Gegevensbeschermingsrichtlijn

Deze richtlijn beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en beschermen. We behouden ons het recht voor deze richtlijnen te allen tijde via publicatie van een bijgewerkte versie op onze website te wijzigen. De bijgewerkte versie geldt vanaf het tijdstip van publicatie. Daarnaast worden verstrekkende wijzigingen 30 dagen voorafgaand aangekondigd via een verwijzing naar de richtlijnenwebsite op onze website.


Verzamelen van informatie

De wijze waarop door paysafecard.com informatie wordt overgebracht of geregistreerd varieert naargelang uw activiteit of relatie tot paysafecard.com.


1. De websites bezoeken:

Als u de website van het bedrijf bezoekt (inclusief het betaalgebruik), kan paysafecard informatie van uw domein en host die op de website aanwezig is evenals internetprotocoladressen van uw computer of internetproviders en anonieme statistische websitegegevens registreren. Deze informatie wordt verzameld om veiligheidsredenen en om de effectiviteit van de bedrijfswebsite te bewaren.

Bovendien registreren we informatie, slaan we deze op en verwerken we deze zodat we u betere dienstverlening en individuele informatie en communicatie kunnen bieden. Tot dit doel gebruiken we ook op verschillende plaatsen zogenaamde cookies. Deze cookies hebben tot doel onze service gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer bewaard worden en door uw browser opgeslagen worden. We gebruiken deze cookies om te bepalen of er reeds in het verleden een communicatie tussen uw computer en ons plaatsgevonden heeft. Dergelijke cookies blijven op uw harde schijf aanwezig tenzij u ze verwijdert of totdat ze automatisch ongeldig worden. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Het opslaan van cookies op uw harde schijf kunt u vermijden door uw browserinstellingen te veranderen en door principeel geen cookies toe te staan. Precieze instructies hiervoor, hoe u deze instellingen kunt uitvoeren, vindt u in de documentatie van uw browser. Cookies die op uw harde schijf opgeslagen zijn, kunt u te allen tijde verwijderen.

Wanneer u cookies niet accepteert, kan dit de servicefuncties van het Internetaanbod negatief beïnvloeden. Wij adviseren daarom de cookiefunctie ingeschakeld te laten. Op deze website wordt via technologieën van de Google Inc. Informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers in anonieme vorm verzameld en opgeslagen. De in cookies opgeslagen informatie wordt met een algoritme geanalyseerd, zodat vervolgens productadviezen in de vorm van reclamebanners of advertenties op websites van derden kunnen worden aangegeven. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden naar een server van Google Inc. in de VS verzonden en daar opgeslagen.

U kunt de anonieme analyse van uw surfgedrag tegengaan door de deactiveringslink voor Google(http://www.google.com/privacy/ads/ ) te activeren.


Onze website gebruikt Social Plugins ("Plugins") van de sociale netwerken facebook.com van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook“). Deze Plugins zijn gekenmerkt met het Facebook-logo of met de tekst "Facebook Social Plugin".

Als u een pagina van onze website bezoekt die een van deze Plugins bevat, brengt uw browser een directe verbinding met uw Facebook-server tot stand. Facebook draagt de inhoud van de Plugins over in uw browser die u in de website integreert. Door de integratie van de plugins verkrijgt Facebook informatie dat de betreffende website bekeken wordt. Als u zich bij Facebook aangemeld heeft, kan Facebook de ontwikkeling van uw Facebook-account indelen. Bij een interactie met de Plugins, bv als u de "like"-knop gebruikt of een commentaar geeft, brengt de browser deze informatie direct over naar Facebook en slaat deze daar op.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking en het gebruik van gegevens door Facebook evenals daaraan verbonden rechten en instellingsmogelijkheden, waarmee u uw privégegevens kunt beveiligen, gaat u naar de gegevensbeschermingsinformatie op Facebook.

Meld u eerst af bij Facebook voordat u onze website bezoekt als u niet wilt dat Facebook via onze website informatie over u verkrijgt.


Onze website maakt gebruik van de '+1'-knop van het sociale netwerk Google Plus dat wordt uitgevoerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ('Google'). De knop is te herkennen aan het symbool '+1' op een witte of gekleurde achtergrond.

Als u één van onze websites met een dergelijke knop bezoekt, maakt uw browser direct verbinding met de server van Google. De inhoud van de '+1'-knop wordt door Google direct naar uw browser verzonden en vervolgens aan de website gekoppeld. Wij hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Google met de knop verzamelt, maar we gaan ervan uit dat in ieder geval uw IP-adres wordt vastgelegd.

Ga voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik ervan door Google, of uw rechten en de manieren die u ter beschikking staan om uw privacy te beschermen, naar het privacybeleid van Google met betrekking tot de '+1'-knop:http://www.google.com

Als u lid bent van Google-Plus en niet wilt dat Google via onze websites gegevens over u verzamelt en koppelt aan de door Google opgeslagen lidmaatschapsgegevens, meld u dan af bij Google Plus voordat u een bezoek brengt aan onze websites.


2. Informeren:

Op de website vind u contactpersonen, bedrijfs- en e-mailadressen evenals faxnummers waarmee u informatie over de website en de dienstverlening van paysafecard.com en het bedrijf in het algemeen kunt opvragen. Als u ons een e-mail of fax stuurt, of telefonisch contact met ons opneemt, slaat paysafecard.com eventueel uw aanvraag en de inhoud ervan op, inclusief uw medegedeelde persoonlijke identificeerbare informatie. Uw persoonlijk in te delen informatie die u in het kader van een aanvraag overbrengt, wordt uitsluitend met uw kennis en actieve medewerking geregistreerd.


3. Overig:

In bepaalde omstandigheden registreren we verdere informatie over u op andere manieren dan hier beschreven. Zo verkrijgen we mogelijkerwijs informatie in verband met contact met onze klantenservice of in het geval er een directe bijboeking op uw rekening geschreven moet worden. Persoonlijke gegevens worden, indien vereist, in bepaalde omstandigheden ook bij een handelsmedewerkers/verkooppartner geregistreerd als dit in het kader van een transactie aangegeven wordt.


Hoe wij informatie beveiligen en opslaan

We slaan informatie op en verwerken deze op onze server en beschermen deze door middel van fysieke, elektronische en procestechnische maatregelen in overeenstemming met de geldende wetgeving. We gebruiken ICT-beveiligingsmaatregelen zoals Firewalls en gegevenscodering, we controleren de fysieke toegang tot onze gebouwen en gegevensbestanden en we verlenen medewerkers uitsluitend toegang tot informatie die zij nodig hebben om hun werk uit te voeren.

We geven geen gegevens aan derden, in zoverre we niet wettelijk of per gerechtelijk besluit hiertoe verplicht zijn of als doorgave van de gegevens noodzakelijk zijn om op juridische wijze tegen frauduleuze toegang tot onze internetstructuren op te treden. We verlenen geen informatie om andere redenen, commercieel of niet. We registeren informatie, slaan deze op en verwerken deze om uw betere dienstverlening, individuele informatie en communicatie te bieden. Bovendien heeft u het recht tot toegang van uw opgeslagen persoonlijke gegevens en informatie over de herkomst en het doel van de registratie. Voor meer informatie over de opgeslagen gegevens, kunt u een e-mail sturen naar: info@paysafecard.com.

Let er a.u.b. op dat, onafhankelijk van onze hoge beveiligingsstandaarden, de vrijwillig door u op het internet overgedragen informatie door anderen gebruikt kan worden. Paysafecard is in dit geval niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de openbaarmaking van informatie door middel van fouten bij de gegevensoverdracht en/of ongeautoriseerde toegang van derden.


Het doorgeven van informatie aan derden

In de volgende gevallen kan informatie overgedragen worden.

Op grond van strafvervolging en financiële controlediensten, registratievertegenwoordigers of andere derden, als:

  • wij daartoe wegens een dagvaarding, een gerechtelijk besluit of soortgelijke juridische proces verplicht zijn
  • wij daartoe wettelijk verplicht zijn
  • wij er in goed geloof vanuit gingen dat de openbaarmaking van persoonlijke informatie nodig is om fysieke schade of financieel verlies te verhinderen, mogelijkerwijs strafbare handelingen te melden of onderzoek uit te voeren.

Verkooppartner/handelsmedewerker geeft eventueel informatie aan paysafecard.com door, als:

  • wij daartoe wegens een dagvaarding, een gerechtelijk besluit of soortgelijke juridische proces verplicht zijn
  • wij daartoe wettelijk verplicht zijn
  • wij er in goed geloof vanuit gingen dat de openbaarmaking van persoonlijke informatie nodig is om fysieke schade of financieel verlies te verhinderen, mogelijkerwijs strafbare handelingen te melden of onderzoek uit te voeren.

paysafecard.com verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden om daarmee zijn marketingactiviteiten te ondersteunen en geeft persoonlijke informatie alleen in de in dit document beschreven omvang aan derden.


Witwassen van geld en terrorismefinanciering

Als wereldwijd actief bedrijf leeft paysafecard de volledigheid van alle wetten en regelgevingen na die bestaan voor het voorkomen van het witwassen van geld. paysafecard.com heeft het doel opgesteld om het witwassen van geld, fraude en andere financiele strafbare feiten inclusief personen betrokken bij de financiering van terroristen hen te verhinderen om de dienstverleningen van paysafecard.com te gebruiken.

paysafecard.com beschikt over effectieve richtlijnen en methodes voor de herkenning, vermijding en melding van verdachte activiteiten. Voor de inachtneming van de bepalingen van het Amerikaanse Office of Foreign Asset Control, evenals wereldwijde sancties, vergelijken we overeenstemmende geregistreerde informatie met regeringslijsten. Bovendien kunnen we het vertoon van documenten vereisen die uw identiteit bevestigen of een controle van uw bedrijf mogelijk maken. We melden verdachte transacties aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit van het betreffende land als we daartoe verplicht zijn.


Zo neemt u contact met ons op bij vragen over gegevensbescherming

Als u vragen of opmerking heeft over deze richtlijnen, dan kunt u ons een bericht sturen naar het volgende adres: Prepaid Services Company Ltd., Floor 27, Canada Square, Londen E14 5LQ, info@paysafecard.com.


Newsletter-abonnement:

In de toekomst verkrijgt u onze newsletter met de nieuwste informatie over en van paysafecard. Daarnaast komt u in aanmerking voor bijzondere acties in het kader waarvan we u paysafecard-tegoed sturen voor het testen van onze nieuwste aanbiedingen, bv games, muziekdownloads en internettelefonie.

De bescherming van uw privégegevens is onze grootste prioriteit. Daarom vinden we het belangrijk dat we u laten weten wanneer we welke gegevens opslaan en gebruiken. De door u bij de registratie voor de newsletter opgegeven informatie gebruiken we uitsluitend voor het ontwerp en het verzenden van onze mailings en voor het gebruiken van de actueelste gegevensbeschermingen. Al uw gegevens worden natuurlijk strikt vertrouwelijk behandeld. Tot dit doel hebben we alle nodige en beschikbare technische en organisatorische maatregelen genomen.

We doen ons best om uw gegevens in het kader van de nieuwe gegevenbeschermingen te beschermen. Daarom passen we onze veiligheidsmaatregelen regelmatig aan aan de technologische ontwikkelingen.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken. Deze intrekking kan bijvoorbeeld plaatsvinden door middel van een klik op een knop voor het opzeggen aan het eind van elke newsletter. Zodra u de newsletter opgezegd heeft, worden al uw gegevens uit onze mailingslijst verwijderd.

 

 

Altijd veilig

paysafecard staat voor absolute veiligheid. Hier vindt u de handige informatie over veilig online betalen en hoe u zich kunt beschermen tegen pogingen tot fraude.