Deze pogingen tot fraude zijn al gemeld en bij ons bekend. Houd hier rekening mee, voor uw eigen veiligheid.

Politie-/Buma-virus vereist betaling van een boete met paysafecard

Het Politie-/Buma-virus draagt de getroffen gebruiker op om een boete te betalen en dreigt met het wissen van de harde schijf. Als uw computer hiermee is geïnfecteerd, opent een pop-upvenster waarin u de boete onder andere kunt betalen met uw paysafecard-pincode. Nota bene: paysafecard wordt niet gebruikt als betaalmiddel voor de politie, Buma of rechtbanken. Geef daarom nooit gehoor aan dergelijke vorderingen en betaal in geen geval de 'boete'. Meer informatie over het Politie-/Buma-virus en nieuws over schadelijke software en cybercrime, vindt u op:

http://bka-trojaner.de/

https://www.botfrei.de/

https://www.melani.admin.ch/melani/de/home.html

http://www.tecchannel.de/sicherheit/news/

http://www.computerworld.ch/news/security/

http://futurezone.at/tag/Cybersicherheit

https://noransom.kaspersky.com/

'Windows update' trojaanse paarden: de installatie vereist een betaalde Windows-licentie.

Als uw computer hiermee is geïnfecteerd, opent een Windows update-venster, waarin u wordt gewaarschuwd voor zogenaamd gegevensverlies. U wordt eerst verzocht een betaalde Windows-licentie aan te schaffen. Deze zou u beschermen tegen gegevensverlies. U moet voor de update betalen met een paysafecard-pincode. Geef nooit gehoor aan dit soort verzoeken en betaal in geen enkel geval het tarief, want dit is een poging tot fraude!

Meer informatie over trojaanse paarden vindt u op:

www.trojaner-board.de

http://forum.botfrei.de/forum.php

http://blog.botfrei.de/

Oplichters proberen u via de telefoon op te lichten (bijv. kwijtschelding van schuld, een zogenaamd gewonnen prijs en dergelijke).

Er zijn telkens weer nieuwe fraudepogingen via de telefoon.

Vaak doet de beller zich voor als iemand van een notariskantoor die u informeert over een hoog gewonnen geld bedrag en geeft aan dat er een bedrag van een aantal honderden euro's betaald moet worden, om de documenten met betrekking tot de winst voor te bereiden. Dit bedrag moet met paysafecard-pincodes overgemaakt worden. Geef geen gehoor aan deze oproepen: dit is een poging tot fraude!

Bij een andere fraudepoging doet de beller zich voor als beschermer van de consument en belooft zich ervoor in te zetten dat oude schulden tot 300 euro kwijtgescholden worden. Het bedrag moet met paysafecard-pincodes betaald worden. Ook dit is een poging tot oplichting!

Wees dus altijd alert, ook aan de telefoon en geef uw pincodes nooit aan iemand anders! Meer tips voor het voorkomen van oplichting vindt u hier.

PINCODE BLOKKEREN

In geval van een poging tot fraude, kunt u uw paysafecard-pincode(s) 24 per dag blokkeren. Op die manier is uw tegoed direct beschermt tegen andere pogingen tot fraude.