VERKLARING OVER DE GEGEVENSBESCHERMING

Paysafe Holdings UK Limited en alle aangesloten concernondernemingen (samen "Paysafe" of "wij" of "ons/onze") hebben zich ertoe verbonden uw persoonlijke levenssfeer te respecteren en te beschermen.

Deze verklaring (samen met onze algemene voorwaarden en alle andere documenten waarnaar er in wordt verwezen) vormt de basis waarmee alle persoonlijke informatie die wij van u verzamelen, of die u aan ons meedeelt, door ons zal worden verwerkt. Het betreft:

  • de website-/ portalfuncties en -diensten die aan u worden verstrekt wanneer u onze websites, portals of de betalingmodules die door onze onze klanten op hun websites worden gebruikt, bezoekt;
  • Uw gebruik of bestelling van producten en diensten van Paysafe, met inbegrip van alle loyalty- of premieregelingen, al dan niet op basis van punten ("loyaltybonus" of "promotie-actie’));
  • Uw gebruik van de door Paysafe aangeboden software waaronder terminal-, mobiele en desktop-applicaties;
  • E-mails en andere elektronische berichten, waaronder SMS, telefoon, webchat website- / portal- en andere communicatie tussen u en Paysafe.

Lees de volgende tekst aandachtig, zodat u onze inzichten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en onze omgangswijze ermee begrijpt. Door het gebruik van de websites van Paysafe, waaronder www.Paysafe.com, gaat u akkoord met de in deze verklaring beschreven praktijken.

Op aanbeveling van de bevoegde toezichthoudende autoriteiten heeft Paysafe haar gegevensbeschermingsbeleid als een gelaagde werkwijze gedefinieerd. Dat betekent dat we zullen trachten om u alleen de relevante informatie te verstrekken over de gegevensbescherming met betrekking tot de gebruikte Paysafe-service, en dat we daarom verklaringen over de gegevensbescherming zoals deze hier vaak in "korte vorm" zullen brengen. Wilt u de volledige verklaring over de gegevensbescherming zien, raadpleeg dan het hoofdstuk "Contact", of klik hier. De contactgegevens vindt u op het einde van de verklaring, als u ons feedback of vragen over de gegevensbescherming willen opsturen.

INFORMATIE DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

We kunnen informatie over u verzamelen en verwerken om effectief te kunnen werken en om u de beste ervaring met onze producten te bieden. Een deel van deze informatie kunt u ons meedelen door bijv. formulieren op een van onze websites in te vullen, aan een van onze evenementen deel te nemen of contact met ons op te nemen via telefoon, e-mail, web chat of een andere communicatiemiddel. Sommige van deze informatie kunnen we automatisch verzamelen, bijv. door middel van cookies als u onze websites bezoekt. Verder kunnen we informatie over u van derden ontvangen.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

We gebruiken de informatie die wij over u verzamelen om u op de hoogte te brengen van door ons aangeboden producten, u te informeren over veranderingen aan onze producten en onze producten te verbeteren. We gebruiken deze gegevens ook om u informatie te brengen over andere producten van onszelf of van geselecteerde derden, die vergelijkbaar zijn met de producten die u hebt gebruikt of bekeken of waarvan wij aannemen dat ze voor u interessant zouden kunnen zijn.

OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS

Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens aan niemand, tenzij aan de in deze verklaring beschreven personen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan elke onderneming van de ondernemingsgroep Paysafe Holdings UK Limited doorgeven. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden om u op de hoogte te brengen van de producten die wij aanbieden, of met leveranciers die namens ons werken, of wanneer we uw toestemming hebben, of als het door de wet toegestaan of vereist zou zijn. Bovendien kunnen wij uw persoonlijke gegevens met derden delen om misdrijven te verhinderen en risico's te verminderen, als wij daartoe wettelijk verplicht zijn en het gepast achten om op juridische vorderingen te reageren of om de rechten of het eigendom van Paysafe, van onze klanten of van anderen te beschermen.

LOCATIES WAAR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN BEWAARD EN GEGEVENSBESCHERMING

De gegevens die wij van u verzamelen kunnen naar een locatie buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") worden verzonden en er worden bewaard en verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens verklaart u zich akkoord met de verzending, bewaring of verwerking. Wij zullen alle nodige stappen die volgens ons nodig zijn, ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze verklaring over de gegevensbescherming worden behandeld.

Als we u een wachtwoord, toegangscode of andere vormen van beveiliging voor de toegang of authentificatiecontrole hebben gegeven (of als u deze hebt gekozen) om toegang tot bepaalde delen van onze website te verkrijgen, bent u ervoor verantwoordelijk om dit wachtwoord vertrouwelijk en in overeenstemming met onze aanwijzingen te behandelen. U mag uw login-gegevens aan niemand meedelen, en u geeft aan Paysafecard het recht op aanwijzingen en informatie van elke persoon die uw login-gegevens invoert, te handelen.

De overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens niet garanderen als deze aan onze website worden doorgegeven; elke overdracht gebeurt op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, gebruiken wij strenge procedures en beveiligingsfuncties om voor zover mogelijk elke onbevoegde toegang te verhinderen.

UW RECHTEN

U hebt soms bepaalde rechten onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming, met inbegrip van het recht om bezwaar te maken tegen directe marketing en het recht om alle informatie over u te in te kijken, en u kunt ons indien nodig verzoeken om alle noodzakelijke veranderingen aan te brengen, om deze informatie te corrigeren of te actualiseren. In het hoofdstuk "Contact" staat hoe u indien nodig een kopie van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren, kunt aanvragen. In het Verenigd Koninkrijk wordt een vergoeding van £10 gevraagd. Op verzoek informeren wij u ook over de vergoedingen in andere rechtsgebieden. Een samenvatting van de andere toepasselijke rechten vindt u in de omvattende verklaring over de gegevensbescherming.

COOKIES

Onze site maakt gebruik van "cookies" en andere technologieën, die kleine hoeveelheden informatie op uw computer of mobiele apparaat opslaan, zodat bepaalde informatie van uw webbrowser kan worden verkregen. Cookies worden vaak gebruikt op het internet en maken het mogelijk voor een website of een portal om het toestel van een gebruiker te herkennen zonder dat de persoon met behulp van de computer duidelijk geïdentificeerd kan worden. Deze technologieën maken het makkelijker om u aan te melden, om de site te gebruiken en ons informatie te geven over welke delen van de site u bezoekt. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van de website te evalueren en u een betere gebruikerservaring te bieden of u Paysafe advertenties te tonen terwijl u andere websites bezoekt.

Meer informatie over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies worden gebruikt en hoe u ze kunt beheren, blokkeren en verwijderen, kunt u vinden op www.allaboutcookies.org en in onze cookies-richtlijn, die u via al onze websites kunt opvragen. Bovendien kunt u uw browser instellen om geen cookies te accepteren; u dient er zich daarbij wel bewust van te zijn dat dit het gebruik van onze diensten kan beperken.

VERANDERING AAN ONZE VERKLARING OVER DE GEGEVENSBESCHERMING

Alle veranderingen die wij in de toekomst aan onze verklaring over de gegevensbescherming zullen aanbrengen, worden op deze site gepost en, voor zover wenselijk, u per email meegedeeld. Informeer u regelmatig over eventuele updates of veranderingen van onze verklaring over de gegevensbescherming.

CONTACT

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot ons gebruik van uw informatie zijn welkom; als u van een van uw rechten wilt gebruikmaken, schrijf dan naar het onderstaande adres ter attentie van FAO Legal Department, of neem contact met ons op.

Altijd veilig

paysafecard staat voor absolute veiligheid. Hier vindt u de handige informatie over veilig online betalen en hoe u zich kunt beschermen tegen pogingen tot fraude.