Help

Deelnamevoorwaarden - wedstrijd "paysafecard gamescom 2023"

Wedstrijdorganisator: paysafecard.com Wertkarten GmbH ("paysafecard")

Looptijd van de actie: de actie loopt van 22.08.2023 tot en met 31.08.2023. De sluitingsdatum voor inzendingen voor de actie is 31.08.2023.

Prijzen: onder alle deelnemers worden de volgende prijzen verloot:

 • Hoofdprijs:  1x PlayStation®5 console + 50 EUR paysafecard-code*.
 • 2e tot 4e prijs: FFXIV Fanbundel, bestaande uit:
  • 1x Fat Cat USB lamp
  • 1x muis en muismat
  • 1x aetherite lamp
  • 1x Gobbue patch
  • 1x Korrpokku keychain
  • 1x 20 EUR paysafecard-code
 • 5e tot 9e prijs: elk 1x  SMITE Ultimate God Pack codes + 20 EUR paysafecard-code*
 • 10e tot 100e prijs: 10 EUR paysafecard-code*
   

* of een gelijkwaardig bedrag in de lokale munt van de deelnemer.

Een contante uitbetaling of omruiling van de prijs is niet mogelijk. Indien er belasting moet worden betaald op de prijzen in het betreffende land, is paysafecard gerechtigd de waarde van de prijs dienovereenkomstig aan te passen.  Het inschakelen van een rechtbank is verboden.

Personen die mogen deelnemen: Alle natuurlijke personen van wettelijke leeftijd (de leeftijd van meerderjarigheid wordt bepaald door de wet van het land waar de betreffende natuurlijke persoon woonachtig is) die woonachtig zijn in Bulgarije, Finland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk en die deelnemen tijdens de Actieperiode, komen in aanmerking voor deelname.

Hoe deelnemen aan de wedstrijd: deelnamegerechtigde personen kunnen aan de wedstrijd deelnemen door

 • op onze website www.paysafecard.com/gamescom2023 de schiftingsvraag te beantwoorden, 
 • het formulier volledig in te vullen en
 • de deelnamevoorwaarden te aanvaarden.

Schiftingsvraag: "Hoeveel rondes "paysafecard Cash Crash" zijn er gespeeld op de paysafecard-stand op gamescom 2023?

Elke persoon mag slechts een keer deelnemen. Deelname aan de actie is alleen mogelijk via www.paysafecard.com/gamescom2023. Medewerkers van paysafecard en hun familieleden mogen niet aan de actie deelnemen. Pogingen tot manipulatie of bedrog leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de actie.

Winnaarselectie: deelnemers moeten begrijpen dat dit een prijstrekking is en dat er geen verplichting is om een winnaar te selecteren op basis van een bepaalde vaardigheid. De winnaars worden willekeurig gekozen zoals hier beschreven en bepaald door de organisator van de wedstrijd. Uit alle antwoorden op de schiftingsvraag worden 100 deelnemers geselecteerd van wie het antwoord het dichtst bij het totale aantal gespeelde rondes ligt en gerangschikt op basis van hun antwoord en het tijdstip dat ze hebben deelgenomen. Als meer dan 100 deelnemers het juiste antwoord op de schiftingsvraag hebben gegeven, worden de deelnemers gekozen die het eerst aan de wedstrijd hebben meegedaan. De winnaars worden van 4.09. tot en met 08.09.2023 achter gesloten deuren bekendgemaakt.

Bekendmaking van de winnaars: alle winnaars worden binnen de 14 (veertien) dagen na de trekking per e-mail op de hoogte gebracht. De digitale codes worden via e-mail naar de winnaars gestuurd. Voor de verzending van materiële prijzen zal paysafecard contact opnemen met de respectieve winnaars om het adres van de respectieve winnaars te bekomen. De verzending van materiële prijzen kan tot een maand duren nadat de winnaar op de hoogte is gebracht. We sturen geen bericht naar de deelnemers die niet hebben gewonnen.

Publicatie/privacyverklaring: De gegevens die de deelnemers tijdens de wedstrijd hebben meegedeeld worden door paysafecard uitsluitend in geanonimiseerde vorm gebruikt om de winnaars op de hoogte te brengen, in overeenstemming met de Paysafe Group Privacy Notice. Eventuele bekendmaking aan derden geschiedt uitsluitend voor het verzenden van de prijs en zal voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

Vroegtijdige beëindiging van de wedstrijd: paysafecard behoudt zich het recht voor deze actie wegens belangrijke redenen tijdens de actieperiode en daarna voortijdig en zonder vooraankondiging of opgave van redenen, stop te zetten. Dit geldt met name dan en voor zover dit om organisatorische, juridische of technische redenen, (bijv. een virus in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hard- en/of software) of om juridische redenen noodzakelijk is.

Slotbepalingen: De wedstrijd is onderworpen aan het Oostenrijkse recht behoudens de verwijzingsnormen. De bevoegde rechtbank is die van Wenen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze deelnamevoorwaarden als ongeldig zouden worden beschouwd, dan zullen de andere bepalingen onverminderd blijven gelden.

Gemakshalve hebben we in dit document de mannelijke aanspreekvorm gebruikt, daar waar je natuurlijk ook de vrouwelijke aanspreekvorm kunt lezen.

www.paysafecard.com