Wijzigingen aan de dienstverlening van paysafecard als gevolg van de brexit

Hoe we zullen werken na de voltooiing van de brexit

Naar alle verwachtingen zal het Verenigd Koninkrijk (“VK”) op 2020/01/31 uittreden uit de EU (dit wordt de “brexit” genoemd). We proberen er alles aan te doen om de impact voor onze klanten te beperken en ervoor te zorgen dat paysafecard ook na de brexit dezelfde dienstverlening kan blijven garanderen.

Daarom moeten we wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we diensten verlenen in uw land.

Momenteel verlenen we diensten in uw land via het bedrijf Prepaid Services Company Limited, een instelling voor elektronisch geld die is goedgekeurd en wordt gecontroleerd door de Britse financiële toezichthouder Financial Conduct Authority (registratienummer bij de FCA: 900021).

Na de brexit zullen we in uw land diensten verlenen via een nieuw bedrijf dat is gevestigd in Ierland, Paysafe Prepaid Services Limited (“PPSL”). PPSL is een instelling voor elektronisch geld die is goedgekeurd en wordt gecontroleerd door de Centrale Bank van Ierland.

Wijzigingen aan onze voorwaarden

Om bovengenoemde redenen zullen de diensten die u door paysafecard worden aangeboden vanaf 29 oktober 2019 door PPSL worden geleverd en zullen nieuwe algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) gelden tussen u en PPSL. De nieuwe algemene voorwaarden zullen in grote lijnen dezelfde zijn als de huidige algemene voorwaarden van Prepaid Services Company Limited en u zult kunnen blijven genieten van dezelfde dienstverlening. Kleine wijzigingen aan de huidige algemene voorwaarden zijn nodig om de overdracht van rechten en plichten onder dit contract en de nieuwe relatie tussen u en PPSL duidelijk te maken, zoals:

  • verandering van de paysafecard-serviceprovider naar PPSL;
  • verandering van het toepasselijke recht en rechtsgebied naar Ierland;
  • verandering van de contactgegevens in geval van een klacht;
  • aangepaste uitleg in verband met de compensatieregeling.

Hieronder vindt u de nieuwe algemene voorwaarden. 

Tot 29 oktober 2019 zijn onze producten nog onderworpen aan de huidige algemene voorwaarden, u kunt deze hieronder bekijken en downloaden.

Wat moet u nu doen?

Als u akkoord gaat met bovenstaande wijzigingen, dan hoeft u niets te doen. De wijzigingen worden van kracht op 29 oktober 2019 en zullen automatisch van toepassing zijn op de diensten die we vanaf deze datum verlenen. Een eventueel tegoed bij Prepaid Services Company Limited zal worden overgedragen naar PPSL en blijft volledig te uwer beschikking.

Als u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, dan kunt u uw contract met ons vóór 29 oktober 2019 met onmiddellijke ingang beëindigen. Voor meer informatie over uw opzeggingsrecht verwijzen we naar het onderdeel “Opzegging” van onze huidige algemene voorwaarden.

Hartelijk dank voor uw begrip voor deze noodzakelijke wijzigingen.