Deelnamevoorwaarden - paysafecard Mastercard – „XMAS-actie“

Organisator van de paysafecard Mastercard – „XMAS-actie“: Prepaid Services Company Ltd.

Actieperiode: De actie loopt van 20-11-2017 tot 04-01-2018 (24.00 uur CET).

Prijs: Onder alle deelnemers wordt 3 x € 1.000* verloot. Het is niet mogelijk de 3 x € 1.000* contant te laten uitbetalen of om te wisselen. Inschakelen van een rechtbank is verboden.

Personen die mogen deelnemen: Alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar of alle natuurlijke personen tussen 16 en 18 jaar die toestemming hebben van hun ouders, die in Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk, Portugal, Nederland, België, Slovenië, Finland, Ierland, Slowakije, Cyprus, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Zwitserland, Letland of Malta wonen en die tijdens de actieperiode hun paysafecard Mastercard-kaart opladen, komen in aanmerking om aan de actie deel te nemen.

Medewerkers van paysafecard en hun familieleden mogen niet aan de actie deelnemen.

Pogingen tot manipulatie of bedrog leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de actie en kunnen ertoe leiden dat paysafecard de actie vroegtijdig stopzet.

Alle personen die in aanmerking komen en die tijdens de actieperiode een bedrag naar keuze opladen op hun paysafecard Mastercard-kaart, nemen deel aan de verloting van in totaal 3 x € 1.000*.

Trekking: uit alle personen die in aanmerking komen en die aan de bovenstaande deelnamevoorwaarden voldoen, zullen op 09-01-2018 achter gesloten deuren 3 winnaars worden getrokken.

Alle winnaars worden binnen 14 dagen na de trekking op de hoogte gebracht via een e-mail op het e-mailadres dat verbonden is aan hun my paysafecard-account en worden gevraagd om ten laatste 7 dagen na de verzending van de e-mail hun prijs te aanvaarden door het wachtwoord dat in de e-mail staat op te sturen naar gewinnspiel@paysafecard.com. Alle winnaars die hun prijs tijdig per e-mail hebben aanvaard, ontvangen binnen 7 dagen nadat ze het wachtwoord hebben teruggemaild € 1.000* in de vorm van 10 achtereenvolgende oplaadbeurten van € 100** in het my paysafecard-account dat met de paysafecard Mastercard-kaart verbonden is. Niet tijdig aangenomen prijzen vervallen volledig. We behouden ons in dat geval het recht voor een nieuwe winnaar te trekken. We sturen geen bericht naar de deelnemers die niet gewonnen hebben. De oplaadbeurten van in totaal € 1.000* moeten ten laatste voor 30-06-2018 worden opgeladen, daarna vervalt de aanspraak hierop.

Gegevensbeschermingsverklaring: Onze gegevensbeschermingsrichtlijn is van kracht, deze kan worden geraadpleegd op www.paysafecard.com.

Vroegtijdige beëindiging van de prijsvraag: We behouden ons het recht voor de actie wegens belangrijke redenen tijdens de actieperiode en daarna vroegtijdig en zonder vooraankondiging of opgave van redenen stop te zetten. Dit geldt in het bijzonder indien dit noodzakelijk is om organisatorische, technische of juridische redenen.

Opmerking over gender: gemakshalve hebben we de mannelijke aanspreekvorm gebruikt, daar waar u natuurlijk ook de vrouwelijke aanspreekvorm kunt lezen.

 

*of een overeenkomstig bedrag in de valuta van het land van de deelnemer

**of 15 oplaadbeurten van elk 300 PLN, 10 oplaadbeurten van elk 100 CHF of 10 oplaadbeurten van elk 100 GBP

 

www.paysafecard.com