U hebt vragen over paysafecard?

Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over het gebruik van paysafecard. Blader door de categorieën of gebruik de zoekfunctie.

Welke documenten kan ik gebruiken als adresbewijs?

Voor het verhogen van uw my paysafecard-account naar de status Unlimited, moet u bij het upgrade-proces een adresbewijs opladen. Het document dat geld als adresbewijs moet zijn uitgegeven door een overheidsorgaan, nutsbedrijf of financieel instituut. Het moet de volgende informatie bevatten: voor- en achternaam, uw actuele adres, een datum ( bijv. documentdatum, aanmaak- of afloopdatum, etc.) en een uniek referentienummer, bijv. een rekeningnummer of klantnummer. Zorg ervoor dat de gegevens die u hebt ingevoerd bij my paysafecard, overeenkomen met die op het bewijs.

Het op het bewijs aangegeven adres moet overeenkomen met het fysieke adres van uw woonverblijf. Bewijzen met een postbusnummer, een bedrijfsadres of met het adres van een doorstuurdienst kunnen wij helaas niet accepteren.

Mocht u uw document(en) niet kunnen scannen, dan kunt u ons ook een kopie sturen met de gewone post.

 

Als adresbewijs worden de volgende documenten geaccepteerd:

 • rekening van energieleverancier
 • bankrekeningafschrift
 • aanslagbiljet
 • ID-bewijs met pasfoto
 • hypotheekdocument
 • uittreksel uit het kiezersregister
 • correspondentie met betrekking tot de uitbetaling van uitkeringen bijv. rente, werkloosheid, huursubsidie, etc.)

 

rekening van nutsbedrijf

Rekeningen van een energieleverancier die worden gebruikt als adresbewijs mogen niet ouder zijn dan drie maanden. Algemeen geaccepteerde documenten zijn:

 • gasrekening
 • stroomrekening
 • waterrekening
 • rekening van de kabelaansluiting
 • vaste telefoonrekening

Facturen voor mobiele diensten (mobiele telefoon etc.), gelden niet als adresbewijs.

 

Houd bij de verstuurde documenten rekening met de volgende voorwaarden:

Bankrekeningafschrift

Uw bankrekeningafschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden. Rekeningstand en transactiegegevens mogen zwart gemaakt zijn. Houd er rekening mee dat de volgende informatie duidelijk leesbaar is:

 • voornaam
 • achternaam
 • adres
 • rekeningnummer
 • documentdatum

ID-bewijs met pasfoto

Als adresbewijs mag een ID-bewijs met pasfoto worden opgeladen waarop uw woonadres duidelijk zichtbaar is. Dit ID-bewijs met pasfoto moet geldig zijn en het mag niet hetzelfde document zijn dat u hebt opgeladen als identificatiebewijs. Als u bijvoorbeeld voor het bevestigen van uw identiteit een rijbewijs hebt opgeladen, moet u als adresbewijs een ander document opladen, zelfs als uw huidige woonadres staat aangegeven op uw rijbewijs.

Aanslagbiljet

Voor een geslaagde verificatie moet u een aanslagbiljet opladen van een erkend financieel of belastingorgaan dat verantwoordelijk is voor uw huidige woonadres.

Ter bewijs van een Nederlands woonadres kunnen we bijvoorbeeld geen Spaans aanslagbiljet accepteren, ook al is deze naar uw Nederlandse adres gestuurd.

Als bewijs van uw verblijfsadres moet het aangiftebiljet in de afgelopen 12 maanden zijn afgegeven en het moet de volgende informatie bevatten:

 • voornaam
 • achternaam
 • adres
 • belasting- of rekeningnummer
 • documentdatum

uittreksel uit het kiezersregister

Ook met een uittreksel uit het kiezersregister ( bijv. inschrijvingsformulier) kunt u uw account laten verifiëren. Daarbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Het document moet uitgegeven zijn door het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de kiezersregistratie van uw regio.
 • Het document moet in de laatste twaalf maanden zijn uitgegeven.
 • Het document moet uw voornaam, achternaam en uw huidige woonadres bevatten.

Correspondentie met overheidsorganen met betrekking tot de uitbetaling van uitkeringen

Voor een geslaagde verificatie kunt u ook correspondentie met betrekking tot de uitbetaling van uitkeringen ( bijv. rente, werkloosheid, etc.) opladen. Deze correspondentie moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Het document moet uitgegeven zijn door het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is het uitbetalen van de uitkeringen.
 • Het document moet in de laatste zes maanden zijn uitgegeven.
 • Het document moet uw voornaam, achternaam en uw huidige woonadres bevatten.

Hypotheekdocument

Om te dienen als adresbewijs moeten de hypotheekstukken in de afgelopen twaalf maanden zijn afgegeven door uw bank of kredietinstelling en het moet de volgende gegevens bevatten:

 • voornaam
 • achternaam
 • adres
 • rekeningnummer
 • documentdatum