugu lojalnosti; omogućavamo sakupljanje ili korišćenje svih bodova ili drugih oblika nagrada u odnosu na bilo koji program lojalnosti; obavještavamo vas o važnim promjenama ili razvoju našeg veb-sajta ili o našim proizvodima i uslugama;
 • Za poboljšanje i razvijanje našeg poslovanja, uključujući, bez ograničenja, optimisanje veb-sajtova/portala, proizvoda i usluga. To može da uključuje korišćenje informacija koje unesete u obrasce ali nam ih ne pošaljete, na primjer upotrebom tih informacija za optimisanje našeg veb-sajta ili sajtova ili za obraćanje radi pružanja usluge korisnicima u vezi sa tim obrascem. Takođe možemo koristiti vaše lične podatke za razvoj i testiranje novih proizvoda i usluga, uključujući u našem bezbjednom i kontrolnom okruženju testiranja, ili povremeno u okruženjima naših dobavljača;
 • Za upravljanje našim pravima, uslovima korišćenja ili drugim ugovorima sa vama (i/ili vašim preduzećem) i za njihovo ostvarivanje, uključujući upravljanje svim okolnostima u kojima se transakcije, nagrade ili bodovi osporavaju; za upravljanje, istraživanje i rješavanje pritužbi ili naplatu dugovanja ili za pitanja u vezi sa vašom nesolventnošću;
 • Za upravljanje i minimizovanje kreditnih rizika i uslova poslovanja. Ako zatražite neki od naših finansijskih proizvoda, možemo da procijenimo vašu financijsku situaciju (i/ili situaciju vašeg preduzeća), u mjeri u kojoj je to predviđeno u važećim uslovima korišćenja. Ova provjera boniteta odnosiće se i na sva povezana lica, kao što su direktori, akcionari i rukovodioci. To možemo učiniti primanjem i razmjenom informacija sa bonitetnim agencijama i agencijama za sprečavanje prevara. Ova provjera boniteta odnosiće se i na sva lica sa kojima imate zajednički račun ili sličnu finansijsku povezanost. Ukoliko je to zajednički zahtjev, a takva veza već ne postoji, ona se može kreirati. Te veze će ostati važeće dok bonitetnoj agenciji ne dostavite „obavještenje o razdvajanju“, u mjeri u kojoj je dozvoljeno takvo razdvajanje. Za vašu informaciju, te agencije će evidentirati naše upite, koje mogu vidjeti i druge kompanije koje upućuju vlastite zahtjeve za provjeru boniteta; a „otisak“ može ostati u vašem bonitetnom dosijeu bez obzira da li ste prihvaćeni kao naš klijent ili ne. Ako ste direktor, tražićemo potvrdu od bonitetnih agencija da je adresa stanovanja koju ste naveli ista kao ona u evidencijama relevantne kompanije (gdje je to primjenjivo). Pored toga, ukoliko koristite naše usluge, bonitetnim agencijama ćemo dati informacije o tome kako upravljate svojim računom. Ukoliko bilo koji iznos ne podmirite u potpunosti i na vrijeme, bonitetne agencije će evidentirati neizmireni dug i mogu podijeliti te podatke sa drugim organizacijama koje sprovode provjere slične našima. Predmeti ostaju u evidencijama u takvim agencijama 6 godina nakon što su zatvoreni, bez obzira na to da li ste izmirili dug ili ne, iako period zadržavanja može da se razlikuje u različitim agencijama i teritorijama. Ukoliko želite dodatne informacije o tome kako koristimo usluge bonitetnih agencija, molimo kontaktirajte nas;
 • Za sprečavanje i/ili otkrivanje prevara, finansijskog kriminala, za upravljanje rizicima i bolju zaštitu nas, naših klijenata i za integritet finansijskog sistema, može da bude potrebna obrada i otkrivanje osjetljivih ličnih podataka (poznato i kao posebna kategorija ličnih podataka), uključujući biometrijskih podataka trećim licima koja nam pomažu u upravljanju takvim rizicima, uključujući provjeru identiteta. To može da uključuje softver i usluge koje koristimo da provjerimo vaš identitet/starost, tako da procijenimo da li vaš selfi odgovara fotografiji u vašem identifikacionom dokumentu;
 • Za vrijeme identifikacionog postupka, možda ćemo koristiti postupak prepoznavanja lica da bismo uporedili vaš selfi sa vašim učitanim identifikacionim dokumentom. Za vrijeme ovog postupka, generišu se biometrijski podaci kreiranjem digitalnog imprinta vašeg lica za bolje upoređivanje fotografije u vašem identifikacionom dokumentu i vašeg selfija. Ovo pomaže smanjenju prevara i zato je od izuzetnog javnog interesa. Međutim, svaki generisani biometrijski podatak se briše odmah nakon podudaranja. Paysafe generalno ne skladišti i ne zadržava biometrijske podatke, jer se takve informacije generišu u bezbjednim sistemima za sprečavanje prevara trećih lica. Ako Paysafe na bilo kakav način skladišti, zadrži ili direktno koristi vaše biometrijske podatke, obavijestićemo vas o tome u trenutku naplate. Ukoliko želite da saznate više o našim politikama i postupcima u odnosu na vaše biometrijske podatke, ili našem korišćenju bilo kojih drugih osjetljivih ili ličnih podataka posebne kategorije, možete da nam se obratite pomoću podataka navedenih u dijelu Kontaktirajte nas;
 • Za sprečavanje, otkrivanje i krivično gonjenje prevara ili drugih krivičnih djela i zloupotreba finansijskog sistema, ili za pomaganje drugima u takvim nastojanjima, uključujući za neusklađenost sa bilo kakvim uslovima poslovanja, što može da uključuje dijeljenje bilo kakvih relevantnih ili potrebnih informacija koje smo prikupili ili o njima zaključili iz trećih izvora za takve svrhe. Paysafe učestvuje u inicijativama protiv prevara, što uključuje procjenu vas (i/ili vaših kupaca) i praćenje vaših transakcija i/ili lokacija, kako bi se otkrili obrasci koji zahtijevaju istrage ili na drugi način profilisala i procijenila vjerovatnost pojave prevara ili neusklađenost sa našim ili uslovima poslovanja drugih. To možemo učiniti korišćenjem proizvoda i usluga trećih lica. Pored toga, ako nam date lažne ili netačne informacije o vama ili utvrdimo ili sumnjamo na prevaru ili krivično djelo, možemo proslijediti vaše podatke agencijama i organizacijama za sprečavanje prevara i agencijama za sprovođenje zakona i sličnim tijelima, a mi možemo odlučiti da preduzmemo pravne radnje protiv vas;
 • Da vas kontaktiramo vezano za vaš račun, upozorimo na potencijalne probleme i odgovorimo na vaša pitanja;
 • Za upravljanje rizicima kao što su kreditni i tržišni rizici, kao i za sprečavanje ili smanjenje rizika u pogledu bezbjednosti informacija;
 • Za slanje marketinških poruka, za pružanje informacija o proizvodima i uslugama koje ste zatražili ili za koje smatramo da biste mogli biti zainteresovani; za dobijanje vašeg mišljenja o našim proizvodima, uslugama i našem veb-sajtu ili sajtovima; u pogledu marketinga, istraživanja tržišta i sličnih aktivnosti, vaše lične podatke možemo koristiti u takve svrhe bez obzira da li ste prihvaćeni kao korisnik Usluga i bez obzira da nastavljate da ih primate. Ukoliko više ne želite primati marketinške ili promotivne informacije od Paysafe-a, uvijek možete obustaviti primanje. Više o ovome možete pronaći u dijelu „Vaša prava na zaštitu podataka“;
 • Radi usklađivanja sa lokalnim i nacionalnim zakonima;
 • Radi usklađivanja sa zahtjevima agencija za sprovođenje zakona i regulatornih tijela na osnovu javnog interesa ili komercijalnih organizacija sa kojima ste možda poslovali, radi utvrđivanja, ostvarivanja ili odbrane od pravnih zahtjeva, ili radi zaštite vitalnih interesa vas i drugih lica, na primjer radi pomoći tim tijelima u borbi protiv kriminala i terorizma; i
 • • Za usklađenost sa pravilima kartičnih programa ili bilo kojim uslovima poslovanja.

Ukoliko dajete informacije koje će biti objavljene ili prikazane na javnim dijelovima veb-sajta/portala ili prenesene drugim korisnicima veb-sajta/portala ili trećim licima, razumijete da takve informacije može da koristi bilo koje treće lice koje pristupi informacijama u bilo koju svrhu. Te informacije objavljujete na sopstveni rizik i morate da se pridržavate uslova korišćenja takvog sajta.

 

OTKRIVANJE PODATAKA O VAMA

Mi nikome ne otkrivamo informacije koje bi vas mogle lično identifikovati, osim kako je opisano u ovom obavještenju, kako zakon dozvoljava ili zahtijeva, i/ili u svrhe opisane u ovom obavještenju, uključujući:

 • Unutar Paysafe Grupe kako bi nam pomogle u pružanju naših usluga i za naše sopstveno interno upravljanje odnosima sa kupcima, kao i u analitičke i izvještajne svrhe;
 • Primaoce/pošiljaoce plaćanja, u kontekstu određene relevantne transakcije (generalno je informacija ograničena na puno ime i prezime i adresu e-pošte);
 • Bonitetne agencije (gdje je to dozvoljeno bilo kojim uslovima korišćenja ili drugim ugovorom), kako je gore opisano. Ukoliko želite dodatne informacije o tome kako koristimo usluge bonitetnih agencija, molimo da nas kontaktirate;
 • Agencije za sprečavanje prevara, kako je prethodno opisano, uključujući Action Fraud, Financial Fraud Action i Financial Fraud Bureau, koji nam pomažu u upravljanju rizikom od prevare i poslovanja;
 • Kreditne i finansijske institucije treća lica (gdje je to dozvoljeno bilo kojim uslovima korišćenja ili drugim ugovorom), uključujući kreditnu instituciju u kojoj pošiljalac ili primalac (i njihova preduzeća) imaju bankovni račun/račune i kartične programe kojima se reguliše izdavanje i korišćenje kreditnih, debitnih i kartica sa odloženim plaćanjem, kartica za kupovinu ili drugih platnih kartica, alternativne programe plaćanja i sve druge finansijske institucije koje mogu obrađivati plaćanja i koje ne posluju pod kontrolom Paysafe-a i za čije radnje ili propuste nije odgovoran Paysafe;
 • Gdje usluge pružamo preko trećih lica, kao što su banke i druge organizacije, od nas može biti zahtijevano da objelodanimo vaše podatke (uključujući informacije po principu „upoznajte svog klijenta“ i „porijeklo imovine“ takvim organizacijama, kako bismo im pomogli u ispunjavanju njihovih regulatornih obaveza ili u procjenama rizika;
 • Pružaoci usluga treća lica, uključujući dobavljače koji nam pomažu u pružanju Usluga, uključujući obradu naloga, ispunjavanje naloga, obradu plaćanja, upravljanje kreditnim, bezbjednosnim, sektorskim rizikom i rizikom od prevare, provjeru identiteta, kao i marketing, istraživanje tržišta i aktivnosti istraživanja u ime Paysafe-a; Povremeno možemo da koristimo usluge pružaoca usluga trećih lica, kako bi nam pomogli u pružanju usluga koje mogu da zahtijevaju korišćenje vaših ličnih podataka, uključujući u svrhu testiranja u realnom vremenu, na koje će se primijeniti prikladne bezbjednosne mjere;
 • Trećim licima, koje ne postupaju kao pružalac usluga po našim instrukcijama (ali podliježu sopstvenim zakonskim obvezama da obezbijede podatke), u svrhu omogućavanja pružanja Usluga. Na primjer, banke i organizacije koje omogućavaju trgovanje vašim akcijama, kriptovalutama i drugim finansijskim instrumentima;
 • Da bismo spriječili i/ili otkrili prevare, finansijski kriminal, upravljali rizicima i bolje zaštitili sebe i svoje klijente, može biti potrebna obrada i otkrivanje osjetljivih ličnih podataka (poznato i kao posebna kategorija ličnih podataka), uključujući biometrijskih podataka trećim licima koje nam pomažu u upravljanju takvim rizicima, uključujući provjeru identiteta;
 • Kada nam to zakon nalaže ili dozvoljava, Paysafe može biti zakonski obavezan da proslijedi informacije o vama regulatornim tijelima i organima za sprovođenje zakona u cijelom svijetu ili mi možemo da odlučimo da je to primjereno ili neophodno uraditi. Takva otkrivanja takođe mogu uključivati zahtjeve državnih ili javnih tijela, ili komercijalnih organizacija sa kojima ste možda poslovali i koje žele smanjiti rizik od prevare ili kreditni rizik, ili neusklađenost sa uslovima poslovanja, ili u svrhu parničnog ili pravnog postupka, nacionalne bezbjednosti ili gdje smatramo da je u nacionalnom ili javnom interesu ili na drugi način zakonito da to učinimo. Paysafe se u principu neće protiviti sudskim nalozima ili sličnim zahtjevima kojima se traži objelodanjivanje;
 • Prenosi poslovanja. Paysafe može kupovati ili prodavati poslovne jedinice ili podružnice. U takvim okolnostima možemo prenijeti ili primati informacije o klijentima kao poslovnu imovinu. Ne ograničavajući se na gorenavedeno, ako naša kompanija uđe u zajednički poduhvat sa drugim poslovnim subjektom ili mu bude prodata ili se sa njim spoji, vaše informacije mogu se otkriti našim novim poslovnim partnerima ili vlasnicima. U takvim situacijama obavijestićemo primaoca da se sa vašim podacima mora postupati u skladu sa standardima opisanim u ovom obavještenju; i
 • Uz vašu saglasnost, vaši podaci se takođe mogu koristiti i u druge svrhe za koje date posebnu dozvolu.

Osim ako je to neophodno za obavljanje njegovih usluga i kako je gore opisano, Paysafe ne prodaje, ne iznajmljuje, ne dijeli niti na drugi način otkriva lične podatke svojih klijenata trećim licima za njihove potrebe oglašavanja kod trećih lica van okvira bilo kakvih zakonskih obaveza (npr. saglasnost, odustajanje, ili kako je drugačije dozvoljeno zakonom). Kalifornijski zakon o zaštiti privatnosti potrošača vrlo široko definiše „prodaju“ podataka i rezidenti Kalifornije treba da pročitaju dio „CCPA“ u nastavku o prodaji podataka.

 

NADZOR

Možemo nadzirati ili snimati telefonske pozive, poruke e-pošte, veb-čet ili drugu komunikaciju sa vama u regulatorne, bezbjednosne, edukacijske svrhe ili svrhe osiguranja kvaliteta. Prilikom posjete našim kancelarijama, mogu biti u funkciji CCTV, sistemi kontrole pristupa i/ili drugi sistemi nadzora iz bezbjednosnih razloga i u svrhu upravljanja zdravljem, bezbjednosti i poslovnim prostorom.

 

GDJE ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Mi, naši pružaoci usluga i ostala lica sa kojima možemo dijeliti vaše lične podatke (kao što je gore opisano) možemo obrađivati vaše lične podatke na područjima izvan Evropskog ekonomskog prostora („EEP“) ili inače izvan područja vašeg prebivališta. Podatke takođe može da obrađuje osoblje (naše ili naših dobavljača) koje djeluje izvan EEP-a ili teritorije na kojoj su podaci prikupljeni. Takvo osoblje se može, između ostalog, baviti izvršavanjem naloga, obradom podataka o plaćanju i uslugama podrške u pružanju Usluga. Te zemlje mogu da imaju standarde zaštite podataka koji se razlikuju od standarda na teritoriji vašeg prebivališta (i, u nekim slučajevima, mogu biti niži).

U takvim situacijama ćemo preduzeti odgovarajuće korake kako bismo zaštitili vaše lične podatke u skladu sa ovim obavještenjem o privatnosti i važećim zakonima o zaštiti podataka, uključujući primjenu svih prikladnih zaštitnih mjera propisanih zakonom, kako bi se obezbijedilo da svi međunarodni prenosi podataka budu zakoniti. U ugovorima sa primaocima podataka trećim licima izvan EEP-a, koji primaju podatke iz EEP-a u svrhu obrade ličnih podataka prenesenih izvan EEP-a, Paysafe generalno primjenjuje standardne klauzule „Model klauzula“ koje je odobrila Evropska komisija.

 

KAKO ŠTITIMO VAŠE LIČNE PODATKE

Uveli smo tehničke, fizičke i organizacione/administrativne mjere za obezbjeđenje vaših ličnih podataka od slučajnog gubitka i od neovlašćenog pristupa, korišćenja, izmjene i otkrivanja. Te mjere uključuju:

 • Pisani program bezbjednosti podataka;
 • Imenovanje rukovodioca informacione sigurnosti („CISO“) za nadzor, implementaciju i sprovođenje programa bezbjednosti podataka;
 • Imenovanje rukovodioca za zaštitu privatnosti („CPO“) za nadzor, implementaciju i sprovođenje programa zaštite privatnosti;
 • Kontinuiranu procjenu i praćenje ranjivosti;
 • Postojanje politika i postupaka za upravljanje rizicima bezbjednosti podataka; • Postojanje plana odgovora na incidente;
 • Kontrole pristupa na informacionim sistemima, za autentifikaciju korisnika i dozvolu pristupa samo ovlašćenim pojedincima;
 • Ograničavanje pristupa fizičkim lokacijama sa ličnim podacima na samo ovlašćene pojedince;
 • Obezbjeđenje svih ličnih podataka, i u prenosu i u mirovanju;
 • Multifaktornu autentifikaciju za cjelokupno osoblje koje pristupa ličnim podacima;
 • Održavanje revizije ruta koje se odnose na interni i eksterni pristup ličnim podacima i na njihove izmjene;
 • Usvajanje praksi bezbjednog razvoja za aplikacije unutar kompanije;
 • Sprovođenje detaljnog ispitivanja bezbjednosti podataka kod pružaoca usluga trećih lica;
 • Sprovođenje obuke u cilju podizanja svijesti o bezbjednosti na redovnoj osnovi.

Bezbjednost i sigurnost vaših podataka takođe zavise i od vas. Ukoliko smo vam dali (ili ako ste izabrali) lozinku ili pristupnu šifru za pristup određenim dijelovima našeg veb-sajta/portala ili mobilnim aplikacijama i slično, vi ste odgovorni za čuvanje povjerljivosti te lozinke i/ili pristupne šifre. Vašu lozinku i/ili pristupnu šifru ne smijete dijeliti ni sa kim. Morate osigurati da ne dođe do neovlašćenog korišćenja lozinke i pristupne šifre. Paysafe će postupati po uputstvima i podacima dobijenim od bilo kog lica koje unese vaš korisnički ID i lozinku i svjesni ste da ste u potpunosti odgovorni za svaku upotrebu i sve radnje koje se mogu izvršiti tokom korišćenja vašeg računa, osim ukoliko zakon nalaže drugačije. Morate odmah da obavijestite Paysafe o svim podacima koje ste nam dostavili, a koji su se promijenili.

Prenos podataka putem interneta nije potpuno bezbjedan. Iako ćemo uraditi sve kako bismo zaštitili vaše lične podatke, ne možemo garantovati bezbjednost vaših podataka koji se prenose na naš veb-sajt, osim ako komunicirate sa nama putem zaštićenog kanala koji smo vam obezbijedili. Nakon što primimo vaše podatke, primijenićemo stroge postupke i bezbjednosne funkcije, kako bismo spriječili neovlašćeni pristup.

 

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Rokovi u kojima čuvamo vaše lične podatke se određuju na osnovu prirode i vrste informacija, Usluge Paysafe i zemlje u kojoj se ona pruža, kao i na osnovu svih važećih lokalnih zakonskih ili regulatornih odredaba. Generalno, kada više ne budu potrebni za legitimne svrhe ili razloge poslovanja, vaši podaci će biti izbrisani ili ih možemo anonimizovati ili agregovati sa drugim informacijama da ih učinimo neličnim.

Ukoliko koristite Usluge, zadržaćemo vaše lične podatke koliko god je potrebno da vam pružamo usluge po vašem izboru i bilo kakve vezane legitimne svrhe poslovanja. To bi u pravilu značilo da zadržavamo vaše lične podatke sve dok ste naš klijent (ili podnosite zahtjev da to postanete) i u određenom periodu nakon toga. To će takođe uključivati korišćenje i zadržavanje vaših ličnih podataka kada započnete popunjavanje zahtjeva za Usluge, nevezano za dovršenje takvog postupka ili naše prihvatanje vas za klijenta.

Period zadržavanja može i da zavisi od zakonskih i regulatornih zahtjeva zemlje u kojoj se nalazite. Zadržaćemo vaše lične podatke kao dokaz našeg poslovanja sa vama (bilo da je došlo do, ili da nema finansijskih transakcija), u svrhu rješavanja upita ili sporova, uključujući za pobijanje ili pokretanje pravnih zahtijeva. Na primjer, zadržaćemo vaše podatke tokom perioda u kom je prema lokalnim zakonima dozvoljeno postaviti pravni zahtjev (tzv. „zastarjelost“) ili dok nam je to naloženo na osnovu naloga sudova ili agencija za sprovođenje zakona ili naših regulatora, ili ukoliko tako nalaže ili dozvoljava zakon (na primjer, zadržavanje evidencije Upoznajte svog klijenta/KYC prema propisima o sprečavanju pranja novca ili slično).

Takođe možemo nastaviti sa oglašavanjem i slanjem direktnog marketinga, u skladu sa lokalnim zakonima i ako se niste usprotivili takvom marketingu.

 

VAŠA PRAVA U POGLEDU ZAŠTITE PODATAKA

Imate mnoga prava koja možete da ostvarite u pogledu vaših ličnih podataka. Ova prava mogu da se primjenjuju pod brojnim propisima, na primjer Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) koja se primjenjuje generalno na rezidente EEP-a ili Kalifornijskim zakonom o zaštiti privatnosti potrošača (CCPA) koji se primjenjuje generalno na rezidente Kalifornije. Ukoliko želite, možete pristupiti svojim ličnim podacima, ispraviti ih ili ažurirati. U određenim okolnostima možete da zatražite i brisanje vaših ličnih podataka, protiviti se njihovoj obradi ili privremeno ograničiti njihovu obradu dok ostvarujete svoja druga prava. Pored toga, možete zahtijevati prenos nekih vaših ličnih podataka drugom pružaocu usluga (tzv. prenosivost ličnih podataka). Takođe imate pravo i da „odustanete“ od određenog korišćenja vaših ličnih podataka, uključujući pravo da zatražite od nas ograničenje dijeljenja vaših ličnih podataka sa povezanim i nepovezanim trećim licima. Zakoni o privatnosti neprekidno se razvijaju i ako mislite ili niste sigurni da li se neko pravo može primijeniti na vas, takođe nas kontaktirajte kako bismo mogli procijeniti i savjetovati vas.

Ukoliko se primjenjuje GDPR, kada nam date saglasnost za korišćenje vaših ličnih podataka, možete je opozvati u bilo kom trenutku. Opoziv vaše saglasnosti neće uticati na zakonitost bilo koje obrade koju smo izvršili prije vašeg opoziva saglasnosti, niti će uticati na obradu vaših ličnih podataka koja se izvršava na osnovu zakonskih razloga koji nisu saglasnost. Na primjer, možete otkazati svaku marketinšku komunikaciju koju vam šaljemo, klikom na link „odjava“ ili “odustajanje“ u primljenoj komunikaciji ili prema uputstvima koje vam dajemo svaki put, ali ćemo vam i dalje slati operativne ili servisne poruke u vezi sa Uslugama koje koristite.

Imajte na umu da vam, u zavisnosti od zemlje u kojoj koristite Usluge, ne moraju nužno biti dostupna sva gorenavedena prava. Takođe, mogu postojati slučajevi u kojima ta prava ne mogu da se ostvare: na primjer, ne možete se protiviti našem korišćenju vaših podataka kada je to zakonska obaveza ili tražiti da rješavamo žalbu; slično, ne možete zatražiti da brišemo vaše podatke ako želite nastaviti korišćenje naših Usluga ili gdje su potrebni takvi podaci za evidentiranje naših ugovora ili gdje su takve informacije propisane zakonom (na primjer, zadržavanje podataka iz zahtjeva u svrhu sprečavanja prevara ili zahtjeva identifikacije i provjere „upoznajte svog klijenta“), ili za svrhu pobijanja ili utvrđivanja zakonskih prava i preduzimanja pravnih radnji.

Uvijek imate pravo žalbe tijelu za zaštitu podataka o našem prikupljanju i korišćenju vaših ličnih podataka. Za više informacija se obratite lokalnom tijelu za zaštitu podataka. Takođe, možete sudski pokrenuti zahtjev za naknadu štete ili duševne boli, uzrokovanih našim nepridržavanjem zakona o zaštiti podataka.

Ukoliko želite da saznate više o vašim pravima ili ih želite ostvariti, možete da nam se obratite pomoću podataka u Kontaktirajte nas dijelu.

 

AUTOMATIZOVANO ODLUČIVANJE

U nekim slučajevima naše korišćenje vaših ličnih podataka može da rezultira automatskim donošenjem odluka (uključujući profilisanje), koje pravno utiče na vas ili na sličan način značajno utiče na vas.

Automatizovano odlučivanje znači da se neka odluka o vama donosi automatski, kompjuterskim određivanjem (pomoću softverskih algoritama), a da je nije razmotrio čovjek. Na primjer, primjenjujemo automatizovano odlučivanje za ocjenjivanje vašeg boniteta kada se prijavljujete za korišćenje određenih Usluga ili za sprovođenje provjera protiv prevare, kao što je objašnjeno u dijelu „Za šta koristimo vaše lične podatke“. Uveli smo mjere zaštite prava i interesa pojedinaca čiji su lični podaci predmet automatizovanog odlučivanja. Pored toga, ako koristite Usluge u EEP-u, kada donesemo automatizovanu odluku o vama imate pravo protiviti se odluci, izraziti svoje stanovište i zahtijevati da odluku razmotri čovjek. To pravo možete ostvariti tako što ćete nas kontaktirati pomoću podataka za kontakt navedenih u nastavku. Zakoni o privatnosti neprekidno se razvijaju i ako mislite ili niste sigurni da li se neko pravo može primijeniti na vas, takođe nas kontaktirajte kako bismo mogli procijeniti i savjetovati vas.

 

PRAVNI OSNOV ZA OBRADU

Paysafe će obrađivati vaše lične podatke samo u skladu sa zakonom. Zakoni koji regulišu ova pitanja se razlikuju od oblasti do oblasti i dodatne konkretne informacije su dostupne na zahtjev. Generalno, Paysafe će obrađivati podatke:

 • Na osnovu vašeg pristanka da vam, na primjer, šaljemo marketinške poruke o proizvodima i uslugama u skladu sa vašim interesovanjima i preferencama, gdje takav pristanak nalaže zakon;
 • Tamo gdje je to potrebno za izvršenje ili zaključenje bilo kakvog ugovora sa vama, na primjer da bismo vam pružili Usluge za koje ste se prijavili – u tom kontekstu, te informacije su nam potrebne budući da u protivnom ne možemo da vam pružimo Usluge. Na primjer, ako nas se traži da provjerimo vaš identitet i vi nam ne pružite relevantne podatke, možda nećemo moći da otvorimo račun na vaše ime;
 • Tamo gdje Paysafe ima legitiman interes za obradu podataka, pod uslovom da se takvom obradom ne poništavaju vaša prava i slobode protivljenja takvoj obradi. Na primjer, kako bismo vas informisali o vašem korišćenju Usluga, unaprijedili i razvili naše Usluge, sprovodili onlajn oglašavanje ili druge marketinške aktivnosti, kao i upravljali svojim tužbenim zahtjevima i njihovom realizacijom;
 • Ukoliko Paysafe ima zakonsku obavezu prikupljanja, korišćenja i/ili otkrivanja vaših ličnih podataka ili su mu iz drugih razloga potrebni vaši lični podaci da bi zaštitio vaše vitalne interese ili vitalne interese drugog lica. Na primjer, kada je to potrebno radi usklađivanja sa pravilima koja propisuju naši ili drugi nadležni regulatori; ili
 • Izuzetno, možemo dijeliti vaše podatke sa trećim licem kada je to potrebno u javnom interesu, na primjer kada agencije za sprovođenje zakona ili druga treća lica sa kojima ste poslovali zatraže informacije radi istraživanja krivičnog djela ili kršenja uslova poslovanja trećih lica.

Ukoliko imate pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije o pravnom osnovu po kom prikupljamo i koristimo vaše lične podatke za bilo koju specifičnu aktivnost obrade, obratite nam se pomoću podataka Kontaktirajte nas u nastavku.

 

NEMOJ PRATITI

Neki internet pregledači mogu da šalju „nemoj pratiti“ signale. Međutim, trenutno ne postoje industrijski standardi koji propisuju šta veb-sajtovi i druge onlajn usluge treba da urade po prijemu takvih signala. Ukoliko se takav standard razvije, mi ćemo razmotriti našu politiku, ali trenutno ne preduzimamo nikakve radnje po prijemu takvih signala.

 

KOLAČIČI

Pogledajte takođe našu Politiku kolačića za detalje o našem prikupljanju, korišćenju ili otkrivanju podataka u pogledu kolačića. U suprotnom, kontaktirajte nas.

 

IZMJENE NAŠEG OBAVJEŠTENJA O ZAŠTITI PODATAKA

S vremena na vrijeme možemo izmijeniti svoje obavještenje o privatnosti. Ukoliko uvedemo bitne promjene u načinu kako postupamo sa vašim podacima, sa tim ćemo vas upoznati putem obavještenja na ovom veb-sajtu/portalu. Datum posljednje izmjene ovog obavještenja o privatnosti je naveden na ovom obavještenju. Molimo da s vremena na vrijeme posjetite ovaj veb-sajt/portal i provjerite da li ima izmjena. Međutim, ako smo vam po zakonu obavezni dati informacije unaprijed o bilo kakvoj izmjeni ovog obavještenja o privatnosti i/ili zatražiti vaš pristanak za promjene u našem korišćenju vaših ličnih podataka, to ćemo uraditi.

 

LINKOVI DO VEB-SAJTOVA TREĆIH LICA

Naš veb-sajt povremeno može sadržavati linkove do veb-sajtova naših partnerskih mreža, oglašivača i podružnica, kao i linkove sa tih sajtova. Ako slijedite takav link, imajte na umu da takvi veb-sajtovi imaju sopstvenu politiku privatnosti i korišćenja kolačića i da Paysafe ne prihvata nikakvu odgovornost ili obavezu za veb-sajtove tih trećih lica.

 

GLOBALNO OBAVJEŠTENJE

Ovo obavještenje je globalno, ali mu nije namjera da poništi bilo koja zakonska prava ili zabrane na bilo kojem području gdje takva prava ili zabrane imaju jaču pravnu snagu. U takvom slučaju će se prava i obaveze navedene u ovom obavještenju primjenjivati, ali uz uslov izmjena prema bilo kojem važećem lokalnom zakonu koji ima prednost.

 

PREDSTAVNIK U EU

Kompanije Paysafe Grupe sa sjedištem izvan EEP-a za svog predstavnika u EU su izabrale sljedeći subjekat: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Bugarska. Predstavnika u EU možete kontaktirati pomoću podataka u dijelu Kontaktirajte nas u nastavku.

 

PREDSTAVNIK U UK

U mjeri u kojoj to zahtijeva akt EU Sporazum o povlačenju (Withdrawal) iz 2018. godine ili drugo zakonodavstvo u pogledu „Brexit-a“, kompanije Paysafe Grupe sa sjedištem izvan Ujedinjenog Kraljevstva za svog zastupnika u UK su izabrale sljedeći subjekat: Skrill Holdings Limited, 25 Canada Square, London, Engleska, E14 5LQ, Ujedinjeno Kraljevstvo. Predstavnika u UK možete kontaktirati pomoću podataka u dijelu Kontaktirajte nas u nastavku.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Svi komentari, pitanja i zahtjevi koji se odnose na naše korišćenje vaših podataka su dobrodošli. Ukoliko želite da ostvarite neko od svojih prava ili dobijete dodatne informacije o kompanijama Paysafe Grupe na koje se ovo obavještenje odnosi, treba da se obratite pisanim putem na doljenavedenu adresu uz naznaku FAO Privacy Department ili na Kontaktirajte nas. Službenik Grupe Paysafe za zaštitu podataka je lice navedeno u nastavku, a možete da mu se obratite putem linka Kontaktirajte nas ili na donju adresu: Mr Derek A Wynne Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ

Spisak mjesta koja obrađuju lične podatke

Paysafe grupu čini kompanija Paysafe Group Holdings Limited zajedno sa svojim podružnicama. U nastavku se nalazi spisak kompanija Paysafe grupe koje obrađuju lične podatke u okviru globalnog obavještenja o zaštiti podataka Paysafe grupe:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Njemačka)
 • EcomAccess Inc (Kanada)
 • Flagship Merchant Service LLC (Delaware, SAD)
 • Global Merchant Advisors LLC (Delaware, SAD)
 • IA Digital Marketing Inc. (Kanada)
 • Income Access Limited (UK)
 • Leaders Merchant Services LLC (Delaware, SAD)
 • MAC Limited (Gibraltar)
 • NT Services Limited (Alberta, Kanada)
 • Openbucks Corp (Delaware, SAD)
 • Optimal Payments Services Inc (Delaware, SAD)
 • Pays Services India LLP (Indija)
 • Pays Services Italy S.r.l (Italija)
 • PAYS Services UK Limited (UK)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Bugarska)
 • Paysafe Capital LLC (Delaware, SAD)
 • Paysafe Financial Services (Canada) Inc (Britanska Kolumbija, Kanada)
 • Paysafe Financial Services Limited (UK)
 • Paysafe Group Holdings Limited (UK)
 • Paysafe Group Limited (Ostrvo Man)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (Delaware, SAD)
 • Paysafe Holdings UK Limited (UK)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (Delaware, SAD)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Kanada)
 • Paysafe Direct LLC (Delaware, SAD)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (Delaware, SAD)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Irska)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Gibraltar Branch (Gibraltar)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Irska)
 • Paysafe Processing Limited (UK)
 • Paysafe Services (Canada) Inc. / Services Paysafe (Canada) Inc. (Kanada)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Kanada)
 • Paysafe Technology Services Austria GmbH (Austrija)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Turska)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Argentina)
 • paysafecard.com Deutschland (filijala kompanije Prepaid Services Company Ltd) (Njemačka)
 • paysafecard.com MENA DMCC (UAE)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V. (Meksiko)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Švajcarska)
 • paysafecard.com USA Inc (SAD)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Austrija)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (UK)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Austrija)
 • Prepaid Services Company Limited (UK)
 • Sentinel Bidco Ltd (UK)
 • Skrill Limited (UK)
 • Skrill New York, Inc (Delaware, SAD)
 • Skrill Services GmbH (Njemačka)
 • Skrill USA Inc (Delaware, SAD)