Privacymededeling

Deze privacymededeling werd voor het laatst aangepast op 24/05/2018

Deze mededeling is van toepassing op Paysafe Group Limited en op alle bedrijven die deel uitmaken van de groep en die soms actief zijn onder de handelsnamen Paysafe, paysafecard, Payolution, Skrill en Neteller (samen “Paysafe”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”).

Met deze mededeling tonen we dat we uw privacyrechten willen beschermen en leggen we uit hoe we de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, zullen verwerken. Dit geldt voor:

  • de website-/portaalfuncties en diensten waar u gebruik van maakt wanneer u onze websites of portalen bezoekt of wanneer u betalingen verricht op de websites van onze klanten;
  • wanneer u zich aanmeldt voor en/of gebruikmaakt van de producten en diensten van Paysafe (inclusief loyaliteitsprogramma's of beloningssystemen, of ze nu gebaseerd zijn op punten of niet (”Loyalty” of ”Promotion”));
  • het gebruik van software inclusief terminals, mobiele applicaties en desktopapplicaties van Paysafe; en
  • e-mail, andere elektronische berichten inclusief sms, telefoon, webchat, website/portaal en andere communicatie tussen u en Paysafe.

Gelieve onderstaande tekst aandachtig te lezen zodat u begrijpt wat onze visie is met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe wij hiermee zullen omgaan.

Paysafe hanteert zoals aangeraden door regulatoren een “gelaagde aanpak” om zijn privacypraktijken te beschrijven. Dat betekent dat we u in eerste instantie met deze “verkorte” privacymededeling de belangrijkste informatie met betrekking tot privacy proberen te bezorgen. Als u de uitgebreide privacymededeling wilt lezen, klik dan hier. Op het einde van de mededeling vindt u onze contactgegevens voor het geval u feedback zou willen geven of vragen zou willen stellen met betrekking tot privacy.

INFORMATIE OVER U DIE WE KUNNEN VERZAMELEN

Soms bezorgt u ons informatie, bijvoorbeeld wanneer u navraag doet met betrekking tot Paysafe Services of u hier een aanvraagformulier voor invult, doordat u zich registreert voor Paysafe Services en/of er gebruik van maakt, doordat u formulieren op een van onze websites invult, doordat u deelneemt aan een van onze evenementen of doordat u met ons communiceert per telefoon, e-mail, webchat of op een andere manier. We kunnen bepaalde informatie automatisch verzamelen, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies wanneer u onze websites bezoekt. Lees ons cookiesbeleid voor meer informatie. We kunnen ook informatie over u ontvangen van derden, zoals kredietinformatiebureaus en fraudepreventiebureaus.

WAT WE DOEN MET DEZE INFORMATIE

We gebruiken de gegevens die we over u verzamelen om u producten aan te bieden, om u op de hoogte te brengen van veranderingen aan onze producten en om onze producten te verbeteren. We gebruiken deze gegevens ook om u informatie te bezorgen over andere producten die wij of geselecteerde derden aanbieden en die gelijkenissen vertonen met producten die u gebruikt of waarnaar u navraag hebt gedaan, of waarvan we denken dat ze interessant kunnen zijn voor u. Als u gebruikmaakt van een van onze financiële producten, dan zullen we uw gegevens ook gebruiken om uw financiële situatie in te schatten en om eventuele oplichters te identificeren en te laten vervolgen.

OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS

We zullen uw persoonlijke gegevens aan niemand doorgeven, behalve zoals beschreven in deze mededeling.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met elk bedrijf dat deel uitmaakt van de Paysafe Group Limited.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden om u onze producten te kunnen aanbieden. Daaronder vallen serviceproviders, kredietinformatiebureaus en financiële instellingen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met derden om misdaden te voorkomen of te beperken, indien dit vereist wordt door de wet, wanneer we dit gepast achten, als reactie op juridische procedures of om de rechten of eigendommen van Paysafe, onze klanten of anderen te beschermen.

WAAR WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN EN DATAVEILIGHEID

De gegevens die we over u verzamelen kunnen worden overgeheveld aan, bewaard bij en verwerkt door bedrijven of personen die buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) zijn gevestigd. Deze landen kunnen normen met betrekking tot gegevensbescherming hebben die anders zijn (en in sommige gevallen lager zijn) dan de normen in uw land. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de ontvangers uw gegevens op dezelfde veilige manier zullen behandelen als wij.

Als we u een wachtwoord hebben gegeven (of als u er zelf één gekozen heeft) of als we u een toegangscode of een andere veilige methode of toegang of authenticatie hebben bezorgd waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site, dan is het uw verantwoordelijkheid om deze gegevens vertrouwelijk te houden en onze instructies te volgen. U mag uw toegangsgegevens met niemand delen, en u geeft Paysafe de toestemming om de instructies uit te voeren van elke persoon die zich met uw gegevens toegang verschaft tot uw account.

De overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we niet garanderen dat gegevens die via onze site zijn doorgegeven veilig zijn, tenzij u met ons communiceert via een beveiligd kanaal dat wij hebben voorzien. Eens we uw gegevens hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en veiligheidsvoorschriften hanteren om te vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens.

UW RECHTEN

Waar toepasselijk kunt u bepaalde rechten hebben onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen; het recht om volledig of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens; het recht om te vragen dat bepaalde persoonlijke gegevens worden overgeheveld naar een andere serviceprovider (de zogenaamde dataportabiliteit); of het recht om een eerder gegeven toestemming te herroepen.

Gelieve er rekening mee te houden dat er uitzonderingen bestaan op deze rechten. Voor de volledige uitleg van de beschikbare rechten verwijzen we naar de uitgebreide privacymededeling.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Geautomatiseerde besluitvorming betekent dat een beslissing met betrekking tot u automatisch wordt genomen op basis van een computerberekening (aan de hand van softwarealgoritmes), zonder menselijke tussenkomst.

We maken bijvoorbeeld gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om uw kredietwaardigheid te beoordelen wanneer u een aanvraag indient voor financiële diensten of Paysafe, of om anti-fraudecontroles uit te voeren op transacties die door u worden verricht. Als u zich echter in de Europese Unie bevindt, heeft u het recht om geautomatiseerde besluitvorming te weigeren en om een beslissing manueel te laten nemen op basis van informatie die door u wordt verstrekt.

U kunt contact met ons opnemen om dit recht uit te oefenen. We verwijzen daarbij naar onderstaande contactgegevens.

WETTELIJKE BASIS VOOR VERWERKING

We zullen uw persoonlijke gegevens enkel verwerken in een van de onderstaande gevallen:

  • Op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld om u marketingberichten te sturen;
  • Waar nodig om een contract met u aan te gaan en om onze verplichtingen onder dat contract na te komen;
  • Wanneer we een gerechtvaardigd belang hebben en wanneer door de verwerking van de gegevens uw eigen rechten en vrijheden niet worden geschonden;
  • Wanneer we wettelijk gezien verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te verzamelen of we uw persoonlijke gegevens nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen; of
  • Uitzonderlijk, indien noodzakelijk in het algemeen belang, bijvoorbeeld wanneer rechtshandhavingsinstanties informatie opvragen om een misdrijf te onderzoeken.

VERANDERINGEN AAN ONZE PRIVACYMEDEDELING

Alle toekomstige veranderingen aan onze privacymededeling zullen op deze pagina worden gemeld, en waar toepasselijk zult u er per e-mail van op de hoogte worden gebracht. Gelieve deze pagina regelmatig te bekijken om na te gaan of onze privacymededeling is bijgewerkt of gewijzigd.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Alle commentaren, vragen en verzoeken met betrekking tot het gebruik van uw gegevens zijn welkom. Als u een van uw rechten wenst uit te oefenen of als u verdere informatie wenst te ontvangen over de bedrijven die onder de Paysafe Group vallen en waarvoor deze mededeling geldig is, dan moet u een brief schrijven naar het onderstaande adres met de vermelding FAO Privacy Department of moet u contact met ons opnemen.

U vindt de naam van de Data Protection Officer van Paysafe hieronder. U kunt deze persoon contacteren via bovenstaande link of op het onderstaande adres:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU

Altijd veilig

paysafecard staat voor absolute veiligheid. Hier vindt u de handige informatie over veilig online betalen en hoe u zich kunt beschermen tegen pogingen tot fraude.